Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Szczecin » Aktualności

Aktualności (29)RSS Feed

Results 21 - 29 of 29

21. Zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50 odbyło się zebranie otwarte członków TUP Oddział w Szczecinie.

Podczas spotkania prezes Oddziału kol. Helena Freino wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010, odbyła się dyskusja nt. przyszłości Towarzystwa, w trakcie której wypełnione zostały ankiety dotyczące możliwych kierunków przeobrażeń TUP oraz zaprezentowana została koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka" (3 warianty).

Tuesday, 3 May 2011 | 28415 hits | Read more
22. Bronisław Benedykt Sekula
Oddział Szczecin/Aktualności

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 30 kwietnia 2011 roku odszedł od nas jeden z pierwszych członków TUP w powojennym Szczecinie Kol. Bronisław Benedykt Sekula.

Kol. Bronisław Sekula urodził się 2 kwietnia 1923 roku w Toruniu. Był absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł inż. arch. (1950) i studiów magisterskich Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury (1952).

Był jednym z twórców kierunku architektura i urbanistyka na Politechnice Szczecińskiej w 1969 r., gdzie następnie pracując przez wiele lat wychowywał kolejne pokolenia urbanistów, zawsze będąc ambasadorem innowacyjnego podejścia do kształtowania przestrzeni. Długoletni wicedyrektor i dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej (1970-81), w latach 1969-1987 kierownik Zakładu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, wykładowca urbanistyki dla studentów kierunku architektura i urbanistyka studiów magisterskich (do 1993 r.) i Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego dla Krajów Rozwijających się oraz na studiach podyplomowych w Meksyku (Instituto Politecnica Nacional, 1981).

Tuesday, 3 May 2011 | 20183 hits | Read more
23. Zebranie członków TUP Oddział w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie na zebranie otwarte, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia (piątek) o godz. 17:00 w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Żołnierskiej 50, sala nr 4.

Pierwsza część zebrania poświęcona będzie dyskusji nt. przyszłości Towarzystwa i wypełnieniu ankiety przygotowanej przez Zarząd Główny. W czasie zebrania wręczone zostaną nagrody za najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego obronione w IAiPP w roku 2010.

W części drugiej kol. Janusz Trepka zaprezentuje koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Stare Miasto-"Starówka".

Życzę wszystkim spokojnych i wiosennych Świąt Wielkanocnych. Uśmiech

Prezes Oddziału Helena Freino

Tuesday, 19 April 2011 | 15903 hits
24. Dość oszpecania miasta - poparcie apelu SENS
Oddział Szczecin/Aktualności

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie poparło apel Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina pn. Dość oszpecania miasta skierowany w marcu b.r. do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, spółki Tramwaje Szczecińskie i firm projektowych zaangażowanych w projektowanie w Szczecinie, a także do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Szczecin.
Apel ten dotyczy opracowania „Katalogu mebli miejskich” oraz szczecińskiego wzoru przystanków tramwajowych i autobusowych, które winny być przedmiotem konkursów. "Katalog mebli miejskich" powinien obejmować takie elementy, jak: ławki, latarnie, słupy, bariery i wygrodzenia, dostosowane zarówno do starej tkanki miejskiej, jak i nowoczesnych osiedli. Katalog miałby być obligatoryjnie stosowany przez wszystkie miejskie jednostki organizacyjne przy wszelkich inwestycjach, w które zaangażowane są środki publiczne.

Thursday, 24 March 2011 | 14204 hits
25. Zieleń miejska - posiedzenie Komisji Miasta Szczecin
Oddział Szczecin/Aktualności

W dniu 24 lutego b.r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin poświęcone sprawom zieleni miejskiej, na które zaproszona została Prezes Oddziału, kol. Helena Freino.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Szczecińskiej Zielonej Alternatywy i Fundacji "Ratujmy Ptaki" oraz mieszkańcy zaangażowani w ochronę istniejącej zieleni i tereny przyrodniczo cenne. Wystąpienia przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Szczecina pokazały jak zieleń przegrywa przy realizacji przedsięwzięć budowlanych, niezależnie czy jest to konieczne czy nie i jak wiele nieprawidłowości występuje w tzw. cięciach pielęgnacyjnych. Podnoszono konieczność wykonania inwentaryzacji zieleni miejskiej w celu łatwiejszej identyfikacji strat.

Prezes Oddziału zaprezentowała na przykładzie miasta Monachium politykę przestrzenną, która realizując motto strategii rozwoju "Compact, Urban, Green" jako jeden z priorytetów zakłada rozwój terenów zieleni i terenów otwartych poprzez utworzenie systemu przyrodniczego miasta. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia (Petuelpark, Messestadt Riem, Theresienwiese, Ackermannbogen, Arnulfpark) wskazują nie tylko na dbałość o bliskość parkowych terenów rekreacyjnych i duże nasycenie zielenią zespołów mieszkaniowych, lecz także na konsekwentne zagospodarowywanie terenów powojskowych, pokolejowych i innych opuszczonych obszarów w mieście na nowe funkcje, zamiast anektowania wolnych terenów.

Monday, 7 March 2011 | 12498 hits
26. Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Szczecinie
Oddział Szczecin/Aktualności

Na ręce Prezesa Oddziału, kol. Heleny Freino wpłynął list Przewodniczącego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Szczecinie - arch. Sławomira Wunscha, z dnia 26 stycznia 2011 r. adresowany do Prezydenta Miasta Szczecin, Piotra Krzystka.

W liście tym, kol. Sławomir Wunsch prosi o zawieszenie go w sprawowaniu wszelkich funkcji w MKUA z uwagi na brak współpracy między ośrodkami tworzącymi prawo miejscowe, forsowanie projektów planów nie akceptowanych przez MKUA i brak reakcji Prezydenta Miasta na tę sytuację, mimo pism i wielokrotnych bezpośrednich rozmów.

W Szczecinie od lat trwa walka środowisk zawodowych o utworzenie stanowiska Architekta Miasta o jasno określonych i odpowiednio silnych kompetencjach, umiejscowionego w Urzędzie Miasta Szczecin ponad innymi jednostkami kształtującymi przestrzeń miasta i mogącego koordynować ich działania. Aktualnie, Architekt Miasta piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin. Wielokrotnie, negatywne stanowisko Architekta Miasta w przypadku ważnych dla Szczecina decyzji planistyczno-inwestycyjnych było ignorowane przez władze (podobnie jak stanowisko MKUA).

Friday, 11 February 2011 | 12315 hits
27. WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY - Rekonstrukcja Miasta
Oddział Szczecin/Aktualności

W 2010 roku po raz czwarty odbył się w Szczecinie WESTIVAL - SZTUKA ARCHITEKTURY pod hasłem Rekonstrukcja Miasta.

Z uwagi na motto przewodnie Westivalu SARP zaprosił TUP do współpracy, a Oddział czynnie włączył się do tego przedsięwzięcia, uczestnicząc w różnych punktach programu. Z naszej rekomendacji w Westivalu udział wzięli: prof. zw. dr hab. Ewa Revers, Kierownik Zakładu Kultury Miasta w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zajmująca się problemami współczesnych przestrzeni kulturowych – głównie miejskich oraz prof. dr Hans Stimmann, były (od 1991 do 2006) dyrektor Biura Rozwoju Urbanistycznego w Ministerstwie Budownictwa i Mieszkalnictwa w Berlinie, odpowiedzialny za rekonstrukcję Berlina po zjednoczeniu Niemiec w 1989 r.

Więcej o Westivalu na stronie http://westival.szczecin.art.pl/

Friday, 11 February 2011 | 10548 hits
28. LIST OTWARTY DO PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
Oddział Szczecin/Aktualności

W marcu 2010 r. Prezes Oddziału, kol. Helena Freino wystosowała list otwarty do Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka prezentując stanowisko naszego Towarzystwa (list konsultowany był z Zarządem Oddziału, a także szeregiem Członków) w związku z planowaną budową pawilonu gastronomicznego w tzw. alei kwiatowej, a także wyrażając protest przeciwko dotychczasowej polityce Miasta odnośnie ważnych miejsc w przestrzeni Szczecina.

Obszerne fragmenty listu opublikowane były w Kurierze Szczecińskim.

Friday, 11 February 2011 | 10447 hits
29. POPARCIE DLA UTWORZENIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY
Oddział Szczecin/Aktualności

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna (kwiecień 2010 r.) do Prezes Oddziału kol. Heleny Freino w sprawie poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego Wydziału Architektury i Wzornictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (aktualnie kierunek architektura i urbanistyka funkcjonuje na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT), stosownego poparcia udzielił Prezes TUP prof. dr hab. Tadeusz Markowski w swoim liście skierowanym do J.M. Rektora ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego i do Senatu ZUT.

Tuesday, 8 February 2011 | 9859 hits


Page 3 of 3


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie