POSTERY NA V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom Kongresu zgłoszenie prezentacji zagadnień badawczych i praktycznych w formie posterowej. Komitet przewiduje zorganizowanie wystawy z wybranych 30 posterów najbardziej odpowiadających tematyce Kongresu. Wszystkie przesłane i zaakceptowane postery…

0 Komentarzy