Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

Results 51 - 60 of 1401

51. Informacja o poparciu postulatów Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY
Oddział Kraków/Aktualności
Krakowski Oddział TUP wyraża poparcie dla postulatów Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY,
zawartych w piśmie z dnia 6 grudnia 2021 r. do Pana Piotra Nowaka Ministra Rozwoju i Technologii.
Postulaty dotyczyły planowanych zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Monday, 27 December 2021 | 218 hits
52. Odznaczenia TUP Oddziału w Jeleniej Górze
Oddział Jelenia Góra/Aktualności

Zarząd Oddziału w Jeleniej Górze, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego TUP o nadanie Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich następującym Kolegom:

- dr inż. arch. Jacek Godlewski- Srebrna Odznaka Honorowa TUP,

- dr inż. Jerzy Ładysz- Srebrna Odznaka Honorowa TUP.

Zgodnie z § 5 ust.1, § 12 ust.1 i § 20 ust.1 Regulaminu odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich, ewentualne sprzeciwy należy kierować do Oddziału TUP w Jeleniej Górze.

Tuesday, 14 December 2021 | 178 hits
53. Wybory Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024
Oddział Jelenia Góra/Aktualności

Dnia 2 grudnia 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Jeleniej Górze, podczas którego wybrano Prezesa, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024 w składzie:

 

Prezes:

dr inż. arch. Jacek Godlewski

Wiceprezes:

dr inż. Jerzy Ładysz

Sekretarz:

mgr inż.  Krzysztof Chłopeniuk

Skarbnik:

mgr inż. Małgorzata Wołoszka

Komisja Rewizyjna:

mgr inż. arch. Anna Podworska-Michalak- Przewodniczący Komisji

mgr inż. arch. Magdalena Kwasiuk-  z-ca Przewodniczącego Komisji

mgr inż. arch. Wojciech Korpal - Członek

Delegat Oddziału na Walny Zjazd Delegatów TUP:

mgr inż. arch. Janusz Korzeń

Tuesday, 14 December 2021 | 239 hits
54. Życzenia Świąteczne!
Oddział Warszawa/Aktualności

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zarząd Oddziału Warszawskiego
Towarzystwa Urbanistów Polskich
składa wszystkim Koleżankom i Kolegom

życzenia pomyślności, spełnienia planów,

a nade wszystko zdrowia i codziennej radości
w nadchodzącym Nowym 2022 Roku


Sunday, 12 December 2021 | 325 hits
55. Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej OW TUP odbywać się będą w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 17.00 (siedemnastej) w siedzibie TUP na ul. Lwowskiej 5 lokal i domofon 100. Zebrania mają charakter otwarty.

Osoby, które chcą w nich uczestniczyć proszone są o wcześniejsze zasygnalizowanie swojej obecności oraz tematu, który chciałyby poruszyć, na adres mailowy Oddziału:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Wynika to z ograniczonej liczby miejsc na sali zwłaszcza teraz w czasie pandemii COVID 19.

W związku z powyższym wstęp będą miały tylko osoby zaszczepione. W przypadku dalszych ograniczeń epidemicznych zebrania będą odbywały się zdalnie, o czym poinformujemy na stronie Oddziału.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 12 stycznia 2022 roku o godzinie 17.00

Tuesday, 7 December 2021 | 230 hits
56. New European Bauhaus in the Digital Age
Oddział Gdańsk/Artykuły

Szanowne koleżanki i koledzy,

 

Serdecznie zapraszamy na Gdańską debatę:

?New European Bauhaus in the Digital Age?

we wtorek 7 grudnia w godz. 14:00-16:00 CET przez zoom.

 

Debata odbywa się w języku angielskim.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Erasmus+ ?BuildDigiCraft: Nowe podejście do wysokiej jakości Baukultur w Europie: pomost między cyframi a rzemiosłem? ? projekt współpracy sieciowej między 8 krajami UE z regionu Morza Bałtyckiego. Więcej informacji i pełny program można znaleźć w załączonej ulotce lub na stronie: www.builddigicraft.eu

 

Prosimy o rejestrację przed wydarzeniem:

https://cloud.hcu-hamburg.de/nextcloud/apps/forms/omL5n7SSCKs3yHGg

Friday, 3 December 2021 | 251 hits
57. Wybory Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024
Oddział Białystok/Aktualności

Dnia 18 listopada 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku, podczas którego wybrano Prezesa, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024 w składzie:

 

Prezes:

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki

Wiceprezesi:

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

mgr inż. arch. Elżbieta Cukrowska

Sekretarz:

mgr inż. Emilia Klima

Skarbnik:

mgr inż. arch. Marta Ramotowska

Członkowie Zarządu:

mgr inż. Marek Fiedoruk

mgr inż. arch. Radosław Szymanowski

Komisja Rewizyjna:

mg inż. arch. Paweł Babul - Przewodniczący Komisji

mg inż. arch. Małgorzata Kwiatkowska-  z-ca Przewodniczącego Komisji

mg inż. arch. Tomasz Dąbrowski - Członek

Delegaci Oddziału na Walny Zjazd Delegatów TUP:

dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki

dr inż. arch. Jerzy Tokajuk

mgr inż. arch. Paweł Babul

mgr inż. arch. Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza

Thursday, 25 November 2021 | 236 hits
58. Pamięci Tomasza Polańskiego
Oddział Jelenia Góra/Aktualności
Pamięci Tomasza Polańskiego
Odszedł od nas w miniony poniedziałek i zawsze wspominać będziemy jego prawość, koleżeńskość, skromność i wielką kulturę. My ? który mogli cieszyć się Jego przyjaźnią, pomocą, doradą, w pracy, czy w działalności stowarzyszeniowej. Żal wielki, że już nie ma Go wśród nas?
Pochodził z Lubelszczyzny i tu, w Lublinie, urodził się w 1939 r. i niezadługo po wojnie zamieszkał w Nysie. Tu ukończył Liceum Ogólnokształcące Carolinum i podjął w 1957 r. studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, które ukończył 10 lat później i wkrótce też przeniósł się do Wrocławia, gdzie podjął pracę w tutejszych przedsiębiorstwach budownictwa przemysłowego.
Szybko postanowił przenieść się do Jeleniej Góry i tu poznaliśmy go jako wrażliwego na miejscowe problemy urbanistyczno-architektoniczne, umiejętnie je i odpowiedzialnie rozwiązującego ? najpierw jako architekta miejskiego w Cieplicach, a po utworzeniu województwa jeleniogórskiego jako starszego projektanta w ówczesnym Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, a potem Głównego Architekta Województwa w Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Jeleniej Górze i następnie, do 1981 r. jako dyrektora wspomnianego biura i także Głównego Architekta (funkcje te pełnił także już w innych strukturach organizacyjny w l. 1995-2001 Z pierwszych lat Jego pracy na tych stanowiskach na pewno pamiętamy go jako m.in. inicjatora ogólnopolskiego konkursu na regionalny dom mieszkalny, którego efekty były przez wiele następnych lat twórczo wykorzystywane w praktyce projektowej.
Wtedy poznałem bliżej Tomasza jako kolegę z pracy w Biurze i z prac oraz działalności poza-biurowych, związanych z uczestnictwem w konkursach architektonicznych oraz w ramach naszych, jeleniogórskich oddziałów TUP i SARP (w którym w l. 2012-2015 pełnił funkcję wiceprezesa). Warto przypomnieć tu, że to Jemu zawdzięczamy zaprojektowanie dzisiejszej siedziby SARP, a także funkcjonowanie Pracowni Usług Architektonicznych SARP, w której wielu z nas mogło zacząć pracować poza państwowymi strukturami projektowymi. Jego jeleniogórską aktywność przerwał raz i drugi wyjazd do Libii i Nigerii, gdzie pracował jako urbanista dla potrzeb władz lokalnych w tych krajach i tu także zdobył nowe doświadczenia, z którymi chętnie się dzielił.
W 2002 r. podjął na następnych pięć lat, do przejścia na emeryturę, pracę w ?marszałkowskim?, Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu jako jego dyrektor i to na początku tej Jego tu pracy została ukończona I edycja planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Miałem szczęście w latach następnych pracować w tym Biurze, przy pracach nad kolejną edycja wspomnianego planu, i wielokrotnie mogłem cieszyć się przy tym pomocą i doradą Tomasza, z którym mieliśmy stały, koleżeński kontakt.
Przypominam tylko wybrane informacje o Jego przede wszystkim zawodowej aktywności i chyba przyszło nam za wcześnie żegnać Go, naszego Przyjaciela, Kolegę, Szefa w wielu strukturach organizacyjnych, w których mogliśmy mu towarzyszyć? Zapamiętajmy Go takim, jakim był także: pogodnym, życzliwym, inspirującym, pomocnym?Cześć Jego Pamięci!
Janusz Korzeń
Wednesday, 24 November 2021 | 522 hits
59. Wybory Prezesa i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2024
Oddział Kraków/Aktualności

Zarząd Krakowskiego Oddziału Urbanistów Polskich informuje,
że w dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Krakowskiego Oddziału TUP,
podczas którego wybrano Prezesa, Nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną
na kadencję 2021-2024.

Wyniki wyborów:

Prezes:
dr inż. arch. Marceli ŁASOCHA

Wiceprezesi:
mgr inż. arch. Jacek BANDUŁA
dr inż. arch. Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

Sekretarz:
dr inż. arch. Piotr LANGER

Skarbnik:
dr inż. arch. Katarzyna ZAWADA-PĘGIEL

Członkowie Zarządu:
mgr inż. arch. Tomasz BABICZ
prof. dr hab. inż. arch. BARBARA BARTKOWICZ
mgr inż. PAULINA LISZKA

Komisja Rewizyjna:
Stanisław PROCHWICZ - Przewodniczący Komisji
Elżbieta KACZMARSKA
Piotr GAWEŁ

 

Ponadto wybrano delegatów na Walny Zjazd TUP w Warszawie:

Marceli ŁASOCHA
Barbara BARTKOWICZ
Kinga RACOŃ-LEJA
Paulina LISZKA
Kazimierz WALASZ
Katarzyna ZAWADA-PĘGIEL
Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

Wednesday, 24 November 2021 | 220 hits
60. Wyniki konkursu TUP na prace dyplomowe 2019/2020
Oddział Łódź/Konkurs na magisterskie prace dyplomowe

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji w celu przyznania dorocznej Nagrody Honorowej Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2019/2020.

W skład Komisji weszli:

 

  • dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas - przewodnicząca
  • dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik
  • mgr inż. arch. Ewa Krakowska
  • mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
  • mgr inż. arch. Krzysztof Bednarek

 

 

W KATEGORII: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Zgłoszono do konkursu 2 prace dyplomowe wykonane na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, Komisja w w/w składzie przyznała doroczną Nagrodę Honorową Łódzkiego Oddziału TUP dla:

 

Pani Adriany Sowały

za pracę pt.: Rehabilitacja fragmentu Starego Miasta w Sieradzu w rejonie dawnego Klasztoru Dominikanów

wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Marii Dankowskiej

 

Komisja przyznała także wyróżnienie dla:

Pana Ivana Boltulenis

za pracę pt.: Most Dworcowy i Wyspa Przymoście ? połączenie Śródmieścia i Międzyodrza Szczecina jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji terenów Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej

wykonaną pod kierunkiem Pana dr inż. arch. Rafała Szrajbera

W KATEGORII: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Spośród 4 prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu i wykonanych na Wydziałach: Nauk Geograficznych i Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja w w/w składzie nie przyznała dorocznej Nagrody Honorowej Łódzkiego Oddziału TUP.

 

Komisja przyznała natomiast 1 wyróżnienie dla:

Pani Aleksandry Winerowicz

za pracę pt.: Koncepcja rewitalizacji urbanistycznej kwartału zabudowy miejskiej na przykładzie Łodzi

wykonaną pod kierunkiem Pani prof. nadzw. dr hab. Justyny Danielewicz

W KATEGORII: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Nie zgłoszono prac.

W KATEGORII: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Zgłoszono do konkursu 2 prace dyplomowe wykonane na Wydziałach Nauk Geograficznych i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja w w/w składzie nie przyznała dorocznej Nagrody Honorowej Łódzkiego Oddziału TUP.

Komisja przyznała natomiast 1 wyróżnienie dla:

Pana Daniela Płóciennika

za pracę pt.: Rewitalizacja kwartałów w obrębie ulic: Północnej, Sterlinga, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego w Łodzi

wykonaną pod kierunkiem Pani dr hab. inż. arch. Anny Wojnarowskiej

Friday, 19 November 2021 | 284 hits


Page 6 of 141


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie