Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:Grzegorz A. Buczek
- w kontekście prowadzonych działań legislacyjnych (Kodeks Budowlany) i braku przyjęcia przez Rząd dokumentu kierunkowego "Polska polityka architektoniczna" Wypowiedź na konferencji pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego - Przestrzeń...
poniedziałek, 12 listopada 2012 | 2982 odsłon
Autor:Tomasz Majda
ws. projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich, realizując jeden ze swych statutowych celów, w szczególności na podstawie...
wtorek, 16 października 2012 | 50951 odsłon
Autor:Tomasz Majda
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw Towarzystwo Urbanistów Polskich od dłuższego czasu zgłasza potrzebę dokonania zasadniczych zmian w prawie planowania i zagospodarowania...
środa, 11 lipca 2012 | 49091 odsłon
Autor:Grzegorz A. Buczek
Szanowne Koleżanki i Koledzy, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają intensywne prace nad „Założeniami do ustawy Prawo Budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i niektórych...
sobota, 2 czerwca 2012 | 43393 odsłon
Autor:Adam Kowalewski
Społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne skutki niekontrolowanej urbanizacji i chaosu przestrzennego, są w Polsce od szeregu lat powszechnie krytykowane. Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych...
sobota, 25 lutego 2012 | 43277 odsłon
Autor:Grzegorz A. Buczek
Motto: „Gaździno, a ile to kosztuje u Was pobyt ? Panocku, w tym więksym pokoju 100 złotych za dzień, a w tym mniejsym - 150. Dlaczego !? A bo wicie, z tego mniejsego zobacycie Giewont, a z tego winksego - tylko stodołę Józka Gąsienicy!”...
środa, 5 października 2011 | 63225 odsłon
Autor:Grzegorz Buczek
… podsumowanie wystąpienia Autora „Planistyczna rola gminy w przygotowaniu inwestycji” wygłoszonego 9 czerwca 2011 r. w Józefowie k/ Warszawy, podczas XIV Konferencji Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa...
środa, 5 października 2011 | 42366 odsłon
Autor:Grzegorz A. Buczek
Definicja ustawowa a praktyka planistyczna Ponad osiem lat temu ustawodawca zdefiniował pojęcie przestrzeni publicznej i przypisał jej istotne znaczenie. „Art. 2. Ilekroć w ustawie [z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
niedziela, 22 maja 2011 | 84099 odsłon
Autor:Andrzej Jędraszko
Wstęp Wprowadzenie w okresie transformacji ustrojowej w Polsce regulacje ustawowe dotyczące gospodarki przestrzennej nie nawiązywały do rozwiązań stosowanych po II wojnie światowej w państwach Zachodniej Europy, ani do zaleceń i polityk...
poniedziałek, 28 marca 2011 | 78305 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Towarzystwo Urbanistów Polskich, wypełniając swoją statutową powinność, pragnie zgłosić w ramach konsultacji społecznych następujące - przyjęte na posiedzeniu ZG TUP w dniu 18 marca - uwagi do w.w. projektu: Mamy pełną...
czwartek, 24 marca 2011 | 38654 odsłon


Strona 10 z 12


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2018 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie