Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News
News

Results 61 - 70 of 1401

61. Zarząd I Komisja Rewizyjna OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

W sobotę 6 listopada 2021 r. odbyło się w trybie hybrydowym Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego TUP, na którym wybrano nowy Zarząd Oddziału w Warszawie oraz Komisję Rewizyjną.

W dniu 17 listopada 2021 r. na spotkaniu inauguracyjnym w siedzibie TUP, oba organy się ukonstytuowały w następujący sposób:


Zarząd:

 

 • Marcin Świetlik -PREZES
 • Paulina Sikorska - WICEPREZES
 • Joanna Dziedzic-Bukowska - SEKRETARZ
 • Jacek Skorupski -SKARBNIK
 • Anna Kosik-Kłopotowska - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Daniel Piotrowski -CZŁONEK ZARZĄDU
 • Judyta Wesołowska - CZŁONEK ZARZĄDU

 

Komisja Rewizyjna:

 

 • Janusz Radziejowski -PRZEWODNICZĄCY
 • Jan Maciej Chmielewsk
 • Ewa Klimkowską-Sul
 • Bartłomiej Kolipiński
 • Hanna Kowińska

 

Wednesday, 17 November 2021 | 496 hits
62. Siła spokoju (na marginesie dyskusji o klimacie i pandemii) - Felieton B. Kolipińskiego
Oddział Warszawa/Aktualności

W licznych ostatnio artykułach i wypowiedziach za pewnik przyjmuje się twierdzenie, że po pandemii nic już nie będzie takie, jak było. A co będzie? - tego autorzy jeszcze nie wiedzą, ale na pewno będzie inaczej. Gdybym był czepliwy (a chyba jestem), to bym się zapytał, czy przed pandemią nic się zmieniało i wszystko było po staremu? Ale darujmy sobie złośliwości. W końcu każda okazja jest dobra, by zastanowić się nad wyzwaniami przed jakimi stoją miasta  w dobie zmian klimatycznych i pandemii. Odpowiadam więc na apel jednego z kolegów-autorów i wchodzę do dyskusji z kilkoma  uwagami na marginesie tego megatematu.

Wednesday, 17 November 2021 | 897 hits | Read more
63. Nominacje w ogólnopolskim konkursie na najlepszą przestrzeń publiczną
Zarząd Główny/Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce

KPP

W roku 2021 Towarzystwo Urbanistów Polskich organizuje Jubileuszowy XV Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

W wyniku kwalifikacji w 1 etapie tej edycji konkursu nominowanych do nagród zostało 12 przestrzeni publicznych z całej Polski:

 1. Białystok - Rewitalizacja stawu przy ulicy Mickiewicza i Poleskiej
 2. Kraków - Park Czyżyny
 3. Lubliniec - Centrum Przesiadkowe Park & Ride
 4. Opatówek - Domek gotycki "Cukiernia" - biblioteka publiczna, mur ażurowy wraz z otoczeniem
 5. Ostrów Wielkopolski - Modernizacja Ogródków Jordanowskich w ramach rewitalizacji przestrzeni miejskiej
 6. Pabianice - Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn"
 7. Poznań - Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne Leśnictwa Antoninek
 8. Suchy Las - Teren Aktywności Edukacyjnej i Sportu
 9. Tychy - Przystań kajakarska MOSM
 10. Warszawa - Pawilon Edukacyjny Kamień i Polana na Golędzinowie
 11. Wola Krzysztoporska - Zabytkowy Park
 12. Złotów - Teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Promykowej - Ogrody Tematyczne

W drugim etapie konkursu prosimy podmioty zarządzające daną przestrzenią o przesłanie na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it wypełnionego szablonu prezentacji zgodnie z Załącznikiem 2 do Regulaminu w terminie do 10 grudnia 2021 roku. Nominowana w I etapie przestrzeń zostanie poddana analizie i ocenie w II etapie konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Posiedzenie Kapituły Konkursu planowane jest w terminie 13-16 grudnia 2021 roku. W razie pytań prosimy kontaktować się mailowo pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it bądź telefonicznie: 602 500 590 lub 695 547 324.

Thursday, 11 November 2021 | 598 hits
64. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Białymstoku
Oddział Białystok/Aktualności

Zarząd Oddziału TUP w Białymstoku zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 1600 na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. O. Sosnowskiego 11 sala 53 (parter przy hali).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Uchwalenie porządku obrad.

5. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom oddziału.

9. Wybór Prezesa Oddziału.

10. Ogłoszenie wyników wybory Prezesa.

11 Wybory Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP.

12. Ogłoszenie wyników wyborów.

13. Dyskusja.

14. Zamknięcie zebrania.

Thursday, 4 November 2021 | 500 hits
65. Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP - kadencja 2021-2024
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich informuje, że w dniu 8 października 2021 r. odbyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału, podczas którego został wybrany nowy Zarząd na kadencję 2021-2024.

Jednocześnie informujemy, że na zebraniu Zarządu w dniu 19 października 2021 r. ukonstytuował się skład Zarządu Oddziału:

 1. Prezes            - dr hab. Dominik Drzazga
 2. Wiceprezes      - dr Bartosz Bartosiewicz
 3. Sekretarz           - mgr inż. arch. Adriana Sowała
 4. Skarbnik            - mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
 5. Członkowie        - dr inż. arch. Maria Dankowska, dr inż. arch. Sylwia Krzysztofik, dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący              - Marian Reterski
 2. Członkowie                     - Mirosława Adamkiewicz, Ewa Krakowska, Dorota Sikora-Fernandez, Aneta Tomczak.

Lista delegatów na XIX WZD wybranych na Walnym Zebraniu Wyborczym Łódzkiego Oddziału TUP w dniu 8 października 2021 r.

 

 1. Bartosiewicz Bartosz
 2. Dankowska Maria
 3. Drzazga Dominik
 4. Ferliński Gabriel
 5. Krakowska Ewa
 6. Markowski Tadeusz
 7. Mirowska-Walas Danuta
 8. Tomczak Aneta
Thursday, 28 October 2021 | 316 hits
66. Nadanie odznaczeń
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP, na posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. postanowił wystąpić do Zarządu Głównego TUP o nadanie Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich następującym Koleżankom i Kolegom:

Członek Honorowy TUP: Kol. Ewa Krakowska, Kol. Danuta Mirowska-Walas, Kol. Grażyna Ojrzyńska

Złota Odznaka Honorowa TUP: Kol. Mirosława Adamkiewicz, Kol. Marian Reterski

Srebrna Odznaka Honorowa TUP: Kol. Bartosz Bartosiewicz, Kol. Maria Dankowska, Kol. Dominik Drzazga, Kol. Gabriel Ferliński

Thursday, 28 October 2021 | 203 hits
67. Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zarząd Oddziału Warszawskiego TUP

zaprasza na

Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego TUP

Zebranie odbędzie się w dniu 6 listopada 2021 r /sobota/ w formie hybrydowej:

 1. Stacjonarnie - w gmachu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55,
 2. Zdalnie - za pomocą platformy Zoom pod linkiem, który zostanie przekazany członkom TUP; link będzie umożliwiał dostęp uczestników na pół godziny przed początkiem zebrania.

Początek zebrania -  godz. 13.00

Friday, 22 October 2021 | 648 hits | Read more
68. Zaproszenie na zebranie ogólne oddziału.
Oddział Gdańsk/Artykuły

Serdecznie zapraszamy zebranie ogólne oddziału, które odbędzie się 21 października o godz. 17.00 w sali 415 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie rozpocznie się wręczeniem dyplomów za najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 2020/2021.Potem dobędzie się prezentacja "Praktyka współprojektowania" projektantów A2P2 prowadzonego przez kol. Monikę Arczyńską i kol. Łukasza Pancewicza.

Czy wspólnie z mieszkańcami można współprojektować przestrzeń miasta? Czy wspólnie z mieszkańcami można współprojektować przestrzeń miasta? Czy nieprofesjonaliści mają wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie ważnych decyzji projektowych? W trakcie spotkania projektanci A2P2 opowiedzą o tym, że jest to możliwe. Opowiemy metodach pracy z mieszkańcami, które pozwalają na zaangażowanie ich w proces projektowy na zasadach partnerskich. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie metodyka warsztatów konsultacyjno-projektowych stosowana przez A2P2 przy projektach przestrzeni publicznych w Łodzi, Dąbrowie Górniczej i Krakowie. Porozmawiamy o roli działań przygotowawczych do projektu, roli dialogu oraz zadaniach projektanta jako wspomagającego proces współdecydowania. Prezentacja będzie oparta na wieloletnim doświadczeniu praktycznym zespołu.

A2P2. A2P2, założone w 2015 r. przez Monikę Arczyńską i Łukasza Pancewicza, jest gdańskim biurem zajmującym się projektowaniem urbanistycznym, partycypacyjnym oraz doradztwem technicznym. W Trójmieście biuro było zaangażowane w przygotowanie masterplanu dla Stoczni Gdańskiej we współpracy z biurem Henning Larssen, doradztwo projektowe dla działań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego dla Urzędu Miasta Gdańska, odpowiadało m.in. za przeprowadzenie konkursu na siedzibę główną Okręgowej Izby Lekarskiej, projekt pierwszego, trójmiejskiego woonerfu ? ulicy Abrahama oraz koncepcji przebudowy ul. Starowiejskiej w Gdyni, opracowywało także koncepcję rozbudowy portu kontenerowego DCT. Obecnie A2P2 jest zaangażowane w proces konsultacyjny Parku Południowego na zlecenie Biura Architekta Miasta Gdańska. Biuro prowadzi działalność w całym kraju.

Po wykładzie zapraszamy do dyskusji. W trakcie spotkania będzie możliwość zdobycia kopii wrześniowego numeru miesięcznika Architektura & Biznes współredagowanego przez A2P2 a poświęconego działaniom przedprojektowym (kopia cyfrowa jest dostępna pod adresem: https://www.architekturaibiznes.pl/434,architekturaibiznes-09-2021.html).

 

Monday, 18 October 2021 | 281 hits
69. ODZNACZENIA TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

Zarząd Oddziału Warszawskiego TUP, na posiedzeniu w dniu 28 września 2021 r, postanowił wystąpić do Zarządu Głównego TUP o nadanie Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich następującym Koleżankom i Kolegom:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski - Członkostwo Honorowe TUP
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek - Złota Odznaka Honorowa TUP
 3. Dr inż. arch. Agnieszka Cieśla - Srebrna Odznaka Honorowa TUP
 4. Dr inż. arch. Małgorzata Havel - Srebrna Odznaka Honorowa TUP
 5. Mgr inż. arch. Ewa Klimkowska-Sul - Srebrna Odznaka Honorowa TUP
 6. Mgr Hanna Kowińska -  Srebrna Odznaka Honorowa TUP
 7. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mirecka -  Srebrna Odznaka Honorowa TUP

Zgodnie z § 5 ust.1, § 12 ust.1 i § 20 ust.1 Regulaminu odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich, ewentualne sprzeciwy należy kierować do Oddziału TUP w Warszawie.

Thursday, 30 September 2021 | 428 hits
70. Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie TUP o/Łódź
Oddział Łódź/Aktualności

Zarząd Oddziału Łódzkiego TUP

zaprasza na

 

Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie

Oddziału Łódzkiego TUP.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. (piątek) w formie hybrydowej:

1. Stacjonarnie w budynku Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. Matejki 22/26

w sali 115 (pierwsze piętro).

2. Zdalnie za pomocą platformy zoom pod linkiem: (link został przekazany członkom TUP)

(link będzie umożliwiał dostęp uczestników pół godziny przed spotkaniem)

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 17.15

Porządek obrad:

 

Thursday, 30 September 2021 | 445 hits | Read more


Page 7 of 141


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie