Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń”

Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, w imieniu Katedry Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „AGLOMERACJE. Rozwój. Wyzwania. Przestrzeń”, która odbędzie się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 02-03 marca 2023 r.
Mamy nadzieję, że Konferencja będzie stanowić okazję dla naukowców, specjalistów, samorządowców oraz wszystkich zainteresowanych do spotkania i dyskusji na temat kształtowania i jakości przestrzeni miast oraz ich obszarów funkcjonalnych na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa, w tym wygłoszenia referatów oraz przygotowania artykułów realizujących cele Konferencji.

Szczegółowe informacje oraz Karta zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Organizatorów:
https://www.a5.pk.edu.pl/konferencje/konferencja-aglomeracje/.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: aglomeracje@pk.edu.pl.