Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 1 - 10 of 1264

1. Pożegnanie Grzegorza Sobierajskiego
Oddział Warszawa/Nekrologi

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 25 października 2020 r.   członka  naszego Towarzystwa od 1970 roku,  uhonorowanego  złotą   Odznaką TUP

arch. Grzegorza Sobierajskiego

Thursday, 29 October 2020 | 54 hits | Read more
2. Seminarium naukowe pt. "Procesy rewitalizacji a baza ekonomiczna miast"
Oddział Łódź/Aktualności

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe zapraszają na

seminarium naukowe pt. "Procesy rewitalizacji a baza ekonomiczna miast",

które poprzedzi prezentacja dr Ewy Boryczki przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. o godz. 16.30 w siedzibie ŁTN przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 11.

Wymagana jest wcześniejsza rejestracja! (możliwy udział stacjonarny lub on-line).

 1. Udział w seminarium stacjonarnie (ograniczona liczba miejsc)
  zgłoszenia email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 661 626 200
 2. Udział w seminarium on-line
  zgłoszenia email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Thursday, 8 October 2020 | 39 hits
3. KONFERENCJA "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi"
Oddział Łódź/Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi" organizowanej z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej, przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddziałem w Łodzi.

Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz elektroniczny na stronie: http://icsm.uni.lodz.pl/2020/08/10/przeszlosc-terazniejszosc-i-przyszlosc-lodzi/ (UWAGA: w chwili obecnej otwarte są rejestracje na sesje odbywające się w roku 2020 r.; rejestracje na sesje zaplanowane w roku 2021 r, w tym sesję poświęconą "Przestrzeni miejskiej Łodzi i jej przekształceniom" - zostaną otwarte w najbliższym czasie. Szczegółowy program (harmonogram obrad) i streszczenia referatów zostaną udostępnione zarejestrowanym osobom w późniejszym terminie.

Z poważaniem

/-/ Dominik Drzazga

PROGRAM KONFERENCJI "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi"

Thursday, 8 October 2020 | 39 hits
4. Wybaczcie im albowiem nie wiedzą co czynią?
Oddział Warszawa/Aktualności

Niedawno media doniosły, że w projekcie planu miejscowego rejonu placu G. Narutowicza w Warszawie zawarto zapis skazujący jeden z istniejących tam budynków (zrealizowany niewiele lat temu) na tzw. śmierć techniczną (lub relokację)[1]. Sprawa na pozór drobna. Ale może warto przeanalizować ją bliżej. Może stanowić interesujący precedens.

Friday, 2 October 2020 | 175 hits | Read more
5. Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2019
Oddział Łódź/Konferencje

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu

na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

w woj. łódzkim w roku 2019

Miło nam zawiadomić, że został rozstrzygnięty coroczny konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2019.

Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę TUP O/Łódź:

W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagrodę przyznano Miastu Tomaszów Mazowiecki za realizację: Park Bulwary.

 

Komisja Konkursowa przyznała także wyróżnienie w kategorii przestrzeń w zieleni

za realizację Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody i wyróżnienia, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, planowane jest na IV kwartał 2020 r. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Informacje o wydarzeniach związanych z konkursem zamieszczane są również na stronie www.tup.org.pl w zakładce Oddział w Łodzi oraz na FB TUP Łódź.

 

W imieniu jury konkursu

Bartosz Bartosiewicz

Wiceprezes Oddziału Łódzkiego TUP

Tuesday, 22 September 2020 | 149 hits
6. Pożegnanie wygłoszone przez B. Kolipińskiego na pogrzebie śp Kazimierza Balda w dniu 11 września
Zarząd Główny/Aktualności

W imieniu Prezesa, Zarządu Głównego i Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich z głębokim żalem i w smutku żegnam jedną z wielkich postaci Towarzystwa, Członka Honorowego TUP, śp Kazimierza Balda.

Kazimierz Bald został przyjęty w poczet członków TUP już w 1963 roku i aktywnie w nim działał do ostatnich swoich dni. Od początku cieszył się wielkim uznaniem i sympatią koleżanek i kolegów, nie tylko w rodzimym środowisku łódzkim, ale w całym kraju. Wyrazem tego były liczne funkcje, które z wyboru pełnił w gremiach statutowych TUP. Trzykrotnie był prezesem oddziału łódzkiego, wielokrotnie był wybierany do Zarządu Głównego i na wiceprezesa Towarzystwa.

Sunday, 13 September 2020 | 304 hits | Read more
7. Pożegnanie Kazimierza Balda
Oddział Warszawa/Nekrologi

Z wielkim żalem żegnamy kol. Kazimierza Balda.

Urodzony jako Warszawiak, życie zawodowe poświęcił Łodzi. Ale nie zapominał o Warszawie. Na różny sposób uczestniczył w życiu urbanistycznym naszego miasta. Do końca był aktywny w działalności na rzecz TUP.

Wraz z Jego odejściem tracimy świetnego urbanistę i doskonałego kompana - w zawodzie i w życiu.

Cześć Jego pamięci!

Marcin Świetlik

Prezes OW TUP

Thursday, 10 September 2020 | 89 hits
8. KADENCJA 1989-1993
Zarząd Główny/Aktualności

Wypowiedź Kazimierza Balda z wydawnictwa jubileuszowego 90-lecia TUP

Kadencja, w której miałem zaszczyt być Prezesem Towarzystwa, zamykała 70 lat działania Towarzystwa i otwierała następne dekady jego działania.

Wypowiedź ta nie ma charakteru sprawozdania, bo było ono przedstawiane w swoim czasie, pragnę jednak podzielić się w tej jubileuszowej publikacji refleksjami dotyczącymi tego okresu. Był to czas niezwykły, lata 1989-1993 to tworzenie się nowych podstaw naszej państwowości, kończył się czas Polski Rzeczpospolitej Ludowej, rodziła się nowa Rzeczpospolita. Dziś wiemy, że ta zamiana nie była pełna, że to "nowe" miało w sobie i ma dużo "starego", ale wówczas przeważały optymizm i zaangażowanie.

 

Byliśmy postrzegani wtedy jako stowarzyszenie kompetentne i opiniotwórcze. Niezależnie od faktu, że wielu członków naszego Towarzystwa, z uwagi na swoje predyspozycje, obejmowało ważne funkcje w administracji państwowej, samorządowej i organach przedstawicielskich, Towarzystwo brało udział przy podejmowaniu ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem i organizacją Państwa. Dotyczyły one głównie niezbędnych zmian w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią oraz organizacji terytorialnej Państwa. Bezpośredni udział w Komisjach i zespołach rządowych zawsze jako Prezes TUP pozwalał na przekazywanie naszych stanowisk w ważnych dla Kraju sprawach.

Thursday, 10 September 2020 | 469 hits | Read more
9. Pożegnanie Kazimierza Balda
Zarząd Główny/Aktualności

Kazimierz Bald

Thursday, 10 September 2020 | 555 hits | Read more
10. Pożegnanie Kol. Kazimierza Balda
Oddział Łódź/Aktualności

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego serdecznego Przyjaciela i Kolegi

Ś.P.

KAZIMIERZA BALDA

Wybitny urbanista, autor wielu nagradzanych opracowań planistycznych.

Honorowy Członek i wieloletni Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, zaangażowany w działalność społeczną

na rzecz jakości łódzkiej i polskiej przestrzeni.

 

Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym składają

Koleżanki i Koledzy z Łódzkiego Oddziału

Towarzystwa Urbanistów Polskich

 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 12.30,

na Cmentarzu Św. Józefa ("Starym") w Łodzi, przy ulicy Ogrodowej 39.

 

KAZIMIERZ LUDWIK BALD (1933-2020)

 

Thursday, 10 September 2020 | 97 hits

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Page 1 of 127


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie