Budowanie w pięknym krajobrazie – pierwsza publikacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2003 w Karpaczu [materiały konferencyjne; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 2004]. Publikacja ta zawiera prócz bardzo ciekawych artykułów „rekomendację dla planowania i projektowania w obszarach o szczególnych wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych” która to wypracowana i przyjęta została przez uczestników konferencji. Konferencja odbyła się w ramach przygotowań do I Kongresu Urbanistyki Polskiej „Gdańsk – IX’03, Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek„.