Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

News » Sekcja Małych Miast

Sekcja Małych Miast (17)

Aktualności

RSS Feed

Results 11 - 17 of 17

11. Wizyta studyjna "W stronę rzeki" - Krapkowice
Sekcja Małych Miast/Aktualności

22 kwietnia 2017 r. w Krapkowicach odbyła się Wizyta studyjna urbanistów „W stronę rzeki” zorganizowana przez Sekcję Małych Miast Towarzystwa Urbanistów Polskich przy współpracy Gminy Krapkowice, Powiatu Krapkowickiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Celem wizyty studyjnej było przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń, prezentacja działań zmierzających do aktywizacji przestrzeni nadrzecznej w Krapkowicach, próba sformułowania zaleceń dla dalszych działań.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączonej relacji.

RELACJA Z WIZYTY


Tuesday, 25 April 2017 | 1192 hits
12. Konkurs studencki na opracowanie koncepcji - Krapkowice - ogłoszenie wyników
Sekcja Małych Miast/Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Do Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach złożonych zostało 5 prac konkursowych.

Po zapoznaniu się ze złożonymi pracami, Sąd Konkursowy postanawia przyznać dwie nagrody oraz dwa wyróżnienia.

Lista nagrodzonych prac konkursowych:

Nagroda

Nr pracy

Nr nadany przez zespół projektowy

Skład Zespołu projektowego

Rodzaj nagrody

I

003

381129141

Joanna Polewiak, Lidia Wrońska

Tutor: Agnieszka Tomaszewicz

Politechnika Wrocławska

- nagroda pieniężna w wysokości 2500 zł,

- bezpłatny udział w Wizycie Studyjnej Urbanistów „W stronę rzeki” odbywającej się 22.04.2017 r. w Krapkowicach

- nagrody rzeczowe w postaci literatury naukowej dot. planowania przestrzennego, urbanistyki, zagospodarowania terenów nadrzecznych,

II

004

040793940

Daria Słonina, Mateusz Mikołajów

Tutor: dr Grzegorz Kusza

Uniwersytet Opolski

- nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł,

- nagrody rzeczowe w postaci literatury naukowej dot. planowania przestrzennego, urbanistyki, zagospodarowania terenów nadrzecznych,

Lista wyróżnionych prac konkursowych:

Nr pracy

Nr nadany przez zespół projektowy

Skład Zespołu projektowego

 

005

200915

Dominik Grzyb, Filip Walkowiak, Patryk Antoszewski

Tutor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

- nagroda pieniężna w wysokości 500 zł,

- nagrody rzeczowe w postaci literatury naukowej dot. planowania przestrzennego, urbanistyki, zagospodarowania terenów nadrzecznych,

002

642609

Joanna Norek, Marta Wołowiec

Tutor: dr inż. arch. Jacek Wiszniowski

Politechnika Wrocławska

- nagroda pieniężna w wysokości 500 zł,

- nagrody rzeczowe w postaci literatury naukowej dot. planowania przestrzennego, urbanistyki, zagospodarowania terenów nadrzecznych,

Prace konkursowe do pobrania: link

Serdecznie gratulujemy!

Monday, 10 April 2017 | 1055 hits
13. Konkurs studencki na opracowanie koncepcji - Krapkowice - odpowiedzi na pytania
Sekcja Małych Miast/Aktualności

Sekretarz Organizacyjny Konkursu udziela odpowiedzi na pytania do Regulaminu Konkursu (zgodnie z Rozdział III. pkt 2 Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach).

Odpowiedzi na pytania

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Krzysztof Bucher

Friday, 17 February 2017 | 951 hits
14. Konkurs studencki na opracowanie koncepcji - Krapkowice - wydłużenie terminu składania zgłoszeń
Sekcja Małych Miast/Aktualności

Informuję o zmianie Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Zmiana dotyczy punktu III. Regulaminu Konkursu (podpunkty 1 i 3), dotyczącego zmiany terminu składania zgłoszeń do udziału w Konkursie.

W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem, termin składania zgłoszeń do udziału w Konkursie zostaje wydłużony do 31 stycznia 2017 r. włącznie.

Zmieniony Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Regulamin Konkursu (zmieniony)

 

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Krzysztof Bucher

Saturday, 21 January 2017 | 877 hits
15. Konkurs studencki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadrzecznych w Krapkowicach
Sekcja Małych Miast/Aktualności

Burmistrz Krapkowic wraz z Sekcją Małych Miast TUP ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach – na obszarze oznaczonym na załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Termin złożenia prac konkursowych: 31 marca 2017 r. do godz. 14:00.

Miejsce składania prac konkursowych: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

Ogłoszenie wyników konkursu: 10 kwietnia 2017 r.

Uczestnicy mogą zwracać się do Organizatora w sprawach związanych z konkursem do 10 lutego 2017 r. adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Organizator przewiduje następujące nagrody:

  • I nagroda: 2500 zł oraz bezpłatny udział w Wizycie studyjnej urbanistów "W stronę rzeki" w Krapkowicach (link)
  • II nagroda: 1500 zł
  • III nagroda: 1000 zł
  • trzy wyróżnienia
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!
Thursday, 15 December 2016 | 1655 hits
16. Wizyta studyjna "W stronę rzeki" - Krapkowice 22.04.2017 r.
Sekcja Małych Miast/Aktualności

Sekcja Małych Miast TUP serdecznie zaprasza do udziału w wizycie studyjnej "W stronę rzeki", która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w Krapkowicach (woj. opolskie). Celem wizyty jest przedstawienie problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego terenów nadrzecznych w małych miastach, wymiana doświadczeń a także prezentacja działań aktywizujących przestrzeń nadrzeczną na przykładzie Krapkowic. Wizyta adresowana jest do urbanistów, planistów przestrzennych, architektów, przedstawicieli samorządu, pracowników naukowych oraz studentów kierunków związanych z tematyką miejską oraz wszystkich innych osób zainteresowanych ww. tematyką. Wizyta organizowana jest przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach, Starostwem Powiatowym w Krapkowicach, Portem Jachtowym Krapkowice oraz Uniwersytetem Opolskim.

 

Termin: 22 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

Miejsce: Krapkowicki Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice

Zgłoszenia: do 20 stycznia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ilość miejsc ograniczona, Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program Wizyty (w tym szczegóły organizacyjne)

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wizycie!

Thursday, 15 December 2016 | 1699 hits
17. Sekcja Małych Miast
Sekcja Małych Miast/Aktualności

Sekcja Małych Miast TUP

W dniu 17 czerwca Zarząd Główny TUP przyjął uchwałę inicjującą działanie ogólnopolskiej sekcji tematycznej. Inicjatywa ma na celu ułatwienie członkom Towarzystwa zaangażowanie się w dyskusję i działania związane z problemami małych miast w Polsce. Aktywna działalność sekcji skupiającej specjalistów związanych z TUP może przyczynić się do rozwiązywania wielu problemów małych miast. Problemów pojedynczych miejscowości, jak i tych systemowych. Sekcja daje możliwość stworzenia platformy wspierającej kontakt między lokalnymi władzami, a szeroką grupą profesjonalistów związanych z naszym środowiskiem. Chcemy skupić się na działaniach merytorycznych, które przyczynią się do zacieśnienia bądź nawiązania kontaktów TUP z samorządami i instytucjami, których zakres aktywności ma związek z małymi miastami.
Zapraszamy do włączenia w działalność sekcji Koleżanki i Kolegów, którym bliska jest ta problematyka.
Zainteresowanych przystąpieniem do Sekcji prosimy o kontakt z Kol. Michałem Ciesielskim (za pośrednictwem adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Saturday, 3 December 2016 | 764 hits


Page 2 of 2


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie