Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 21 - 30 of 1401

21. Wyniki Konkursu Krakowskiego Oddziału TUP na najlepszą pracę dyplomową
Oddział Kraków/Aktualności

23 lutego 2022 r., podczas LXXVIII Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów ogłoszono wyniki Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich oddziału Kraków na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO oraz ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU obronionych w latach 2019-2021.

Spośród zgłoszonych prac nagrodzono 3 prace oraz wyróżniono 7 prac konkursowych.

W kategorii URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO nagrodzono następujące prace:

 1. "Rewitalizuj, reaktywuj, REKOMBINUJ! Koncepcja miasta cyrkularnego na terenie Huty im. T. Sendzimira w Krakowie", autorki: Katarzyna ORZECHOWSKA i Maria ZIMNOCH, promotor: dr inż. arch. Agnieszka MATUSIK (praca obroniona w 2021 roku)
 2. "Częstochowa - koncepcja aktywizacji terenów poprzemysłowych w zachodniej części miasta", autorki: Michalina HALLMANN i Paulina MARSZAL, promotor: dr hab. inż. arch. Rafał BLAZY, prof. PK, współpromotor: dr inż. arch. Urszula NOWACKA-REJZNER, prof. PK (praca obroniona w 2020 roku)

W kategorii ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU nagrodzono pracę:

 1. "Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy 'Wesoła' w Krakowie", autorka: Aleksandra SKRZYPEK, promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna HODOR, prof. PK, współpromotor:  dr inż. arch. Miłosz ZIELIŃSKI (praca obroniona w 2021 roku).

Wyróżnienia otrzymały następujące prace:

 1. "Słomniki - koncepcja zagospodarowania rejonu młyna nad Szreniawą, na tle przemian przestrzennych miasta", autor: Ivan LAVRYNCHUK, promotor: dr inż. arch. Urszula NOWACKA-REJZNER, prof. PK
 2. "Ku spontaniczności: nanosfera w procesie rewitalizacji środowiska mieszkalnego. Na przykładzie Osiedla Ugorek w Krakowie", autor: Maciej RODAK, promotor: dr hab. inż. arch. Patrycja HAUPT, prof. PK
 3. "District of Hope - odbudowa dzielnicy Al-Midan w Aleppo", autorka: Agnieszka TYLECKA,  promotor: dr hab. inż. arch. Kinga RACOŃ-LEJA, prof. PK
 4. "Ogrody Sukiennicze - rewitalizacja fragmentu obszaru śródmiejskiego w Łodzi z wykorzystaniem technik parametrycznych", autor: Karol ŁOZIŃSKI, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga RACOŃ-LEJA, prof. PK, współpromotor: dr inż. arch. Agnieszka MATUSIK
 5. "Rewitalizacja faweli Nordeste de Amaralina, Salvador, Brazylia, na tle współczesnych procesów partycypacyjno-przestrzennych", autorka: Aleksandra DRAGUN, promotor: dr hab. inż. arch. Kinga RACOŃ-LEJA, prof. PK
 6. "Tomaszów Mazowiecki. Miasto progresywne", autorka: Paulina STEFAŃSKA, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata KANTAREK, współpromotor: dr inż. arch. Krzysztof KWIATKOWSKI
 7. "Projekt systemów zieleni Wyspy Stogi w Gdańsku", autorki: Katarzyna BLUKACZ i Aleksandra PAJDAK, promotor: dr hab. inż. arch. Urszula FROCZEK-BRATANIEC, prof. PK

Sąd Konkursowy obradował w składzie: dr inż. arch. Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA, dr inż. arch. Marceli ŁASOCHA, prof. PK dr hab. inż. arch. Jadwiga ŚRODULSKA-WIELGUS, dr inż. arch. Piotr LANGER, dr hab. Inż. arch. Bogusław PODHALAŃSKI prof. PK, mgr inż. Paulina LISZKA

Krakowski Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich gratuluje zwycięzcom oraz wszystkim Dyplomantkom i Dyplomantom którzy nadesłali prace oraz dziękuje wydawnictwu Architektura & Biznes i Agencji Rozwoju Miasta w Krakowie za ufundowane nagrody.

Ponadto Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa podjął uchwalę o refundacji składek członkowskich dla wyróżnionych i nagrodzonych absolwentów przez okres pół roku (dla wyróżnień) i jednego roku (dla nagród).

Wyniki konkursu wraz z przykładowymi planszami dyplomowymi do pobrania

Wednesday, 2 March 2022 | 267 hits
22. LXXVIII Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów
Oddział Kraków/Aktualności

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU
TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W

LXXVIII OTWARTYM FORUM DYSKUSYJNYM URBANISTÓW

NA TEMAT:

"PROJEKT DYPLOMOWY JAKO IMPULS DO ZMIAN W PRZESTRZENI MIASTA"


SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 23 LUTEGO 2022 r. (ŚRODA) O GODZINIE 18.00,
NA PLATFORMIE ZOOM

LINK DO SPOTKANIA:
https://us02web.zoom.us/j/83915842489?pwd=NWJOOGFycTRIaWxVNk5maEQvSnZEQT09

IDENTYFIKATOR SPOTKANIA: 839 1584 2489          KOD DOSTĘPU: 021377

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes - dr inż. arch. MARCELI ŁASOCHA

Do pobrania zaproszenie

Monday, 14 February 2022 | 172 hits
23. Nowe władze Towarzystwa Urbanistów Polskich
Zarząd Główny/Aktualności

5 lutego XIX Walny Zjazd Delegatów TUP wybrał wadze naczelne i Radę na kolejną kadencję.

Prezesem został wybrany Tomasz Majda

Do Zarządu Głównego wybrani zostali:
Bartosz Bartosiewicz z Oddziału w Łodzi
Małgorzata Bartyna-Zielińska z Oddziału we Wrocławiu
Maciej Borsa z Oddziału Śląskiego
Dariusz Brzozowski z Oddziału w Lublinie
Monika Gołąb-Korzeniowska z Oddziału w Krakowie
Joanna Grocholewska z Oddziału w Poznaniu
Dorota Kamrowska-Załuska z Oddziału w Gdańsku
Anna Pyziak z Oddziału Śląskiego
Paulina Sikorska z Oddziału w Warszawie
Tomasz Sławiński z Oddziału w Warszawie
Anna Tomczak z Oddziału w Łodzi
Katarzyna Ujma-Wąsowicz z Oddziału Śląskiego

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Bogusław Bogacz z Oddziału Śląskiego
Barbara Brylak-Szymczak z Oddziału w Lublinie
Maciej Nowak z Oddziału w Warszawie
Grażyna Ojrzyńska z Oddziału w Łodzi
Tomasz Woźniak z Oddziału w Krakowie

Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:
Grzegorz Buczek z Oddziału w Warszawie
Joanna Dziedzic-Bukowska z Oddziału w Warszawie
Maria Kawałko z Oddziału w Lublinie
Marcin Michalski z Oddziału we Wrocławiu
Joanna Sokołowska-Mostowiak z Oddziału Śląskiego

Do Rady TUP wybrani zostali:
Barbara Bartkowicz z Oddziału w Krakowie
Magdalena Belof z Oddziału we Wrocławiu
Michał Ciesielski z Oddziału we Wrocławiu
Bartosz Czarnecki z Oddziału w Białymstoku
Krzysztof Gasidło z Oddziału Śląskiego
Zbigniew Kamiński z Oddziału Śląskiego
Paweł Karpiński z Oddziału we Wrocławiu
Bartłomiej Kolipiński z Oddziału w Warszawie
Janusz Korzeń z Oddziału w Jeleniej Górze
Hanna Kowińska z Oddziału w Warszawie
Paulina Liszka z Oddziału w Krakowie
Piotr Lorens z Oddziału w Gdańsku
Tadeusz Markowski z Oddziału w Łodzi
Łukasz Medeksza z Oddziału we Wrocławiu
Łukasz Mikuła z Oddziału w Poznaniu
Małgorzata Mirecka z Oddziału w Warszawie
Danuta Mirowska-Walas z Oddziału w Łodzi
Zofia Piękoś z Oddziału Śląskiego
Jerzy Tokajuk w Oddziale w Białymstoku
Magdalena Szmytkowska z Oddziału w Gdańsku
Janusz Radziejowski z Oddziału w Warszawie
Maciej Siekierski z Oddziału w Szczecinie
Barbara Szulczewska z Oddziału w Warszawie

Wednesday, 9 February 2022 | 238 hits
24. XIX Walny Zjazd Delegatów TUP w Warszawie
Oddział Kraków/Aktualności
Przedstawiciele krakowskiego oddziału TUP: prezes kol. Marceli Łasocha, kol. Kinga Racon-Leja i kol. Paulina Liszka uczestniczyli w XIX Walnym Zjeździe Delegatów TUP, który odbył się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej dnia 5 lutego 2022 r. W posiedzeniu w formie online udział wzięli również: kol. Barbara Bartkowicz, kol. Monika Gołąb-Korzeniowska, kol. Kazimierz Walasz.
W wyniku przeprowadzenia wyborów nowych władz Towarzystwa Urbanistów Polskich, przez najbliższe trzy lata w poszczególnych gremiach TUP działać będą:
 • w Kolegium TUP - prezes kol. dr inż. arch. Marceli Łasocha,
 • w Zarządzie Głównym kol. dr inż. arch Monika Gołąb-Korzeniowska (na kolejną kadencję),
 • w Radzie TUP kol. prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz (na kolejną kadencję) i kol. mgr inż. Paulina Liszka,
 • w Głównej Komisji Rewizyjnej kol. mgr Tomasz Woźniak.
Ze względu na pełnione funkcje, do przedstawicieli oddziału można kierować sprawy i myśli związane z działalnością Towarzystwa Urbanistów Polskich, rozumianą jako wspólny interes społeczny w trosce o dobrą przestrzeń.
Zarząd Oddziału TUP w Krakowie
Monday, 7 February 2022 | 163 hits
25. Nowi członkowie honorowi TUP z Oddziału w Łodzi
Oddział Łódź/Aktualności

Podczas odbywającego się w dniu 05 lutego 2022 r. w Warszawie, XIX Walnego Zjazdu Delegatów TUP wybranym, szczególnie zasłużonym Koleżankom i Kolegom nadano godność członkostwa honorowego Towarzystwa. Z Oddziału Łódzkiego TUP członkami honorowymi zostały: Kol. mgr inż. arch. Ewa Krakowska, Kol. dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas oraz Kol. dr inż. Grażyna Ojrzyńska.

Serdecznie gratulujemy!

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi

Sunday, 6 February 2022 | 152 hits
26. XIX Walny Zjazd Delegatów TUP w Warszawie
Oddział Łódź/Aktualności

W dniu 05 lutego 2022 r. odbył się Warszawie, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, XIX Walny Zjazd Delegatów TUP. Celem zwołania WZD TUP było w szczególności wybranie nowych władz Towarzystwa. Prezesem TUP na drugą kadencję został wybrany Kol. dr inż. arch. Tomasz Majda. Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję i życzymy równie wiele zapału, organizacyjnej sprawności oraz wszelkiej pomyślności w kierowaniu Towarzystwem przez najbliższe lata!

W wyniku przeprowadzonych na zjeździe wyborów do władz Towarzystwa wybrano Koleżanki i Kolegów z Oddziału Łódzkiego. I tak do Zarządu Głównego TUP wybrano (na trzecią kadencję) Kol. dr inż. arch. Annę Anetę Tomczak oraz Kol. dra Bartosza Bartosiewicza. Do Rady TUP wybrana została Kol. dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas oraz (na kolejną, trzecią już kadencję) Kol. prof. dr hab. Tadeusz Markowski. Do Głównej Komisji Rewizyjnej TUP wybrano Kol. dr inż. Grażynę Ojrzyńską.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy w nowej kadencji!

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi

Sunday, 6 February 2022 | 178 hits
27. Konkursy Oddziału TUP w Łodzi
Oddział Łódź/Konkursy

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi zawiadamia wszystkich zainteresowanych, iż w najbliższym czasie (luty 2022 r.) podane zostaną do wiadomości informacje dotyczące kwestii organizacyjnych (terminy i formy zgłoszeń) związanych z wymienionymi niżej konkursami Oddziału TUP w Łodzi:

 • Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddziału w Łodzi, na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w roku 2021,
 • Konkurs o doroczną Nagrodę Honorową Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2020/2021.

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi.

Tuesday, 1 February 2022 | 7279 hits
28. XI EDYCJA KONKURSU "NAJLEPIEJ ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W WIELKOPOLSCE" - WYNIKI
Oddział Poznań/Konkursy

XI edycja konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce", organizowanego przez Oddział TUP w Poznaniu, została zakończona. Zgodnie z regulaminem konkursu składanie zgłoszeń do konkursu miało miejsce do dnia 17 grudnia 2021 r. Wpłynęło 25 zgłoszeń, z których 23 poddano ocenie jurorów. 2 zgłoszenia zostały odrzucone ze względów formalnych.

Sunday, 30 January 2022 | 615 hits | Read more
29. Wyniki konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną - edycja 2021
Zarząd Główny/Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce

KPP

W 2021 roku miała miejsce XV - Jubileuszowa edycja Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Kapituła Konkursu, w którego skład której wchodzili przedstawiciele: Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Prezesi wszystkich Oddziałów terenowych Towarzystwa Urbanistów Polskich, w roku 2021 przyznała Nagrody w czterech kategoriach:

KATEGORIA REWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W ZIELENI

Friday, 28 January 2022 | 6629 hits | Read more
30. Jan Gregorowicz
Oddział Katowice/Aktualności

Thursday, 27 January 2022 | 143 hits


Page 3 of 141


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie