Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:GKU-A
jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Przyjęte na XV posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2010 roku Znaczenie ładu przestrzennego, jako nierozłącznego atrybutu...
piątek, 10 grudnia 2010 | 32583 odsłon
Autor:Zarząd Główny TUP
Najkrótszy krytyczny pogląd ws. projektowanych i poddanych konsultacjom społecznym „Założeń…” można by zamknąć w następującym stwierdzeniu: projekt ustawy miał dotyczyć tzw. pionowego podziału działki budowlanej (tj....
sobota, 16 października 2010 | 32221 odsłon
Autor:Grzegorz Adam Buczek
Jako wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, zaproszony przez organizatorów konferencji Pracodawców RP do dyskusji nad projektem „Kodeksu Budowlanego”, czuję się w obowiązku skomentować – niestety dość jednostronną – relację...
piątek, 8 października 2010 | 31676 odsłon
Autor:Grzegorz Adam Buczek
Informacja ws. wyroku NSA dot. m.in. relacji pomiędzy  studium gminnym a decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Wyrok został wydany 6.VIII.2009 r. w rozprawie kasacyjnej przez trzyosobowy skład NSA w Warszawie [II OSK...
sobota, 11 września 2010 | 9359 odsłon
Autor:Agnieszka Kowalewska
w kierunku Low carbon cities Relacja z 45 kongresu ISOCARP, Porto 2009 Miasto a klimat Czy miasta mogą mieć wpływ na zachodzące zmiany klimatyczne? Czy gospodarka zasobami energii w mieście jest istotna z punktu widzenia globalnego?...
piątek, 26 marca 2010 | 4823 odsłon
Autor:Joanna Blewąska
Wywiad z Tadeuszem Markowskim w Gazeta Wyborcza Łódź (pdf, 99 kB) Miasto powinno być czytelne. Nie musi być całe piękne, bo na to nigdy nie wystarczy pieniędzy. Ale powinniśmy móc przewidzieć, co czeka nas za rogiem. Rozmowa z prof....
niedziela, 3 stycznia 2010 | 3346 odsłon
Autor:Piotr Siłka
wywiad z prof. zw. dr hab. Tadeuszem Markowskim, opublikowanym w portalu samorządowym "regioportal"
poniedziałek, 9 marca 2009 | 4593 odsłon
Autor:Grzegorz Buczek
Grzegorz Buczek - Felieton dla „Miesięcznika Nieruchomości RNW” (opublikowany w numerze styczniowym 2009 r.)
środa, 10 grudnia 2008 | 3170 odsłon
Autor:Tadeusz Markowski
dot. ustawy z 10.10.2008 r. Pan Prezydent RP Prof. Lech Kaczyński Szanowny Panie Prezydencie! Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz z Prezydium KPZK PAN wnosi do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy skutkującej automatycznym odrolnienieniem...
środa, 19 listopada 2008 | 28453 odsłon
Autor:Bartłomiej Kolipiński
Uwagi Towarzystwa Urbanistów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (wersja z 17. 06. 2008) 1. Poniższe uwagi koncentrują się na tej...
poniedziałek, 21 lipca 2008 | 25891 odsłon


Strona 10 z 11


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2018 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie