Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Articles and statements
Articles and statements
Jak dobrze wykorzystać nową ustawę krajobrazową? Seminarium eksperckie IM
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Zachęcamy do udziału w seminarium eksperckim organizowanym przez Instytut Metropolitalny na temat: Jak dobrze wykorzystać nową ustawę krajobrazową?. Spotkanie odbędzie się 8 października 2015 r. (czwartek) w godz. 9-16 w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5. Założeniem projektu jest interdyscyplinarna dyskusja naukowa dotycząca ochrony krajobrazu miejskiego w nowych warunkach prawnych. Szczegółowy opis zagadnień tematycznych paneli znajduje się w folderze informacyjnym.

Więcej informacji na stronie Instytutu Metropolitalnego. Zgłoszenia i dodatkowe informacje: Damian Zelewski ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , +48514372055).

Monday, 14 September 2015
Zaproszenie na zebranie terenowe "Witamy Jane Jacobs"
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

W dniu 25.09.2015. o godz. 17:00 w II LO przy ul. Jana Pestalozziego 7 w Gdańsku Wrzeszczu odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami Dolnego Wrzeszcza pod hasłem:

"Witamy Jane Jacobs"

Będzie to drugie spotkanie programu „Ewaluacji partycypacyjnej”, w ramach którego przeprowadzona zostanie debata o społecznych aspektach rewitalizacji z udziałem mieszkańców Dolnego Wrzeszcza. Celem programu jest stworzenie narzędzia społecznej oceny procesu rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy!

 

Tuesday, 25 August 2015
Zebranie ogólne gdańskiego oddziału TUP
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu ogólnym naszego oddziału, którego celem jest przygotowanie stanowiska TUP o. Gdańsk na Walny Zjazd Delegatów TUP w Łodzi. Spotkanie odbędzie się w dniu 07.09.2015. o godz. 16:00 na Politechnice Gdańskiej w Sali 352.

Tuesday, 25 August 2015
1o onkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa pomorskiego
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Zachęcamy do udziału w konkursie: „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2015" organizowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. W tym roku przypada jubileuszowa, 10 edycja tej imprezy, której celem jest promocja walorów przestrzeni publicznych regionu oraz jednoczesne uhonorowanie gmin, na terenie których powstały najlepsze przedsięwzięcia.

Dotychczasowe konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem i udowodniły, że ciekawe rozwiązania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej można zrealizować niezależnie od wielkości i charakteru miejscowości. Znaczna część wyróżnionych przedsięwzięć stała się rozpoznawalnymi w całym kraju wizytówkami regionu.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można przedsięwzięcia zrealizowane w przestrzeni publicznej polegające na rewaloryzacji lub ukształtowaniu nowych wartości, które zostały ukończone pomiędzy 1 stycznia 2013 roku a 31 grudnia 2014 roku i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 września 2015 roku.

Więcej informacji na stronie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Wednesday, 15 July 2015
Urban Transformations
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Zapraszamy do lektury publikacji będącej efektem międzynarodowego projektu Mentor&Student Research Lab, którego współorganizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich:

Ledwoń Sławomir, Obracht-Prondzyńska Hanna (red.) Urban Transformations. Towards wiser cities and better living, ISOCARP, Gdańsk-Haga, 2015

Publikacja jest dostępna online!

 

Thursday, 2 July 2015
Czytając Jane Jacobs …
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Zapraszamy do lektury refleksji kol. Danuty Kochanowskiej na temat: J. Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”.

Jane Jacobs w książce, będącej dziełem jej życia (ostatnio wydanej po polsku)  poszukuje – zgodnie z jej tytułem – źródeł życia i przyczyn obumierania miasta. Odpowiedzialnością za upadek miasta obarcza doktryny, kierujące praktykami urbanistycznymi, wyrosłe z idei miasta–ogrodu i okrzepłe w koncepcjach Le Corbusiera. Narzucały one wzór miasta, którym rządziła standaryzacja i segregacja w przestrzeni różnych jego elementów. Ten sztuczny, zaczerpnięty ze świata techniki porządek niszczy miasto – zamienia je w pozbawioną życia „szarą strefę”.

Tymczasem utrzymanie i rozwój żywotności miasta – cel nadrzędny urbanistyki, wymaga łączenia i wzajemnego mieszania różnych elementów miasta – materialnych i społecznych. Zaczynając od koegzystencji w tej samej przestrzeni różnych rodzajów i sposobów jej użytkowania, rozmaitych grup mieszkańców i jej użytkowników – o różnym statusie ekonomicznym i kulturowym, aż do mieszania zabudowy o różnym czasie jej powstania, różnych form komunikacji i zachowań. To pobudzi i zintensyfikuje wzajemne kontakty – istotę miasta.

Szczególnym elementem żywotnego miasta jest tu ulica. Pełniąca wielorakie zadania, wypełniona różnego rodzaju ruchem miejskim, użytkowana w różnych porach dnia przez jej mieszkańców i gości, jest bezpiecznym miejscem socjalizacji młodego pokolenia, oraz różnych form aktywności dorosłych.

Użytkownicy i nieformalni właściciele ulicy mogą odegrać kluczową rolę w radzeniu sobie z obcymi, by „uczynić ich obecność atutem, a nie zagrożeniem”. Ideałem jest, gdy panuje powszechna tolerancja, a ulice wielkich miast pozwalają nieznajomym mieszkać obok siebie w harmonii, „na cywilizowanych lecz zdystansowanych zasadach”. Ta myśl Jane Jacobs wskazuje, że nie uznaje ona wielkiego miasta za zbiór samowystarczalnych osiedli. Nie jest ono także „federacją małych miasteczek”, lokalnych, izolowanych wzajemnie wspólnot. Konieczne jest w nim „nawiązanie przeplatających się relacji między osobami (liderami), rozszerzającymi swe życie publiczne poza rejony ulic, konkretne organizacje i instytucje”. Te relacje są z natury bardziej przypadkowe w wielkich miastach niż analogiczne, niemal wymuszone więzi między ludźmi – w obrębie samowystarczalnych osiedli. Decydują one zarazem o poziomie wolności jaką zyskuje mieszkaniec miasta i rozległości wyborów, oferowanych przez metropolię.

J. Jacobs formułuje cztery warunki, które muszą być spełnione by „umożliwić kształtowanie bujnej różnorodności w miejskich dzielnicach i ulicach”

-    dzielnica musie spełniać więcej niż dwie podstawowe funkcje

-    ulice muszą się często krzyżować, a boki kwartałów nie mogą być za długie

-    w obrębie dzielnicy muszą sąsiadować budynki o różnym wieku, przeznaczone dla różnych grup dochodowych

-    konieczne jest odpowiednio wysokie zagęszczenie ludzi.

Reasumując, wg autorki miasto to: „wielkie pole pogrążone w ciemności, na którym pali się wiele ognisk … . Każde ognisko rozświetla otaczający mrok i wykrawa jakąś przestrzeń. Powierzchnia i kształt przestrzeni istnieją tylko w takim stopniu, w jakim tworzy je blask ogniska”.

„Tylko złożoność i żywotność użytkowania nadają częściom miasta odpowiednią strukturę i kształt”.

Natomiast procesy uzdrawiania określonych części miasta nie mogą polegać na wymianie zamieszkującej tam ludności. Powinny one stać się „na tyle atrakcyjne by ludzie pozostawali tam z wyboru”.

Groźne jest zwłaszcza wpuszczenie na ich obszar kapitału spekulacyjnego.

Nieskuteczne są także programy drastycznej wymiany zabudowy i zagospodarowania.

Potrzebują one natomiast „zwyczajnych przestrzeni publicznych – żywotnych, dobrze obserwowanych, stale użytkowanych, łatwiejszego i bardziej naturalnego nadzoru nad dziećmi, oraz typowo miejskiej dostępności dla ludzi spoza ich terytorium”.

Wizja miasta – wg J. Jacobs jest dziś realizowana w wielu metropoliach świata, nie zawsze konsekwentnie, często zbyt powierzchownie i fragmentarycznie. Wydaje się jednak nadal, po upływie półwiecza od czasu jej powstania – inspirująca i płodna, także dla nas.

Saturday, 20 June 2015
Warsztaty dot. Studium Gdańska
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na warsztaty urbanistyczne poświęcone przygotowaniu Studium. Najbliższe warsztaty już 6 maja, Wykorzystajmy ten czas na wspólną pracę i zwiększmy szansę na lepszą i nowocześniejszą politykę przestrzenną Miasta Gdańska!

Szczegółowe informacje o terminach, miejscach oraz programie spotkań.


Saturday, 2 May 2015
Spotka dot. Studium Gdańska
Author:Hanna Obracht-Prondzyńska

Dnia 29 kwietnia (najbliższa środa) o godz. 16.00 Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie odbędzie się otwarta debata nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gdańska.
Tytuł spotkania to "Gdańsk w nowej perspektywie". Przybądźmy jak najliczniej, aby podyskutować o przyszłości Gdańska!

Szczegółowy program spotkania

 

Monday, 27 April 2015
Ekologia konstruktywnie - zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych
Author:Jacek Godlewski

Odbyła się pierwsza konferencja z cyklu trzech interdyscyplinarnych konferencji naukowych pt. Ekologia konstruktywnie - zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych.  Kierowana była ona do trzech grup decydujących o rozwoju terenów zurbanizowanych tj: administracji publicznej, przedsiębiorców/inwestorów, architektów/urbanistów. Podstawowym założeniem konferencji była wielopłaszczyznowa edukacja. Dzięki sprawnemu wprowadzeniu do warsztatów przez zespół ekspertów, udało się przeprowadzić interdyscyplinarne warsztaty, umożliwiające uczestnikom wyminę doświadczeń i stanowisk, w trakcie problemowych zadań zadanych przez prelegentów. Efektem warsztatów były: prezentacje rozwiązań przestrzennych, analizy zachwiań uczestników procesu realizacyjnego, sposoby rozwiązywania problemów. Ważnym składnikiem dyskusji były: sposoby rozpoznawania i analizowania zagrożeń dla prawidłowego kształtowania przestrzeni publicznych, aspekty aktywizacji społeczeństwa w racjonalnym – ekologicznym użytkowaniu przestrzeni. Za bardzo interesującą części konferencji należy uznać sesję warsztatową dla dzieci, która umożliwiła poznanie ich percepcji, poprzez realizację empirycznego zadania dotyczącego zaplanowania przestrzeni miejskiej w formie makiety. Duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobiły projekcje filmów edukacyjno-dokumentalnych, prezentujące dobre praktyki z zakresu zrównoważonego rozwoju stosowane w krajach europejskich, które stanowiły inspiracje w rozwiązywaniu zadań warsztatowych.

Wszelkie informacje na temat konferencji dostępne na stronie http://www.ekologiakonstruktywnie.pl/

Materiały konferencyjne- dobre praktyki: ZEGG – Eco Vilage, shared space, ekologiczna kamienica miejska Daintree, biurowe budynki pasywne,  osiedle mieszkaniowe  – BedZED, Inteligentne miasto Aarhus, HafenCity Hamburg, Brussels Greenfields, Pasywny budynek biurowy Aeropolis II, Pasywny inkubator ochrony środowiska GREENBIZZ, osiedle mieszkaniowe- TIVOLI, Ekologiczne osiedle socjalne -  EMERALD, Obserwatorium eko-innowacji,

Saturday, 14 March 2015 | Read more
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Stanowisko TUP ws. ustawy o działach ...
Author:Tomasz Majda

W opinii Ministerstwa trudno zgodzić się z tezą, że większa niż dotychczas zwięzłość w nazwach działów administracji rządowej świadczy o deprecjonowaniu znaczenia planowania przestrzennego. (...)

Pełny tekst odpowiedzi Ministerstwa na stanowisko TUP ws projektu zmian ustawy o działach administracji rządowej

Monday, 23 February 2015


Page 9 of 14


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2021 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie