Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Oddział Wrocław » Aktualności

Aktualności (90)RSS Feed

Results 51 - 60 of 90

51. 5. edycja konkursu "Przyjazna Przestrzeń Publiczna"
Oddział Wrocław/Aktualności

SARP Wrocław ma przyjemność ogłosić kolejną, piątą edycję konkursu pn."Przyjazna Przestrzeń Publiczna" organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Celem konkursu, toczącego się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’15 pod tegorocznym hasłem przewodnim "MIASTO PŁYNIE", jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Ideą konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej spośród przykładów, które zostały zakończone w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska i nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach. Tegoroczna edycja konkursu szczególny nacisk kładzie na tereny lub obiekty (publiczne i mieszkaniowe, posiadające przestrzenie o charakterze publicznym lub półpublicznym) powiązane z wodą – stojącą bądź płynącą.

Zgłoszenia obiektu do konkursu może dokonać każdy po wypełnieniu karty zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu dostępnego na stronie Organizatorów: www.wroclaw.sarp.org.pl

Kartę zgłoszenia (wraz z załącznikami graficznymi i opisowymi) należy składać do dnia 24 kwietnia 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora:

Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław

tel. 71 346 89 71 lub mailowo na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (w tytule maila „ZGLOSZENIE DO PPP’15”).

Konkurs rozstrzygany będzie w październiku br. Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA'15.

ZAPRASZAMY

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Saturday, 28 March 2015 | 3000 hits
52. Konkurs na projekt urbanistycznego zagospodarowania terenów Wolnych Torów w Poznaniu
Oddział Wrocław/Aktualności

Preambuła Regulaminu Konkursu
„Niniejszy konkurs stanowi wspólną inicjatywę Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. Dostrzegając znaczenie obszaru tzw. Wolnych Torów dla rozwoju Poznania oraz mając na uwadze oczekiwania społeczne mieszkańców miasta wobec tego terenu, a także konieczność wyważenia interesu publicznego i prywatnego w zagospodarowaniu wspomnianej przestrzeni, obie Strony zdecydowały się zaangażować finansowo i organizacyjnie w przeprowadzenie przedmiotowego postępowania. W założeniu Stron formuła konkursu umożliwi poznanie wizji zagospodarowania terenu Wolnych Torów uznanych specjalistów w dziedzinie architektury i planowania przestrzeni, co pozytywnie wpłynie na przyszłą jakość tego terenu.”

Organizatorzy Konkursu - Miasto Poznań i Polskie Koleje Państwowe SA, zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania Terenów Wolnych Torów w Poznaniu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania programowo - przestrzennego dla Terenów Wolnych Torów, jako nowej dzielnicy miasta, proponującego przede wszystkim funkcjonalną sprawność nowego kompleksu urbanistycznego w strukturze miasta i metropolii poznańskiej.

Terminarz Konkursu

Ogłoszenie Konkursu 6 marca 2015r.
Ostateczny termin składania pytań dot. Regulaminu 20 marca 2015r.
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 27 marca 2015r.
Ostateczny termin składania Wniosków 31 marca 2015r.
Poinformowanie o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w Konkursie do 10 kwietnia 2015r.
Ostateczny termin składania pytań przez Uczestników I Etapu 17.04.2015r.
Ostateczny termin udzielania odpowiedzi dot. Regulaminu 24.04.2015r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w I Etapie 30 czerwca 2015r.
Rozstrzygnięcie I Etapu wraz z zaproszeniem wybranych Uczestników do II Etapu Konkursu do 15 lipca 2015r.
Ostateczny termin składania prac konkursowych w II Etapie 15 października 2015r.
Ogłoszenie wyników Konkursu (rozstrzygnięcie II Etapu),
dyskusja i otwarcie wystawy prac konkursowych do 30 października 2015r.

Nagrody

I Nagroda 171 000 złotych (brutto)
II Nagroda 111 000 złotych (brutto)
III Nagroda 71 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)
Wyróżnienie 31 000 złotych (brutto)

Regulamin Konkursu
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 do 31.03.2015 r. w sekretariacie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania

Informacje o Konkursie
na stronie www.poznan.pl/wolnetory

Kontakt

Korespondencja pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Poznania, 61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17
Korespondencja pocztą elektroniczną na adres e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Kontakt telefoniczny na nr: +48 61 878 55 24
Kontakt fax nr: +48 61 878 55 28

Plakat konkursu

Monday, 16 March 2015 | 2765 hits
53. Spotkanie "Śląskie Atlantydy. Powojenna (od)budowa miast historycznych."
Oddział Wrocław/Aktualności

W imieniu TUP - Oddział Wrocław oraz Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszamy na spotkanie z cyklu "Ochrona zabytków" pt.: Śląskie Atlantydy. Powojenna (od)budowa miast historycznych. Wykład poprowadzi Dariusz Wędzina. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2015 r. o godzinie 16:00 w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w sali 116.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

Sunday, 15 March 2015 | 2624 hits
54. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę dyplomową
Oddział Wrocław/Aktualności

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 3/4/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłaszam konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w 2014 r. w dowolnej uczelni i na dowolnym kierunku studiów na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do w/w Uchwały ich tematyka musi wpisywać się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prace te powinny więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb, rozwoju gospodarczego.

Prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez uczelnie, na których były obronione, wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza konkursu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2015 r. Na podany adres można także kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu a także wzory pisma przewodniego oraz załączników znajdują się w wyżej cytowanej Uchwale Zarządu TUP – Oddział Wrocław.

Regulamin konkursu

Sekretarz konkursu

dr inż. Krzysztof Śliwa

Saturday, 10 January 2015 | 3100 hits
55. OGŁOSZENIE
Oddział Wrocław/Aktualności

Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział Wrocław wraz z Urzędem Miasta Wrocławia oraz wybranymi organizacjami pozarządowymi planuje przeprowadzić pilotażowe warsztaty wg metody Planning for Real na kilku wybranych osiedlach we Wrocławiu.Chcemy aby ta metoda partycypacji społecznej pomogła mieszkańcom osiedli przy tworzeniu ich projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

Proszę członków oraz sympatyktów naszego oddziału, którzy chcieliby zaangażować się w ten projekt, o nadsyłanie zgłoszeń oraz ewentualnych pytań na poniższy adres:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Więcej o metodzie Planning for Real możecie przeczytać tutaj:

http://www.planningforreal.org.uk

bądź na naszej stronie na fb.

Saturday, 3 January 2015 | 2945 hits
56. Spotkanie członków TUP w Kresie
Oddział Wrocław/Aktualności

Pomiędzy Wschodem i Zachodem, na pograniczu teatru, kina i rytmicznych uderzeń muzyki – powstał Kres.
To miejsce stworzone przez ludzi o zupełnie różnych umiejętnościach i zainteresowaniach: jajecznicę usmaży tu poeta, trunki zaserwuje muzyk, kawę zaś zrobi inżynier.
Na granicy kultur i profesji powstała nowa przestrzeń artystyczna.


Sedecznie zapraszamy na spotkanie członków i przyjaciół TUP do tego niezwykłego miejsca aby podsumować kończący się rok, złożyć życzenia i w miłej atmosferze porozmawiać. Łukasz Medeksza opowie o projekcie realizowanym przez TUP - "Analiza potencjałów kulturowych, społecznych, przestrzennych, krajobrazowych Lewina Kłodzkiego”

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia (najbliższy poniedziałek) o godzinie 17.00 przy ulicy Ofiar Oświęcimskich 19 w lokalu Kres.

Sunday, 14 December 2014 | 2965 hits
57. Seminarium „System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza"
Oddział Wrocław/Aktualności

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza na seminarium „System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza”, które odbędzie się 11 grudnia 2014 r. o godzinie 13:00 w siedzibie IETU w Katowicach przy ul. Kossutha 6, sala 121.

Tematem spotkania będzie System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza (SINZAP 2), który umożliwia identyfikację strumieni zanieczyszczeń powietrza, lokalizację źródeł zanieczyszczeń, ocenę natężenia emisji zanieczyszczeń w monitorowanym rejonie oraz oszacowanie napływu zanieczyszczeń z emitorów punktowych o dużym natężeniu emisji. W trakcie seminarium omówione zostaną założenia i koncepcja budowy systemu, jego architekturę, źródła danych i opis danych wejściowych, zasady gromadzenia i przetwarzania danych, modele środowiskowe wykorzystywane w systemie, opis danych wyjściowych, wizualizację przy użyciu geoportalu oraz pojawiające się problemy i sposób ich rozwiązywania (program seminarium).

Udział w Otwartych Seminariach IETU jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację na formularzu zgłoszenia do 8 grudnia br. na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub faksem – 32 254 17 17.

Zapraszamy zainteresowanych także do udziału w seminarium za pośrednictwem Internetu, bowiem będzie ono transmitowane on-line.

Aby rozpocząć transmisję on-line:

  1. wejdź na stronę in2in.pl
  2. sprawdź swoje możliwości sprzętowe
  3. wybierz opcję (transmisja on-line lub nagranie archiwalne)
  4. zobacz seminarium w czasie rzeczywistym lub dogodnym terminie po zakończeniu spotkania

Serdecznie zapraszamy!

Wednesday, 26 November 2014 | 3331 hits
58. Gościnne wykłady prof. Doris Gstach
Oddział Wrocław/Aktualności

Zapraszamy na gościnne wykłady profesor Doris Gstach, które odbędą się 4 grudnia 2014 r.

Na pierwszy z nich, zatytułowany “The role of civil society in the development of urban open space. A historic perspective” zapraszamy o godzinie 9:15 na Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (sala nr 233).

Drugi wykład pod tytułem Temporary urban landscapes odbędzie się tego samego dnia o 19:00 w Beautiful Tube w Muzeum Współczesnym Wrocław (MWW) przy placu Strzegomskim. Wstęp jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się w załączniku.

Serdecznie zapraszamy

Wednesday, 19 November 2014 | 3326 hits
59. Spotkanie członków TUP
Oddział Wrocław/Aktualności

 

Zapraszamy 24 listopada (poniedziałek) o 17:00 na kolejne z cyklu spotkań członków i przyjaciół TUP – Oddział Wrocław.

Już od stycznia 2019 roku wszystkie nowo powstające budynki użyteczności publicznej, a od początku 2021 roku wszystkie budynki powstające w Unii Europejskiej muszą zużywać niemal ZERO energii. Oznacza to rewolucję budowlaną, która daje możliwości oszczędzania energii w budownictwie ale niesie też sporo problemów projektowych, technicznych i kosztów finansowych. Nowe budynki będą inaczej projektowane, co znacznie wpłynie na przestrzeń i sposób ich zaopatrzenia w energię ale przede wszystkim zmieni styl życia ich mieszkańców.

O wadach i zaletach nowego prawa unijnego porozmawiamy z wybitnym specjalistą w dziedzinie efektywności energetycznej oraz projektantem budynków pasywnych - Jerzym Żurawskim, prezesem Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.

Spotkanie odbędzie się, jak zawsze, w naszej siedzibie przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, III piętro, pokój 304.
Wednesday, 19 November 2014 | 3241 hits
60. "ARCHITEKTURLOUNGE INTERNATIONAL Polska i Niemcy 1 wieczór – 2 kraje – 3 stanowiska"
Oddział Wrocław/Aktualności

W dniu 07 listopada 2014 o godzinie 18:00 odbędzie się w ramach Architekturlounge Niemieckiej Izby Architektonicznej w Berlinie wieczór poświęcony  Architekturze w Polsce "ARCHITEKTURLOUNGE INTERNATIONAL Polska i Niemcy 1 wieczór – 2 kraje – 3 stanowiska".

Wraz z polskimi i niemieckimi kolegami rozmawiamy i dyskutujemy o pracy architekta w Polsce (Club der Polnischen Versager, Ackerstraße 168, 10115 Berlin).

Moderacja i wprowadzenie: Iza Malachowska-Coqui

Zaproszone pracownie architektoniczne:

Lukasz Zagala, Przemo Lukasik – Medusa Group, Bytom 
Anna Stryszewska-Słońska, Edzard Schultz – Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart/Berlin/Wroclaw
Justus Pysall – Pysall Architekten, Berlin

Informacja i program (po niemiecku) znajduje się na stronie 11:

http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/0/F8ED6375067D6678C1257D7E004B4B45/$FILE/DAB_11_2014.pdf

Zgłoszenia proszę kierować na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Monday, 3 November 2014 | 3814 hits


Page 6 of 9


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie