Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Articles and statements
Articles and statements
Spotkanie ogólne oddziału Gdańskiego TUP dot. Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej SUMP dla Gda
Author:Anna Patrycja Rubczak

Spotkanie ogólne oddziału Gdańskiego TUP dotyczące Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej SUMP dla Gdańska odbędzie się 24 października 2018 r. o godz. 16:00 w sali 312a Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej. Prezentację dotyczącą Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej SUMP dla Gdańska wygłoszą kol. Jolanta Rolle i Pani inż. Karolina Orcholska. Serdecznie zapraszamy!

Monday, 15 October 2018
WYCIECZKA 21 WRZEŚNIA -DELTA WISŁY
Author:Anna Rubczak
W imieniu Zarządu Gdańskiego oddziału TUP, zapraszamy serdecznie na wyjazd studialny w Delcie Wisły. Szczegóły w załączonej ulotce.

Tuesday, 11 September 2018
Nekrolog prof. Wiesława Gruszkowskiego
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Źródło: http://trojmiasto.wyborcza.pl/

 

Z głębokim smutkiem żegnamy

Prof. Wiesława Gruszkowskiego

Honorowego Członka Towarzystwa Urbanistów Polskich,

Wielce zasłużonego dla Gdańska architekta i urbanisty

Zaangażowanego zarówno w powojenną odbudowę miasta,

Jak i kształtowanie jego współczesnego wizerunku.

Cześć Jego pamięci.

Koleżanki i Koledzy

Z Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich

Monday, 10 September 2018
II Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji ?Ile prywatyzacji w rewitalizacji?
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku objęło patronatem oraz zachęca do udziału w: II Metropolitalnym Kongresie Rewitalizacji ?Ile prywatyzacji w rewitalizacji? ? O udziale kapitału prywatnego w wykonywaniu zadań gminy?, wyjątkowym wydarzeniu organizowanym w Gdańsku przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Instytut Metropolitalny w w dniach od 27 do 28 września 2018 r.

Coroczny dwudniowy Metropolitalny Kongres Rewitalizacji jest miejscem spotkań, wystąpień i ciekawych dyskusji ekspertów na tematy związane z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast:

Zgodnie z obowiązującą ustawą przez rewitalizację należy rozumieć zespół zadań własnych gminy. Takimi zadaniami są przygotowywanie rewitalizacji, jej prowadzenie ? w tym poprzez realizację tzw. przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a także ocena. Zadania z zakresu rewitalizacji mają charakter publiczny, co oznacza, że zasadniczo są one finansowane ze środków publicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polski czy też jednostek samorządu terytorialnego. Zasoby publiczne są jednak ograniczone, stąd w dyskursie publicznym coraz częściej pojawia się kwestia udziału prywatnego kapitału i biznesu w finansowaniu rewitalizacji. Przedmiotowy problem jest podnoszony tym częściej, im częściej rozważa się wielkość funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, z których Rzeczpospolita Polska będzie mogła korzystać w kolejnej perspektywie budżetowej. Mechanizmem umożliwiającym udział prywatnego kapitału i biznesu jest tzw. prywatyzacja zadań publicznych, która odciąża sektor publiczny w określonym zakresie. Być może stanowi ona remedium na wskazany problem?

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: http://kongresrewitalizacji.pl/

 


Friday, 31 August 2018
Warsztaty i piknik hulajnogowy towarzyszący imprezie ?Przejazd Rowerowy pod Tunelem Martwej Wisły?
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

W dniu 28 kwietnia 2018 roku przy Stadionie Energa odbyła się impreza Przejazd Rowerowy pod Tunelem Martwej Wisły. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji kolejnej rocznicy wybudowania tunelu pod Martwą Wisłą. Jej celem było propagowanie aktywnej mobilności w Gdańsku i zrównoważonego transportu miejskiego. Z tej okazji tunel pod Martwą Wisłą został zamknięty dla ruchu samochodowego. W tunelu odbył się przejazd pojazdami napędzanymi siłą ludzkich mięśni.

Imprezie towarzyszyły wydarzenia takie jak; pokazy rowerów nietypowych, kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty zorganizowane przez Koło Naukowe Hulaj Urabn Squad działające na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Warsztaty hulajnogowe były zorganizowane przy wsparciu TUP. Ich celem było przybliżenie mieszkańcom zagadnienia PMD-Personal Mobility Devices (model mobilności miejskiej). PMD jest bowiem świetnym uzupełnieniem modelu mobilności miejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy połączyć aktywną mobilność z transportem publicznym. PMD to przede wszystkim hulajnogi, deskorolki, longboardy oraz inne pojazdy na małych kółkach. Pojazdy możemy mieć zawsze ze sobą i nie musimy ich zostawiać przy zmianie środka komunikacji miejskiej (co bywa kłopotliwe w przypadku roweru). Według organizatorów;

Transport na małych kółkach jest świetnym sposobem na rozwiązanie problemu tzw. pierwszej i ostatniej mili, czyli pokonywania dystansu do przystanków transportu publicznego, co bywa kłopotliwe...

W trakcie warsztatów wszyscy chętni w każdym wieku, od 0 do 100 lat mogli wziąć udział w wyścigu, lub zmagać się na torze przeszkód. Pokonane dystanse można było nanieść na mapę aby sprawdzić w jakim czasie jest możliwy dojazd hulajnogą w wybrane miejsca w Gdańsku. Uczestnicy wypełniali również ankiety, a udział nagrodzono upominkami zafundowanymi przez Referat Mobilności Aktywnej UM w Gdańsku. Hulajnogi zostały wypożyczone ze sklepu Decathlon oraz użyczone przez członków Koła Naukowego.

Opiekunowie koła Hulaj Urban Squad; dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska oraz dr inż. arch. Bartosz Macikowski, opowiadali o korzyściach płynących ze stosowania PMD w warunkach miejskich. Pani Małgorzata oraz pan Bartek wyjaśniali zawiłości regulacji prawnych w odniesieniu do przepisów ruchu drogowego. Ale przede wszystkim podkreślali jaki jest związek pomiędzy aktywnością mobilną a kreowaniem zbiorowego zrównoważonego miasta. Warsztaty wsparli równie aktywnie Studenci Architektury, członkowie koła; Jakub Adamski, Paulina Chojnacka, Jakub Depka, Dominika Kłopotek, Anna Kolator oraz Maria Raszkiewicz.

Organizatorzy:

Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Koło Naukowe Hulaj Urban Squad działające na WydziaArchitektury Politechniki Gdańskiej, Towarzystwo Urbanistów Polskich o/ Gdańsk

Friday, 10 August 2018
pismo TUP do Prezydenta RP ws specustawy mieszkaniowej
Author:Tomasz Majda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Towarzystwo Urbanistów Polskich z niepokojem przyjęło informacje o uchwaleniu przez Sejm "spec ustawy" mieszkaniowej. Jej projekt spotkał się bowiem z bardzo krytycznym przyjęciem ze strony licznych organizacji i stowarzyszeń, w tym także naszego stowarzyszenia, przede wszystkim z uwagi na skutki tej regulacji dla szeroko rozumianego ładu przestrzennego i urbanistycznego. Z satysfakcją możemy wprawdzie stwierdzić, że w ostatecznej wersji projektodawca wiele z naszych krytycznych uwag uwzględnił, ale dalece nie wszystkie. Zwracamy również uwagę, że ten nowy, mocno zmieniony projekt nie był już poddany szerszym konsultacjom społecznym.

Monday, 23 July 2018 | Read more
Wywiad z Grzegorzem Buczkiem dot. specustawy mieszkaniowej
Author:Grzegorz A. Buczek

Lobby deweloperów górą, czyli jak w cztery dni PiS zniszczył planowanie przestrzenne

Twierdzenie, że brakuje terenów pod budownictwo mieszkaniowe jest fałszywe i wylobbowane przez deweloperów. Specustawa nie uzdrowi planowania przestrzennego, może je jedynie zrujnować. Procesy partycypacyjne zaczęły się rozwijać, plany są coraz lepsze. Co z tego, skoro teraz "przyjdzie leśniczy i wygoni wszystkich z lasu" ? mówi urbanista Grzegorz A. Buczek

Monday, 23 July 2018 | Read more
Free Cities Festival - weź miasto w swoje ręce!
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

19 maja w godzinach 12:00 - 19:00

100cznia

Ks. Jerzego Popiełuszki 5, 80-863 Gdańsk

Wolność ? wartość wpisana w historię i mentalność mieszkańców Gdańska. Niegdyś głoszona na sztandarze Gdańska, potem rozbrzmiewająca pod stoczniowymi dźwigami, dziś także ma swoją doniosłość.

Free Cities Festival też nawiązuje do idei wolności. Będzie stanowić forum wymiany najlepszych, oryginalnych i skutecznych, a przede wszystkim konkretnych rozwiązań dotyczących życia wspólnot samorządowych. Dyskurs wokół tych sposobów polepszenia jakości życia mieszkańców mają prowadzić ? właśnie ? sami mieszkańcy, czyli osoby najlepiej znające problemy swojego miasta czy dzielnicy. Festiwal będzie kreować wizję poszczególnych wspólnot ? wizję oddolną, obywatelską, niepolityczną.

Wydarzenie stanowić będzie przestrzeń dla różnych wydarzeń, ?kuźnię pomysłów?, forum wymiany myśli, różnych form dialogu na temat polityk miejskich i procesów zachodzących w miastach. Czynnymi uczestnikami festiwalu (referentami, prelegentami) będą lokalni działacze społeczni, działający w strukturach organizacji pozarządowych, ruchów miejskich czy innych nieformalnych grup. Tym razem to sami mieszkańcy nakreślą wizję swoich wspólnot. Liczymy, że ten głos będzie wysłuchany przez decydentów, dlatego też zapraszamy wszystkich do partnerskiego dialogu.

Program i inne informacje znajdują się: https://www.im.edu.pl/fcf/program/

Wednesday, 9 May 2018
Stanowisko TUP do specustawy mieszkaniowej
Author:Tomasz Majda

dot. projektu z dnia 15 marca 2018 r. ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
[wersja stanowiska w pdf]

Towarzystwo Urbanistów Polskich wnosi o zaprzestanie prac nad przedmiotową ustawą i wycofanie projektu ustawy z konsultacji społecznych. Czynimy tak w poczuciu obowiązku zapisanego w celach statutowych naszego stowarzyszenia; jesteśmy bowiem przekonani o szkodliwości proponowanych rozwiązań dla polskiej przestrzeni.

Dla uzasadnienia swojego wniosku Towarzystwo Urbanistów Polskich przedstawia poniżej opinię ogólną o projekcie ustawy oraz uwagi do zawartych w nim przepisów, wskazujące przede wszystkim na zagrożenia wynikające z ewentualnego ich wejścia w życie. Jednak ze względu na krótki termin przeznaczony na przedstawienie naszego stanowiska w konsultacjach, nie wszystkie propozycje zawarte w projekcie zostały przez TUP skomentowane.

Friday, 30 March 2018 | Read more
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału TUP w Gdańsku
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska
There are no translations available.

 

W dniu 23 marca 2018 r. odbyło się w Walne Zebranie Sprawozdawczo ? Wyborcze Członków Oddziału TUP.

W trakcie zebrania wybrano nowy Zarząd Oddziału w składzie:

Prezes

dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska

Wiceprezes

mgr inż. arch. Maria Kiełb-Stańczuk

Skarbnik

mgr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska

Sekretarz

mgr inż. arch. Weronika Mazurkiewicz

Członkowie Zarządu

dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

dr inż. arch. Magdalena Szmytkowska

dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewskaoraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodnicząca

kol. Daniela Milan-Konopka

Członkowie

kol. Wiesława Witkowska - Kołakowska

kol. Barbara Pujdak

kol. Jadwiga Pankau

kol. Jolanta Rolle

Wednesday, 28 March 2018


Page 3 of 14


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2021 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie