Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Gdańsk » Konferencje

Konferencje (6)RSS Feed

Results 1 - 6 of 6

1. OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO _ Znaczenie tożsamości miejsca
Oddział Gdańsk/Konferencje

W dniach 5-11 maja 2018r. odbywać będzie się w Gdańsku doroczne kolokwium międzynarodowego zespołu badawczego AGORA GROUP PROJECT. Jest to zintegrowane wydarzenie naukowe poświęcone tematowi wykorzystania narzędzi planowania partycypacyjnego oraz środków wyrazu współczesnej urbanistyki i architektury na rzecz budowania otwartego społeczeństwa.

W takcie międzynarodowej konferencji naukowej, objętej patronatem przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Gdańsk, pt ?OTWARTE SPOŁECZEŃSTWO _ Znaczenie tożsamości miejsca? (09 maja 2018) urbaniści z 7 uniwersytetów skonfrontują w Gdańsku wyniki swoich badań odnosząc je do założeń światowych celów zrównoważonego rozwoju (2030 Agenda for Sustainable Development).

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty konferencyjne doktorantów pt. ?PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. Tożsamość miejsca przez dialog, partycypację i dizajn? oraz studenckie warsztaty projektowe w Nowym Porcie pt. ?WODA_PORT_DZIELNICA. Tożsamość dzielnicy i jej wspólnoty?.

Zobacz:

Plakat reklamujący konferencję

Plakat reklamujący seminarium doktoranckie

Plakat reklamujący warsztaty studenckie

 

Pobierz kartę zgłoszenia

Pobierz program wydarzenia

Wednesday, 25 April 2018 | 2730 hits
2. “The modern agora for building open society”
Oddział Gdańsk/Konferencje

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “The modern agora for building open society”, która została objęta patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Konferencja odbędzie się 2 czerwca (wtorek) w Europejskim Centrum Solidarności.

Szczegółowy program wydarzenia.

Sunday, 31 May 2015 | 2253 hits
3. "Witamy Jane Jacobs"
Oddział Gdańsk/Konferencje

Uwaga, zmiana terminu!

W dniu 18.06.2015 o godz. 17:00 przy ul. Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu odbędzie się spotkanie pod hasłem: "Witamy Jane Jacobs", które rozpocznie się 1,5 godzinnym spacerem, w ramach którego po ul. Wajdeloty oprowadzą nas zaangażowani w lokalne problemy przewodnicy, a następnie w pobliskim II LO przeprowadzona zostanie dyskusja o społecznych aspektach rewitalizacji z udziałem mieszkańców Dolnego Wrzeszcza.

Zbiórka o 17:00 przy rondzie na ul. Wajdeloty.

Serdecznie zapraszamy!

Monday, 11 May 2015 | 2235 hits
4. Zaproszenie na seminarium IM i SKN Gospodarki Przestrzennej UG
Oddział Gdańsk/Konferencje
There are no translations available.

 

Gdański Instytut Metropolitalny oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniu 15 maja 2015 r. w siedzibie Instytutu Metropolitalnego przy al. Grunwaldzkiej 5 seminarium eksperckie pod hasłem: "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Uwagi do propozycji regulacji prawnej”

Głównym założeniem spotkania będzie interdyscyplinarna dyskusja naukowa dotycząca prawnego uregulowania procesu rewitalizacji. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu Metropolitalnego.

TUP o. Gdańsk objął seminarium honorowym patronatem. Serdecznie zachęcamy do udziału!

Projekt Ustawy oraz informacje na jego temat.

Sunday, 10 May 2015 | 2195 hits
5. Seminarium "Rewitalizacja wzdłuż S6"
Oddział Gdańsk/Konferencje

21.04.2015 odbyło się seminarium pod hasłem „Rewitalizacja wzdłuż S6", połączone z wizytą studyjną w Lęborku i Słupsku oraz debatą w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. W Lęborku i Słupsku przedstawiono prezentacje dot. realizacji projektów rewitalizacji obszarów śródmiejskich.

Organizatorami seminarium byli: Urząd Marszałkowski Województwa PomorskiegoPomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz gdański oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, przy wsparciu przedstawicieli samorządów lokalnych.

Monday, 27 April 2015 | 3807 hits
6. Konferencja naukowa "Zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych", Gdynia 17-19 maja 2012
Oddział Gdańsk/Konferencje

Termin: 17 - 19 maja 2012

Początek konferencji: 17 maja, godzina 11:00

Zakończenie konferencji: 19 maja, godzina 14:00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Techniczny - Gdyńskie Centrum Innowacji, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

W dniach 17-19 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Zarządzanie Rozwojem Obszarów Metropolitalnych. Konferencja jest współorganizowana przez następujące podmioty: Miasto Gdynia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Wśród gości zagranicznych znajdą się m.in. prof. Bish Sanyal (MIT, USA), prof. Judith Ryser (ISOCARP, Wielka Brytania), prof. Dirk Schubert (HafenCity University, Niemcy), prof. Sofia Morgado (Technical University of Lisbon, Portugalia) oraz prof. Barry Hersh (New York University, USA).

Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniem zarządzania rozwojem obszarami metropolitalnymi, z uwzględnieniem zarówno kwestii przestrzennych (zarządzanie przestrzenią), społeczno-ekonomicznych (budowania i wdrażania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie społeczno – ekonomiczne, aspekty konkurencyjności i inne) jak i polityczno-instytucjonalnych (dotyczących instytucji i form prowadzenia procesu zarządzania metropolią). W szczególności omówione zostaną możliwe modele w tym względzie jak i możliwości ich zastosowania w polskiej praktyce. W jej trakcie omówione zostaną m.in. przykłady zagraniczne, mogące służyć za punkt odniesienia do dyskusji na temat kształtowania systemu zarządzani obszarami metropolitalnymi w Polsce. Istotnym elementem konferencji stanie się Pierwsze Trójmiejskie Forum Metropolitalne, stanowiące IV edycję Forum organizowanego dotychczas przez TUP O/Wrocław.

Głównym celem organizacji konferencji jest zebranie możliwie jak najszerszego materiału do dalszych prac teoretycznych nad modelem zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce. Służyć one także będą formułowaniu rekomendacji dla władz rządowych i samorządowych (w tym szczebla regionalnego i lokalnego) w zakresie poszukiwania lokalnych rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. W szczególności określone zostaną rekomendacje do kształtowania modelu zarządzania Trójmiejskim Obszarem Metropolitalnym.

 

Monday, 14 May 2012 | 150832 hits | Read morePowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie