Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

News » Oddział Wrocław » Aktualności

Aktualności (90)RSS Feed

Results 41 - 50 of 90

41. Konferencja "Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych" - zgłoszenia referatów
Oddział Wrocław/Aktualności

Zapraszamy do zgłaszania referatów na IX Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: Innowacyjne Rozwiązania Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych, która odbędzie się 6-8 października 2015 roku w Chorzowie.

Zgłoszenia referatu należy dokonać do 15 czerwca b.r.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konferencji oraz sposobami nadsyłania zgłoszeń.

Monday, 8 June 2015 | 2558 hits
42. Zaproszenie
Oddział Wrocław/Aktualności

W imieniu TUP - Oddział Wrocław oraz Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy na Interaktywne opowieści o architekturze dr Darii Rzepieli. Spotkanie oraz projekcja animacji odbędzie się we wtorek 9 czerwca b.r. o godzinie 15:00 Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Zapraszamy także na wykład p. Elżbiety Gajewskiej-Prorok pt.: Habent sua fata... witraże z kolekcji w Grodźcu. Spotkanie naukowe odbędzie się w czwartek 11 czerwca b.r. o godzinie 16:00 w sali 116 Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy!

Monday, 8 June 2015 | 2564 hits
43. Czytanie miasta: poszukiwani liderzy zespołów badawczych
Oddział Wrocław/Aktualności

Jak poszukiwać znaków, symboli i artefaktów w przestrzeni ulic małych i większych miejscowości?

Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, zachęcamy młodszych członków i sympatyków TUP oddział Wrocław do wzięcia udziału w rekrutacji na liderów zespołów badawczych, w ramach projektu "Czytanie miasta".

"Projekt jest wyrazem zaangażowania akademii w Europejską Stolicę Kultury 2016, daje  możliwość skanalizowania twórczej energii studentów tak polskich, jak i międzynarodowych w badaniach terenowych. Wiedza pozyskana w ich wyników stanowić będzie dobro wspólne, które stając się podstawą działań artystycznych i animacyjnych pozwoli na zaangażowanie mieszkańców małych miast Dolnego Śląska w obchody naszego wspólnego święta. Wyniki badań oraz wyróżnione projekty zaprezentowane zostaną na forum międzynarodowym podczas kolejnej konferencji sieci Uniwersytetów Europejskich Stolic Kultury, która przyjęła zaproszenie, by w 2016 roku gościć w Polsce."

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z szczegółami projektu.


Wednesday, 13 May 2015 | 4302 hits
44. Sprawozdanie Zarządu z działalnosci w kadencja 2012-2015
Oddział Wrocław/Aktualności

W załączeniu sprawozdanie Zarządu TUP - Oddział Wrocław z kadencji 2012-2015

Zachęcam do zapoznania się przed walnym zebraniem

sprawozdanie

Tuesday, 12 May 2015 | 2702 hits
45. Walne zebranie wrocławskiego Oddziału TUP
Oddział Wrocław/Aktualności

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Wrocław serdecznie zaprasza na zwyczajne Walne Zebranie Oddziału. Główne cele Walnego to głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału kadencji 2012-2015 oraz wybór nowych władz oddziału na kadencję 2015-2018.

Zebranie organizujemy 14 maja 2015 r. (czwartek), o godz. 17.00, w Auli Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (sala 319, III piętro), przy ul. Bolesława Prusa 53/55.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
 2. Wybór komisji mandatowo-wyborczej, wnioskowej oraz skrutacyjnej
 3. Sprawozdanie z kadencji 2012-2015
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału
 5. Wybór Prezesa TUP oddział Wrocław na kadencję 2015-2018
 6. Wybór Zarządu TUP oddział Wrocław na kadencję 2015-2018
 7. Wybór Komisji Rewizyjnej TUP oddział Wrocław na kadencję 2015-2018
 8. Wybór delegatów TUP oddział Wrocław na Walny Zjazd Delegatów TUP
 9. Rozpatrzenie wniosków zebranych przez komisję wnioskową
Zapraszamy serdecznie!
Wednesday, 29 April 2015 | 2713 hits
46. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2014 - ogłoszenie wyników
Oddział Wrocław/Aktualności

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 3/4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową informuję, iż w wyniku obrad sąd konkursowy, ze względu na odmienny charakter, zakres i wymogi stawiane pracom na I i II poziomie kształcenia, postanowił wydzielić dwie kategorie przyznawania nagród tj. odnoszących się do prac licencjackich/inżynierskich oraz prac magisterskich.

W wyniku głosowania sąd postanowił:

 • w kategorii prac licencjackich przyznać tytuł Najlepszej pracy dyplomowej licencjackiej 2014 Marcie Nodze za pracę pt. Wpływ zagospodarowania terenów zieleni na zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych mieszkańców osiedla Dambonia w Opolu

oraz

 • w kategorii prac magisterskich przyznać równorzędne tytuły Najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej 2014:

Justynie Kapłon za pracę pt. Handel spożywczy we Wrocławiu – analiza popytu i perspektyw rozwoju sieci supermarketów z zastosowaniem technik symulacji,

Dorocie Starędze za pracę pt. Rewitalizacja wybranych przestrzeni publicznych w Siedlcach jako narzędzie kształtowania wizerunku miasta.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14 maja 2015 r. w Auli Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej przy ulicy B. Prusa 53/55 o godzinie 17.00 podczas Walnego Zebrania Oddziału.

Sekretarz konkursu

Krzysztof Śliwa

Wednesday, 29 April 2015 | 3385 hits
47. Pomoc dla Piotra Jędrzejkowskiego
Oddział Wrocław/Aktualności

Wiemy, że jest już trochę późno i wielu z nas złożyło już formularze PIT, mimo wszystko zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2014 Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia "Dolfroz" na leczenie naszego kolegi, urbanisty Piotra Jędrzejkowskiego, który przez pierwsze dwie kadencje pełnił funkcję skarbnika Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów.

Piotr w maju 2012 r. zgłosił się jako dawca do Banku Dawców Szpiku, niestety okazało się, że w 1989 r. w trakcie operacji serca został zarażony wirusem HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C). W maju 2013 r. rozpoczął ciężką 11 miesięczną kurację interferonową, która pomimo prawidłowego przebiegu leczenia, zakończyła się niepowodzeniem. Obecnie oczekuje na ponowną terapię, która, z uwagi na koszty, nie jest finansowana przez NFZ. Więcej informacji można znaleźć na stronie Facebooka.(https://www.facebook.com/pages/1-Dla-Piotra/740323622729987?notif_t=page_new_likes)

W formularzu PIT w końcowych rubrykach należy wpisać nr KRS: *0000050135*, koniecznie z dopiskiem *POTYCZ* w rubryce "cel szczegółowy". Można pomóc również wpłacając darowiznę na konto Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia "Dolfroz"(http://www.dolfroz.pl/83/zarzad-fundacji/kontakt), z dopiskiem *POTYCZ*.

Jeżeli już złożyliście swoje PITy, na stronie Facebooka możecie znaleźć informacje na temat innych możliwości pomocy.

Tuesday, 28 April 2015 | 3127 hits
48. Konkurs ideowy - dawny kamieniołom w Kazimierzu Dolnym
Oddział Wrocław/Aktualności

Burmistrz Kazimierza Dolnego ogłasza Konkurs na opracowanie programu użytkowego oraz ogólnej koncepcji przeznaczenia i zagospodarowania kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym.

Organizator

Gmina Kazimierz Dolny ul. Senatorska 5, 24-120 Kazimierz Dolny tel.: 81 88 10 212 fax: 81 88 10 213

Cel konkursu

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu dawnego kamieniołomu.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu - 15 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) - 24 kwietnia 2015 r.

Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu - 27 kwietnia 2015 r.

Thursday, 23 April 2015 | 4692 hits | Read more
49. Konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji
Oddział Wrocław/Aktualności

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o rewitalizacji. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i Ocena Skutków Regulacji został udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów pod nr UD 217. W terminie do dnia 7 maja br. należy zgłaszać uwagi w formie dołączonej tabeli - również w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oraz na nr faxu: (22) 273 89 11.

Projekt ustawy został opracowany na podstawie Założeń projektu ustawy o rewitalizacji przyjętych przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju informuję, że projekt ustawy nie zawiera istotnych zmian w stosunku do przyjętych założeń i zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie do projektu ustawy wyłącznie uwag, które nie wykraczają poza zakres ww. założeń przyjętych przez Radę Ministrów.

Thursday, 23 April 2015 | 4550 hits | Read more
50. Stanowisko OW TUP ws. wniosku o wpisanie Solpolu do rejestru zabytków
Oddział Wrocław/Aktualności

Pełny tekst stanowiska Towarzystwa Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław ws. wniosku o wpisanie Solpolu do rejestru zabytków.

Sunday, 12 April 2015 | 3110 hits


Page 5 of 9


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie