Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Warszawa » Artykuły

Artykuły (8)RSS Feed

Results 1 - 8 of 8

1. O przypominaniu
Oddział Warszawa/Artykuły

Wśród ciekawych publikacji Członków Oddziału Warszawskiego TUP, warto wymienić  felieton Prezesa Bartłomieja Kolipińskiego

pt. O przypominaniu. Tekst ukazał się w ostatnim numerze Przeglądu Urbanistycznego.

Felieton

Thursday, 7 March 2013 | 2117 hits
2. Najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska oraz Podkowa Leśna w obszarze metropolitalnym.
Oddział Warszawa/Artykuły

W ostatnim czasie ukazały się dwa ciekawe artykuły Janusza Radziejewskiego, do zapoznania z którymi mocno zachęcamy.

Pierwszy, ukazał się w styczniowym numerze  Aury i dotyczył najważniejszych problemów związanych z ochroną środowiska w Polsce:

Artykuł pdf

Artykuł on-line

Drugi, opublikowany w ostatnim numerze Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego (wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna), ma na celu wyjaśnienie czytelnikom jak ważne dla funkcjonowania Podkowy miałoby utworzenie i prawidłowe funkcjonowanie WOM:

Artykuł

Wednesday, 6 March 2013 | 3572 hits
3. "Warszawa w Budowie"
Oddział Warszawa/Artykuły

Komentarze do wybranych problemów urbanistycznych Warszawy prezentowanych podczas 3. Edycji Festiwalu „Warszawa w Budowie”.

Stadion Narodowy i jego otoczenie

Obietnice „osadzone” w Strategii rozwoju Warszawy[1], wielkie społeczne oczekiwania, a realizacja i jej wpływ na przekształcenie zaniedbanej stołecznej Pragi – wątpliwe. W konkursie z 2008 roku proponowano umiarkowane i realistyczne wizje zagospodarowania otoczenia Stadionu Narodowego. Wybrano jednak koncepcję bardzo ambitną i mało realną – m.in. dlatego, że w Polsce i w Warszawie brak doświadczeń z tzw. wielkimi projektami.

Tuesday, 4 October 2011 | 5210 hits | Read more
4. Zrównoważony rozwój obszaru metropolitalnego Warszawy
Oddział Warszawa/Artykuły

Zrównoważony rozwój obszaru metropolitalnego Warszawy, należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach wzajemnie się przenikających. Są to zarówno zagadnienia przestrzenne -pozycja Warszawy w sieci metropolii światowych, europejskich, polskich, a więc swoista równowaga geograficzna, wewnętrzna struktura obszaru, która powinna być zrównoważona pod względem urbanistycznym i wreszcie sposób funkcjonowania tej struktury – płynność przepływów ludzi, idei, środków finansowych, informacji.

Wednesday, 31 August 2011 | 5378 hits | Read more
5. Komunikat 2008-2009
Oddział Warszawa/Artykuły

Zapraszamy do lektury Komunikatu 2008-2009 zredagowanego przez prezesa Tomasza Sławińskiego oraz Piotr Siłkę. Oprócz listy od prezesa  List Prezesa Oddziału znajdą Państwo także Sprawozdanie z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie, Laudację z okazji 90 urodzin Stanisława Wyganowskiego wygłoszoną na zebraniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa a także cztery teksty merytoryczne.Komunikat znajduje się tutaj.

Monday, 23 August 2010 | 2496 hits
6. Zasady etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym
Oddział Warszawa/Artykuły

Zapraszamy do lektury "Zasad etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym" na pisanych przez Zygmunta Pełczyńskiego. Jak pisze sam autor "Zawarte tu rozważania ogólne i przyjęte zasady szczegółowe wynikają z założenia, że celem społeczeństwa jest zapewnienie każdemu z jego członków możliwie najlepszych i możliwie zgodnych z jego potrzebami, warunków życia i rozwoju. Oznacza to przyjęcie najogólniejszej zasady że to CZŁOWIEK JEST CELEM SPOŁECZEŃSTWA, a nie odwrotnie." Zapraszamy serdecznie do lektury.

Monday, 24 August 2009 | 3438 hits
7. Pytania wokół sporu o Rospudę
Oddział Warszawa/Artykuły
Konflikt o Rospudę przekroczył już ramy kontrowersji pomiędzy inwestorami a ekologami i stał się pretekstem wykorzystywanym w trakcie polemik politycznych. Media zaroiły się od „specjalistów”, którzy pewni swoich racji, przytaczają argumenty za i przeciw tej inwestycji. W tle ogólnopolskiego już sporu słychać pogróżki Komisji Europejskiej, grożącej nam surowymi represjami za naruszenie unijnych procedur. Powstają pytania: dlaczego – jest to pytanie formułowane przez media w imieniu ponoć większości społeczeństwa – sformułowano tak skandaliczną koncepcje przebiegu obwodnicy Augustowa, skoro są inne lepsze i tańsze możliwości?, jaka jest odpowiedzialność Rządu za zaistniałą sytuację? oraz czy fakt objęcia jakiegoś obszaru europejskim systemem Natura 2000 wyklucza inwestycje na tym terenie? I pytanie może najważniejsze: jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego przypadku, wobec perspektywy konieczności budowy w Polsce co najmniej 2000 km autostrad i kilku tysięcy dróg szybkiego ruchu – przy bezdyskusyjnej potrzebie zachowania naszych najcenniejszych walorów przyrodniczych?
Sunday, 23 August 2009 | 3993 hits | Read more
8. Model systemu planowania przestrzennego w Polsce - założenia
Oddział Warszawa/Artykuły

Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu MODEL SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE - ZAŁOŻENIA opracowanego przez Prof.Barbarę Szulczewską, dyr.Bartłomieja Kolipińskiego oraz dr Janusza Radziejowskiego. Zespół pracował jako grupa ekspercka powołana przez Ministra Środowiska w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Zmian Systemu Gospodarki Przestrzennej w Polsce. Tezy zostały zaprezentowane i pozytywnie ocenione na posiedzeniu Zespołu w dniu 4 kwietnia 2009.

Sunday, 23 August 2009 | 3457 hitsPowered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie