Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:Tomasz Majda
Wobec ograniczonej dostępności w sieci tekstów polemicznych Członków TUP dot. artykułów nt. Miasteczka Jeziorna opublikowanych w Gazecie Wyborczej zamieszczamy je poniżej w oryginalnych autorskich wersjach. Profesor Sławomir Gzell:...
sobota, 28 grudnia 2013 | 63430 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Adam Kowalewski Architekt, dr nauk ekonomicznych Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego Członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szanowny Kolego Prezesie, Szanowni Członkowie Zarządu, Pragnę, jako członek...
piątek, 6 grudnia 2013 | 47732 odsłon
Autor:Tomasz Majda
A przecież powszechny dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej to nasz wspólny interes. Anna Maziuk: Był pan gościem tegorocznego festiwalu Warszawa w Budowie, który znów porusza temat architektury, a dokładniej – zawodu...
sobota, 30 listopada 2013 | 3145 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Wbrew wielokrotnie przedstawianym krytycznym opiniom TUP o zasadności traktowania lokalnego planowania przestrzennego jako integralnej części procesu inwestycyjno-budowlanego, a nie jako integralnej części systemu planowania przestrzennego...
wtorek, 19 listopada 2013 | 43579 odsłon
Autor:Jacek Godlewski
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym Krajobrazie IV, pt. „Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2010 r w Pałacu Wojanów...
czwartek, 5 września 2013 | 3573 odsłon
Autor:Jacek Godlewski
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym Krajobrazie II, a idea utworzenia parków kulturowych” konferencja została zorganizowana w październiku 2005 r. w Pałacu Łomnica oraz „Budowanie...
czwartek, 5 września 2013 | 3413 odsłon
Autor:Jacek Godlewski
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2003 w Karpaczu [materiały konferencyjne; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej;...
środa, 4 września 2013 | 3036 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Ochrona polskich krajobrazów jest niekwestionowaną potrzebą wywołaną ich degradacją, głównie na skutek niekontrolowanej urbanizacji oraz braku kontroli umieszczania obiektów małej architektury i reklam. Projektowana ustawa ma...
piątek, 21 czerwca 2013 | 50983 odsłon
Autor:Tadeusz Markowski
w wersji z 29 stycznia 2013 r. Projekt omawianej ustawy, w myśl uzasadnienia, ma na celu dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych do nowych unijnych zasad programowania rozwoju w perspektywie 2014 – 2020, m.in. w zakresie planowania...
wtorek, 5 marca 2013 | 49854 odsłon
Autor:Biuro ZG TUP
W związku z zaproszeniem skierowanym (m.in.) do Towarzystwa Urbanistów Polskich o przedstawienie „oceny dotychczasowych projektów zmian – propozycji zmian zainteresowanych środowisk”, biorąc pod uwagę konieczność syntetycznej...
czwartek, 24 stycznia 2013 | 50656 odsłon


Strona 9 z 12


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2018 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie