Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

News » Oddział Łódź

Results 1 - 10 of 38

1. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną do końca roku 2021
Oddział Łódź/Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Łodzi ogłasza nabór zgłoszeń konkursowych w ramach dorocznej Nagrody Honorowej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2020/2021 (obronione do końca roku 2021). Do zgłoszeń zapraszamy promotorów prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich), z uczelni wyższych w województwie łódzkim. Zgłoszenia konkursowe, w formie elektronicznej, należy przesyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dn. 31 kwietnia 2022 r.

LINK DO REGULAMINU

Thursday, 10 March 2022 | 132 hits
2. Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w roku 2021
Oddział Łódź/Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną

Informujemy, iż w roku bieżącym Łódzki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje XVIII edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2021. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich). Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie.

Zgłoszenie należy przesłać do 31 kwietnia 2022 r. mailowo: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub pocztą na adres: TUP O/Łódź, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Łódzkiego (certyfikat patronatu do pobrania)

LINK DO REGULAMINU

Thursday, 10 March 2022 | 107 hits
3. REGULAMIN KONKURSU NA PRACĘ DYPLOMOWĄ
Oddział Łódź/Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

REGULAMIN dorocznej Nagrody Oddziału Łódzkiego TUP za pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

Thursday, 10 March 2022 | 154 hits
4. Nowi członkowie honorowi TUP z Oddziału w Łodzi
Oddział Łódź/Aktualności

Podczas odbywającego się w dniu 05 lutego 2022 r. w Warszawie, XIX Walnego Zjazdu Delegatów TUP wybranym, szczególnie zasłużonym Koleżankom i Kolegom nadano godność członkostwa honorowego Towarzystwa. Z Oddziału Łódzkiego TUP członkami honorowymi zostały: Kol. mgr inż. arch. Ewa Krakowska, Kol. dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas oraz Kol. dr inż. Grażyna Ojrzyńska.

Serdecznie gratulujemy!

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi

Sunday, 6 February 2022 | 152 hits
5. XIX Walny Zjazd Delegatów TUP w Warszawie
Oddział Łódź/Aktualności

W dniu 05 lutego 2022 r. odbył się Warszawie, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, XIX Walny Zjazd Delegatów TUP. Celem zwołania WZD TUP było w szczególności wybranie nowych władz Towarzystwa. Prezesem TUP na drugą kadencję został wybrany Kol. dr inż. arch. Tomasz Majda. Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję i życzymy równie wiele zapału, organizacyjnej sprawności oraz wszelkiej pomyślności w kierowaniu Towarzystwem przez najbliższe lata!

W wyniku przeprowadzonych na zjeździe wyborów do władz Towarzystwa wybrano Koleżanki i Kolegów z Oddziału Łódzkiego. I tak do Zarządu Głównego TUP wybrano (na trzecią kadencję) Kol. dr inż. arch. Annę Anetę Tomczak oraz Kol. dra Bartosza Bartosiewicza. Do Rady TUP wybrana została Kol. dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas oraz (na kolejną, trzecią już kadencję) Kol. prof. dr hab. Tadeusz Markowski. Do Głównej Komisji Rewizyjnej TUP wybrano Kol. dr inż. Grażynę Ojrzyńską.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy w nowej kadencji!

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi

Sunday, 6 February 2022 | 178 hits
6. Konkursy Oddziału TUP w Łodzi
Oddział Łódź/Konkursy

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi zawiadamia wszystkich zainteresowanych, iż w najbliższym czasie (luty 2022 r.) podane zostaną do wiadomości informacje dotyczące kwestii organizacyjnych (terminy i formy zgłoszeń) związanych z wymienionymi niżej konkursami Oddziału TUP w Łodzi:

 • Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Łodzi, na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w roku 2021,
 • Konkurs o doroczną Nagrodę Honorową Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2020/2021.

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi.

Tuesday, 1 February 2022 | 7280 hits
7. Wyniki konkursu TUP na prace dyplomowe 2019/2020
Oddział Łódź/Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji w celu przyznania dorocznej Nagrody Honorowej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2019/2020.

W skład Komisji weszli:

 

 • dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas - przewodnicząca
 • dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik
 • mgr inż. arch. Ewa Krakowska
 • mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
 • mgr inż. arch. Krzysztof Bednarek

 

 

W KATEGORII: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Zgłoszono do konkursu 2 prace dyplomowe wykonane na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Komisja w w/w składzie przyznała doroczną Nagrodę Honorową Łódzkiego Oddziału TUP dla:

 

Pani Adriany Sowały

za pracę pt.: Rehabilitacja fragmentu Starego Miasta w Sieradzu w rejonie dawnego Klasztoru Dominikanów

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Marii Dankowskiej

 

Komisja przyznała także wyróżnienie dla:

Pana Ivana Boltulenis

za pracę pt.: Most Dworcowy i Wyspa Przymoście ? połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej

wykonaną pod kierunkiem Pana dr inż. arch. Rafała Szrajbera

W KATEGORII: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Spośród 4 prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu i wykonanych na Wydziałach: Nauk Geograficznych i Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja w w/w składzie nie przyznała dorocznej Nagrody Honorowej Łódzkiego Oddziału TUP.

 

Komisja przyznała natomiast 1 wyróżnienie dla:

Pani Aleksandry Winerowicz

za pracę pt.: Koncepcja rewitalizacji urbanistycznej kwartału zabudowy miejskiej na przykładzie Łodzi

wykonaną pod kierunkiem Pani prof. nadzw. dr hab. Justyny Danielewicz

W KATEGORII: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Nie zgłoszono prac.

W KATEGORII: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zgłoszono do konkursu 2 prace dyplomowe wykonane na Wydziałach Nauk Geograficznych i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja w w/w składzie nie przyznała dorocznej Nagrody Honorowej Łódzkiego Oddziału TUP.

Komisja przyznała natomiast 1 wyróżnienie dla:

Pana Daniela Płóciennika

za pracę pt.: Rewitalizacja kwartałów w obrębie ulic: Północnej, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego w Łodzi

wykonaną pod kierunkiem Pani dr hab. inż. arch. Anny Wojnarowskiej

Friday, 19 November 2021 | 284 hits
8. Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP - kadencja 2021-2024
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich informuje, że w dniu 8 października 2021 r. odbyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału, podczas którego został wybrany nowy Zarząd na kadencję 2021-2024.

Jednocześnie informujemy, że na zebraniu Zarządu w dniu 19 października 2021 r. ukonstytuował się skład Zarządu Oddziału:

 1. Prezes            - dr hab. Dominik Drzazga
 2. Wiceprezes      - dr Bartosz Bartosiewicz
 3. Sekretarz           - mgr inż. arch. Adriana Sowała
 4. Skarbnik            - mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
 5. Członkowie        - dr inż. arch. Maria Dankowska, dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik, dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący              - Marian Reterski
 2. Członkowie                     - Mirosława Adamkiewicz, Ewa Krakowska, Dorota Sikora-Fernandez, Aneta Tomczak.

Lista delegatów na XIX WZD wybranych na Walnym Zebraniu Wyborczym Łódzkiego Oddziału TUP w dniu 8 października 2021 r.

 

 1. Bartosiewicz Bartosz
 2. Dankowska Maria
 3. Drzazga Dominik
 4. Ferliński Gabriel
 5. Krakowska Ewa
 6. Markowski Tadeusz
 7. Mirowska-Walas Danuta
 8. Tomczak Aneta
Thursday, 28 October 2021 | 316 hits
9. Nadanie odznaczeń
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP, na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. postanowił wystąpić do Zarządu Głównego TUP o nadanie Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich następującym Koleżankom i Kolegom:

Członek Honorowy TUP: Kol. Ewa Krakowska, Kol. Danuta Mirowska-Walas, Kol. Grażyna Ojrzyńska

Złota Odznaka Honorowa TUP: Kol. Mirosława Adamkiewicz, Kol. Marian Reterski

Srebrna Odznaka Honorowa TUP: Kol. Bartosz Bartosiewicz, Kol. Maria Dankowska, Kol. Dominik Drzazga, Kol. Gabriel Ferliński

Thursday, 28 October 2021 | 203 hits
10. Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie TUP o/Łódź
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP

zaprasza na

 

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie

Oddziału Łódzkiego TUP.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. (piątek) w formie hybrydowej:

1. Stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26

w sali 115 (pierwsze piętro).

2. Zdalnie za pomocą platformy zoom pod linkiem: (link został przekazany członkom TUP)

(link będzie umożliwiał dostęp uczestników pół godziny przed spotkaniem)

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 17.15

Porządek obrad:

 

Thursday, 30 September 2021 | 445 hits | Read more

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 4


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie