Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
News

Results 81 - 90 of 1401

81. Raport TUP w sprawie nowelizacji przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zarząd Główny/Artykuły i opinie

Raport został przekazany do Ministerstwa Rozwoju pracy i Technologii jako materiał do dyskusji na temat zmian w systemie planowania przestrzennego.

Uwagi wstępne

W przyjętym rok temu stanowisku pisaliśmy: "Rozumiejąc potrzebę opracowania nowej ustawy apelujemy jednocześnie, żeby nie stanowiło to pretekstu do niepodejmowania inicjatyw legislacyjnych w drodze nowelizacji obowiązujących ustaw. Istnieje już dziś wystarczająco wiele argumentów uzasadniających wprowadzania jednostkowych zmian, eliminujących z systemu jego główne mankamenty i dysfunkcje".

Z takim przekonaniem zwróciliśmy się do członków TUP o zgłaszanie propozycji zmian w przepisach, zaznaczając, że chodzi o zmiany mieszczące się w ramach dotychczasowych generalnych założeń systemu planowania przestrzennego, zarówno w aspekcie uwarunkowań prawno-ustrojowych, jak i rozwiązań strukturalnych. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi, uwzględniając toczącą się od dłuższego czasu, zarówno w TUP, jak i innych środowiskach zawodowo-naukowych, dyskusje o podstawach prawnych planowania przestrzennego, można dojść do wniosku, że na drodze nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp) i tzw. ustaw odrębnych można osiągnąć w nie małym stopniu wielokrotnie deklarowane cele systemowej reformy planowania przestrzennego w Polsce.

Tuesday, 20 July 2021 | 22406 hits | Read more
82. Konkurs "Na najlepszą przestrzeń publiczną województwa opolskiego"
Zarząd Główny/Aktualności

Konkurs "Na najlepszą przestrzeń publiczną  województwa opolskiego"

Monday, 12 July 2021 | 1925 hits | Read more
83. Pozaustawowe konsultacje założeń do Studium - prace nad stanowiskiem Zarządu OW TUP
Oddział Warszawa/Aktualności

W związku pracami nad nowym studium dla Warszawy oraz z emailem pani Marleny Happach Architekt Miasta - zacytowanym poniżej, Zarząd Oddziału Warszawskiego pracuje nad stanowiskiem.

Prezentacja założeń do studium:  JAKIE ZAŁOŻENIA DLA NOWEGO STUDIUM.pdf

Szanowni Państwo,

W 2018 roku rozpoczęliśmy prace nad nową konstytucją przestrzenną Warszawy  ? studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Do tej pory planiści pracujący nad tym dokumentem zebrali ogromną wiedzę o mieście i jego mieszkańcach na podstawie licznych badań i analiz.  W oparciu o tę  wiedzę  sformułowano wyzwania stojące przed władzami miasta w przyszłości, planistami i wszystkimi mieszkańcami, a także opracowano założenia do projektu nowego dokumentu Studium. Wszystkie te informacje w postaci raportów tematycznych  dostępne są pod linkiem: https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/wAZfJdoGXGYgoNL. Chętnie poznalibyśmy Państwa opinię na temat wyników dotychczasowych prac. Opinie i spostrzeżenia prosimy przesyłać do 31 lipca br. na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Jednocześnie informuję, że trwają obecnie konsultacje z mieszkańcami, którym także prezentowano wyniki dotychczasowych prac. Zachęcamy do odwiedzenia wystaw  w pawilonie Zodiak, która towarzyszy konsultacjom. Informacje na temat tych konsultacji są dostępne pod linkiem: http://architektura.um.warszawa.pl/content/robimy-studium-raport-z-planowania-warszawy-wystawa-i-konsultacje-spo%C5%82eczne-206-3107-termin-

Z poważaniem

Marlena Happach

Thursday, 8 July 2021 | 590 hits
84. Pomorskie Planuje Kulturowo
Oddział Gdańsk/Artykuły

Otoczenie, w którym mieszkamy i przebywamy to ważna część naszego życia. Chcielibyśmy mieć zatem wpływ na przestrzeń, by była ona piękna, dobrze urządzona, w harmonii z naturą, i służąca nam wszystkim. Wierzymy, że najlepsze efekty w tworzeniu takich miejsc daje planowanie kulturowe, przy którym współpracują lokalne władze z mieszkańcami dzielnic przy wsparciu środowisk twórczych. Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w ramach projektu Urb Cultural Planning, rozpoczęły cykl konsultacji i warsztatów z zainteresowanymi partnerami samorządowymi z Pomorza, które mają im pomóc wdrożyć metodę planowania kulturowego. Poprzez otwartość, uczestnictwo, dialog, a także uważność, wrażliwość na siebie nawzajem, na piękno i środowisko w którym żyjemy, uczestnicy/czki naszego programu mentoringowego starają się uczynić swoje miasta i gminy lepszymi. W ramach tego programu pięć pomorskich gmin i miast pracuje obecnie nad zaprojektowaniem procesu transformacji przestrzeni przy wykorzystaniu metody planowania kulturowego, w odpowiedzi na konkretne lokalne wyzwania swojej społeczności.

Podczas warsztatu 11 czerwca, reprezentanci/tki Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Chojnice, Gminy Kobylnica, Miast Malbork i Śródmieścia Gdańska pracowali w międzysektorowych zespołach nad identyfikacją interesariuszy oraz opracowaniem planu i zakresu diagnozy , a także zapoznawali się z narzędziami mapowania kulturowego w mieście/gminie/miejscowości.

Na kolejnych warsztatach 23 czerwca pracowaliśmy nad budowaniem wizji, identyfikacją pożądanych interwencji przestrzennych oraz działań społecznych, także określimy narzędzia wdrażania procesu i rekomendacje w zakresie monitoringu i ewaluacji.


Monday, 5 July 2021 | 572 hits
85. Nowe wyzwania urbanistyki, nowe narzędzia planistyczne
Zarząd Główny/Aktualności

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie nowej serii seminariów 'Nowe wyzwania urbanistyki, nowe narzędzia planistyczne'. To spotkanie chcielibyśmy poświęcić 'Narzędziom zdigitalizowanej analizy krajobrazowej' i zaprosiliśmy na nie:

Panów Jakuba Pietruszewskiego i Macieja Radzikowskiego z Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, którzy opowiedzą o zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych i narzędzi GIS w pracy nad audytem krajobrazowym, oraz Pana Marcina Szczecińskiego, który opowie o badaniach krajobrazowych w Gdańsku, wykonanych w ramach swojej pracy dyplomowej na Wydz. Arch. Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie odbędzie się 24.06 o godz. 15.30 na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlYWUxMTItNmUzYS00MzUxLTlkNGEtNWNiZTFkZDFjMjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e325af63-f718-4a45-9a2f-03d3d2d4a760%22%7d

pozdrawiam,

Dorota Załuska

Friday, 18 June 2021 | 1654 hits
86. Nabór na dwa stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia
Oddział Warszawa/Aktualności

W załączeniu informacja o naborze na dwa stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia- Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załączonej INFORMACJI

Wednesday, 16 June 2021 | 789 hits
87. Wyniki Konkursu TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną 2020
Oddział Łódź/Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną

Informacja o rozstrzygnięciu XVII edycji

Konkursu

na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

w woj. łódzkim w roku 2020

pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera

Miło nam zawiadomić, że został rozstrzygnięty coroczny konkurs Łódzkiego Oddziału Towarzystwo Urbanistów na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2020. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę TUP O/Łódź:

W kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Nagrodę przyznano Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pabianicach za realizację: Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn"

 

Komisja Konkursowa przyznała także wyróżnienie w kategorii przestrzeń w zieleni

za realizację: Zabytkowy park w Woli Krzysztoporskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody i wyróżnienia, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, planowane jest na przełom września i października 2021 r. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Informacje o wydarzeniach związanych z konkursem zamieszczane są również na FB TUP Łódź.

 

W imieniu jury konkursu

Bartosz Bartosiewicz

Wiceprezes Oddziału Łódzkiego TUP

Friday, 11 June 2021 | 573 hits
88. Konsultacje założeń nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Oddział Warszawa/Aktualności

arch. Grzegorz A. BUCZEK Warszawa,                                      dnia 9 stycznia 2019 r./10 czerwca 2021 r.

 

Konsultacje założeń nowego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta stołecznego Warszawy

- głos w dyskusji

W związku z Ogłoszeniem Prezydent m. st. Warszawy z dnia 13 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uikzp m. st. Warszawy (...) złożyłem poniższe Wnioski, do uwzględnienia w nowym Studium, a obecnie je ponawiam (ze skrótami i aktualizacjami) jako głos w dyskusji nad założeniami do nowego Studium, udostępnionymi do konsultacji społecznych w czerwcu br.

 

Wednesday, 9 June 2021 | 1040 hits | Read more
89. Pożegnanie Gabriela Rekwirowicza
Oddział Warszawa/Nekrologi

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. zmarł

Gabriel Rekwirowicz

architekt i urbanista warszawski

wieloletni członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej z 1950 r.,

współtwórca nagrodzonych koncepcji zagospodarowania przestrzennego centrum Pragi (1958) oraz dzielnicy Bródno (1961), współautor osiedla "Panieńska" na Pradze.

Gabriel Rekwirowicz, urodzony 31 października 1924 r., w czasie II wolny światowej żołnierz Armii Krajowej,

był synem Tadeusza Rekwirowicza, autora wielu budowli w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Sunday, 30 May 2021 | 815 hits
90. Zmiana terminów konkursu na identyfikację wizualną 100-lecia
Jubileusz TUP/konkurs na logotyp

W związku z ogłoszonym konkursem na opracowanie IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ JUBILEUSZU 100-LECIA Towarzystwo Urbanistów Polskich:

  • wydłuża termin składania prac konkursowych do dnia 31 sierpnia 2021 roku
  • otwiera ponownie możliwość zadawania pytań do dnia 30 czerwca 2021 roku
  • koryguje adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do kontaktów w celu zadawania pytań i złożenia prac konkursowych.

Przypominamy, że konkurs ma formę otwartą i jest kierowany do wszystkich osób fizycznych, a w szczególności do studentów uczelni kształcących w kierunku projektowania, wzornictwa i grafiki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego logotypu Roku Jubileuszowego 2023, który zostanie wykorzystany jako symbol Jubileuszu umieszczany m.in.: na jego materiałach promocyjnych i informacyjnych.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Wydłużenie terminów konkursowych wynika z błędu jaki wkradł się w regulaminie konkursu w adresie przeznaczonym do kontaktu z TUP.
Za błąd serdecznie przepraszamy.
Załączony regulamin konkursu został zaktualizowany. Prosimy wszystkie osoby, które nie otrzymały odpowiedzi na zadane pytania o ponowne przesłanie ich na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkim, którzy już złożyli prace konkursowe serdecznie dziękujemy.

Wednesday, 26 May 2021 | 781 hits


Page 9 of 141


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2022 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie