Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:Jacek Godlewski
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym Krajobrazie II, a idea utworzenia parków kulturowych” konferencja została zorganizowana w październiku 2005 r. w Pałacu Łomnica oraz „Budowanie...
czwartek, 5 września 2013 | 3250 odsłon
Autor:Jacek Godlewski
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2003 w Karpaczu [materiały konferencyjne; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej;...
środa, 4 września 2013 | 2917 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Ochrona polskich krajobrazów jest niekwestionowaną potrzebą wywołaną ich degradacją, głównie na skutek niekontrolowanej urbanizacji oraz braku kontroli umieszczania obiektów małej architektury i reklam. Projektowana ustawa ma...
piątek, 21 czerwca 2013 | 47893 odsłon
Autor:Tadeusz Markowski
w wersji z 29 stycznia 2013 r. Projekt omawianej ustawy, w myśl uzasadnienia, ma na celu dostosowanie obowiązujących regulacji prawnych do nowych unijnych zasad programowania rozwoju w perspektywie 2014 – 2020, m.in. w zakresie planowania...
wtorek, 5 marca 2013 | 46706 odsłon
Autor:Biuro ZG TUP
W związku z zaproszeniem skierowanym (m.in.) do Towarzystwa Urbanistów Polskich o przedstawienie „oceny dotychczasowych projektów zmian – propozycji zmian zainteresowanych środowisk”, biorąc pod uwagę konieczność syntetycznej...
czwartek, 24 stycznia 2013 | 47590 odsłon
Autor:Grzegorz A. Buczek
- w kontekście prowadzonych działań legislacyjnych (Kodeks Budowlany) i braku przyjęcia przez Rząd dokumentu kierunkowego "Polska polityka architektoniczna" Wypowiedź na konferencji pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego - Przestrzeń...
poniedziałek, 12 listopada 2012 | 2905 odsłon
Autor:Tomasz Majda
ws. projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, realizując jeden ze swych statutowych celów, w szczególności na podstawie...
wtorek, 16 października 2012 | 47972 odsłon
Autor:Tomasz Majda
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Towarzystwo Urbanistów Polskich od dłuższego czasu zgłasza potrzebę dokonania zasadniczych zmian w prawie planowania i zagospodarowania...
środa, 11 lipca 2012 | 47758 odsłon
Autor:Grzegorz A. Buczek
Szanowne Koleżanki i Koledzy, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają intensywne prace nad „Założeniami do ustawy Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych...
sobota, 2 czerwca 2012 | 42393 odsłon
Autor:Adam Kowalewski
Społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne skutki niekontrolowanej urbanizacji i chaosu przestrzennego, są w Polsce od szeregu lat powszechnie krytykowane. Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych...
sobota, 25 lutego 2012 | 42303 odsłon


Strona 9 z 12


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2018 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie