Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:Tomasz Majda
Opinia ZG TUP w związku z trwającymi pracami w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Towarzystwo...
poniedziałek, 23 lutego 2015 | 26891 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich przedstawia stanowisko w sprawie projektu zmiany ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 listopada 2014 r., który został umieszczony na stronie...
czwartek, 29 stycznia 2015 | 27646 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Z prof. Tadeuszem Markowskim rozmawia Anna Leszkowska Panie Profesorze, nieład, chaos w przestrzeni towarzyszy nam od dawna, co wskazuje, że może jest skutkiem naszej mentalności i kiepskiego wykształcenia, a może uwarunkowań historycznych....
wtorek, 6 stycznia 2015 | 2234 odsłon
Autor:Tomasz Majda
uwzględniające nadesłane wypowiedzi członków TUP oraz Członków KPZK PAN- 11.12.2014 UWAGI OGÓLNE Idea Ustawy zarysowana w Założeniach [dalej: Ustawa] jest koncepcyjnie poprawna i – w miarę - adekwatna do istniejącego systemu...
poniedziałek, 15 grudnia 2014 | 29341 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Wypowiedź wiceprezesa TUP Grzegorza Buczka na konferencji "Urbanista w obliczu przemian - wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu" 29.10.2014 r. na Politechnice Gdańskiej. Wejście w życie ustawy ułatwiającej dostęp...
poniedziałek, 15 grudnia 2014 | 1814 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Stanowisko podpisane przez Prezesa TUP Tadeusza Markowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Prawo do Miasta Macieja Wudarskiego oraz koordynatora Porozumienia Ruchów Miejskich Kacpra Pobłockiego opublikowane 15 września w Rzeczpospolitej (pdf)
poniedziałek, 22 września 2014 | 1619 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Wobec ograniczonej dostępności w sieci tekstów polemicznych Członków TUP dot. artykułów nt. Miasteczka Jeziorna opublikowanych w Gazecie Wyborczej zamieszczamy je poniżej w oryginalnych autorskich wersjach. Profesor Sławomir Gzell:...
sobota, 28 grudnia 2013 | 52135 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Adam Kowalewski Architekt, dr nauk ekonomicznych Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szanowny Kolego Prezesie, Szanowni Członkowie Zarządu, Pragnę, jako członek...
piątek, 6 grudnia 2013 | 40275 odsłon
Autor:Tomasz Majda
A przecież powszechny dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej to nasz wspólny interes. Anna Maziuk: Był pan gościem tegorocznego festiwalu Warszawa w Budowie, który znów porusza temat architektury, a dokładniej – zawodu...
sobota, 30 listopada 2013 | 2915 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Wbrew wielokrotnie przedstawianym krytycznym opiniom TUP o zasadności traktowania lokalnego planowania przestrzennego jako integralnej części procesu inwestycyjno-budowlanego, a nie jako integralnej części systemu planowania przestrzennego...
wtorek, 19 listopada 2013 | 36418 odsłon


Strona 7 z 11


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2018 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie