Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Spotkanie poświęcone problematyce rozwoju prestrzennego 25 listopada 2009 r.

Zarząd Oddziału TUP w Białymstoku informuje, że w dniu 25 listopada bieżącego roku odbyło się spotkanie, zorganizowane we współpracy z Prezydentem Miasta Białegostoku i Dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Prezydium Zarządu Głównego TUP w osobach Prezesa Zarządu Pana Tadeusza Markowskiego i Pana Sekretarza Generalnego Tomasza Majdy z Prezydentem Miasta Białegostoku Panem Tadeuszem Truskolaskim i Zastępcą Panem Adamem Polińskim z przedstawicielami uczelni białostockich, stowarzyszeń i organizacji zawodowych, administracji rządowej i samorządowej. więcej ...(211 kB)

wtorek, 11 maja 2010
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Towarzystwo Urbanistów Polskich
KIM JESTEŚMY I CZEMU SŁUŻYMY

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu polskiej przestrzeni. Jest organizacją społeczną i obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.
Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy około 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych, skupiającego osoby fizyczne oraz podobne organizacje z całego świata. Wydaje też czasopismo „Przegląd Urbanistyczny”, kontynuujący tradycje miesięcznika „Urbanista” oraz wydawanego także przez TUP, przez wiele lat, miesięcznika „Miasto”.
Od czasu, gdy ochroną i regulacją działalności zawodowej urbanistów zajmował się samorząd zawodowy Izba Urbanistów, utworzony z inicjatywy TUP, Towarzystwo przekształcało się w stowarzyszenie o charakterze społeczno-naukowym, gromadzącym pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki. W chwili obecnej, wobec rozwiązania przez Parlament w 2014 r. samorządu zawodowego urbanistów TUP ponownie poszerza zakres swojej działalności. Statutowe cele TUP-u jakimi są starania o prawidłowe gospodarowanie przestrzenią realizowane są poprzez:

  • współpracę z innymi organizacjami społecznymi, uczelniami, instytucjami naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej oraz wszelkimi instytucjami mającymi związek z gospodarką przestrzenną,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych swoich członków,
  • propagowanie nowych metod badawczych i projektowych,
  • wyrażanie opinii i sporządzanie ekspertyz dla potrzeb zainteresowanych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, stan środowiska i warunki życia ludności.

Towarzystwo organizuje także doroczne konkursy na najlepszą przestrzeń publiczną, na najlepsze magisterskie prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej, a co trzy lata jest organizatorem kolejnych Kongresów Urbanistyki Polskiej.
Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich chcemy publicznie poruszać tematy, które są najpilniejsze do przedyskutowania. Zapraszamy więc do Towarzystwa wszystkich tych, którzy interesują się rozmaitymi tematami, związanymi z miastami, w szerokim ujęciu, i gospodarowaniem przestrzenią.

wtorek, 11 maja 2010
JAK POPRAWIĆ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ POLSKIEGO BUDOWNICTWA

14 - 16 czerwca 2010, Kraków

Instytut Rozwoju MIast

Zasady udziału w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irm.krakow.pl
Płatność: 370 zł (uczestnictwo, wyżywienie, materiały konferencyjne, oficjalna kolacja) Opłata kongresowa nie pokrywa kosztów noclegów
kontakt:
telefon: +48 12 633 85 72 wew. 22, 23
fax: +48 12 633 94 05
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

wtorek, 11 maja 2010
NAŁĘCZÓW - SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWEJ

21 maja 2010, Nałęczów
godz. 10.00 - 19.00 w Nałęczowie przy Al. Stanisława Małachowskiego w Pałacu Małachowskich

Organizatorzy: Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów", Urząd Miasta Nałęczów

Program konferencji do pobrania tutaj

Konferencja skierowana jest do wszystkich a zwłaszcza do projektantów architektów, urbanistów i władz, ma na celu pokazanie Nałęczowa od strony jego unikalnych walorów krajobrazowych i historycznych a zwłaszcza funkcji miejscowości uzdrowiskowej. Ta regionalna drewniana zabudowa willowa może w szybkim czasie powoli zanikać a nowi inwestorzy i urbaniści mogą ją zniszczyć poprzez błędne inwestycje i złe planowanie. Dyskusja będzie toczyła się wokół Nałęczowa jako miejscowości uzdrowiskowej na tle innych miejscowości o tym charakterze oraz o funkcjonowaniu Nałęczowa w obszarze województwa, miasteczka zlokalizowanego na drodze Lublin – Wąwolnica - Kazimierz Dolny - Puławy. Szanse i zagrożenia jak wskazuje tytuł, a więc wszystkie decyzje władz lokalnych podejmowane na rzecz "usprawnienia" miasteczka nie zawsze zmierzają w dobrym kierunku... dlatego Konferencja ma na celu pokazanie problemów i ukierunkowanie drogi w jaką powinien zmierzać rozwój tej urokliwej miejscowości, jaką jest Nałęczów.

wtorek, 11 maja 2010
Planowanie przestrzenne i urbanistyka w kontekście globalnych zmian klimatycznych

w kierunku Low carbon cities
Relacja z 45 kongresu ISOCARP, Porto 2009

Miasto a klimat

Czy miasta mogą mieć wpływ na zachodzące zmiany klimatyczne? Czy gospodarka zasobami energii w mieście jest istotna z punktu widzenia globalnego? Narastające anomalie pogodowe, susze, powodzie czy huragany często wydają się odległe i w niewielkim stopniu powiązane z naszą codzienną rzeczywistością i praktyką zawodową urbanisty. Niemniej jednak, istnieje czynnik łączący dwie, pozornie odległe sfery – planowania przestrzennego i klimatu. Jest nim energia - czynnik ukryty we wszystkich rodzajach miejskiej aktywności, występujący na każdym poziomie planowania i projektowania, którego produkcja i zużycie ma wpływ na środowisko w skali globalnej. A trzeba pamiętać, że miasta zużywając dwie trzecie energii na świecie są obecnie emitentami ok. 40% ogólnej ilości gazów cieplarnianych.

piątek, 26 marca 2010 | Więcej
Rozwój Łodzi: 100%pieniędzy inwestować w centrum

Wywiad z Tadeuszem Markowskim w Gazeta Wyborcza Łódź (pdf, 99 kB)

Miasto powinno być czytelne. Nie musi być całe piękne, bo na to nigdy nie wystarczy pieniędzy. Ale powinniśmy móc przewidzieć, co czeka nas za rogiem. Rozmowa z prof. Tadeuszem Markowskim, kierownikiem katedry zarządzania miastem i regionem na Uniwersytecie Łódzkim

 

niedziela, 3 stycznia 2010 | Więcej
Lista członków OW TUP

Zapraszamy do zapoznania się z oficjalną listą członków, na której znajdują obecnie około 190 nazwisk oraz z listą członków honorowych.

Członkowie TUP oddział w Warszawie mogą także zarejestrować się na stronie (wtedy będą widoczni w sekcji Członkowie), co umożliwi im korzystanie z dodatkowych opcji takich jak zamknięte forum, czy książka adresowa członków (oczywiście sukcesywnie uzupełniana).

Składki Członkowskie wynoszą odpowiednio:

  • Normalna 20 zł miesięcznie.
  • Dla emerytów 10 zł miesięcznie.

Konto Bankowe oddziału: 65 1020 1097 0000 7802 0098 1233

 

Członkowie honorowi

 

1. Buczek  Grzegorz

2. Drewnowski  Jan  Jacek

3. Furman  Stanisław

4. Grocholska  Julitta

5. Kolipiński  Bartłomiej

6. Mickiewicz  Wojciech

7. Nowakowski  Maciej

9. Schwartz  Liliana

10. Sztark  Beata

11.Toboła  Hanna

12. Wilski  Juliusz

13. Wyporek  Bogdan

Pełna lista członków

 

L. p            Nazwisko  i  imię                                           data wstąpienia do TUP

1

BABICKI  MICHAŁ

2014

2

BARAN  ANDRZEJ

2015

3

BARTOSZCZUK  WOJCIECH

1997

4

BĄK  JAN

1975

5

BETKA  JAROSŁAW

1993

6

BIAŁCZAK  STEFAN

1979

7

BIEGAŃSKI  LUDWIK

1989

8

BOLECHOWSKI  JACEK

2015

9

BUCHNER  ANDRZEJ

1964

10

BUCZEK  BARBARA

1980

11

BUCZEK  GRZEGORZ

1977

12

BUDZYŃSKI  MAREK

1981

13

CESARSKI  MACIEJ

1987

14

CHMIELEWSKI  JAN  MACIEJ

1970

15

CHRABELSKI  WOJCIECH

2006

16

CIBOROWSKI  MACIEJ

1988

17

CIEŚLA  AGNIESZKA

2015

18

CZERSKI MACIEJ

2001

19

DELEJZYCH  STANISŁAWA

1980

20

DENIS  MAŁGORZATA

2005

21

DOBIECH-GADOMSKA  DOROTA

1989

22

DOMARADZKI  KRZYSZTOF

1977

23

DORACZYŃSKA-WYSOCKA  WIESŁAWA

1972

24

DREWNOWSKI  JAN  JACEK

1967

25

DUDA  MAGDALENA

2007

26

DYMEL  JÓZEF

1975

27

DZIEDZIC-BUKOWSKA JOANNA

2017

28

FOGEL  ANNA

2011

29

FORYSIŃSKA  URSZULA

1981

30

FURMAN  STANISŁAW

1962

31

GAJDAK  MIROSŁAW

2016

32

GALPERYN  ZBIGNIEW

1961

33

GĄSIOROWSKA MATYLDA

2018

34

GIEDYCH  RENATA

1995

35

GŁODKOWSKA  MARIA

1989

36

GONCIKOWSKI  MARCIN

2016

37

GROCHOLSKA  JULITTA

1964

38

GROCHOWSKA  EWA

1998

39

GROCHOWSKI  MIROSŁAW

2002

40

GRURANOWSKA-GRUSZECKA KRYSTYNA

1995

41

GUTOWSKA  MIROSŁAWA

1990

42

HANZL MAŁGORZATA

2016

43

HAVEL  MAŁGORZATA

2016

44

HERBST  KRZYSZTOF

2013

45

JAWORSKI  PIOTR

2015

46

JEDYNAK  JACEK

2003

47

JÓŹWIK  RENATA

2007

48

JURKOWSKI  HENRYK

1953

49

JUSIAK  DARIUSZ

1973

50

KHADDAM  MAHMOUD

2008

51

KLIMKOWSKA-SUL  EWA

2001

52

KOBYŁECKA  MARIA

1982

53

KOCEWICZ  ROBERT

2014

54

KOCH  JÓZEF

1981

55

KOLIPIŃSKI  BARTŁOMIEJ

1977

56

KONOPKA  KRYSTYNA

1963

57

KORCELLI-OLEJNICZAK  EWA

2013

58

KORPANTY  STANISŁAW

1980

59

KOSEWSKI  STANISŁAW

1978

60

KOSIK-KŁOPOTOWSKA ANNA

2017

61

KOTASZEWICZ  TERESA

1984

62

KOTUSZEWSKI  ADAM

1969

63

KOWALEWSKA  MAŁGORZATA

1973

64

KOWALEWSKI ADAM

1975

65

KOWALSKA  ANNA

2016

66

KOWALSKI KAMIL

2016

67

KOWIŃSKA  HANNA

2008

68

KRUKOWSKI  JANUSZ

2015

69

KUDOWSKA-GOC  KRYSTYNA

1982

70

KUPIDURA ADRIANNA

2016

71

KWIATKOWSKI JACEK

2012

72

LASOCKI  MACIEJ

2013

73

LATAŁA  JOLANTA

1993

74

LUBIATOWSKI  ANDRZEJ

1976

75

ŁYSIUK IGOR

2018

76

MAJ  ELŻBIETA

1973

77

MAJDA  TOMASZ

1998

78

MARKERT  ANNA

1979

79

MATUSIK  WOJCIECH

1977

80

MATYJASZKIEWICZ  JANUSZ

1968

81

MICKIEWICZ  WOJCIECH

1962

82

MIESZKOWSKI  WITOLD

1970

83

MIRECKA  MAŁGORZATA

1994

84

MISZTAL  STANISŁAW

1979

85

MODZELEWSKI  ANDRZEJ

1976

86

MYCIELSKI  MACIEJ

2007

87

NADROWSKA  MARIA

1975

88

NASALSKA-OLCZYK  ANNA

2005

89

NAWROCKI  EUGENIUSZ

1987

90

NOWAKOWSKI  MACIEJ

1952

91

ORŁOWSKI  JANUSZ

1980

92

OWCZAREK  BARTŁOMIEJ

2016

93

PĘKALSKA  MONIKA

2017

94

PIOTROWSKA ZOFIA

2018

95

PIEKARSKI  GRZEGORZ

1992

96

PIOTROWSKI DANIEL

2017

97

PIZIORSKI HUBERT

2016

98

PODAWCA  KONRAD

2009

99

POLKOWSKA  DIANA

2007

100

POTAPOWICZ-TRĘBACZ  URSZULA

2015

101

RABĘDA KATARZYNA

2016

102

RADZIEJOWSKI  JANUSZ

2003

103

RAFALSKI  PIOTR

1975

104

REKWIROWICZ  GABRIEL

1959

105

REŃSKA  ADELINA

2016

106

REŃSKI  JERZY

1967

107

REY  ANTONI

1965

108

ROGATKA KRZYSZTOF

2018

109

ROGOWSKA  TERESA

1968

110

ROGOWSKI  LECH

1956

111

ROKICIŃSKI  RAFAŁ

1979

112

ROSZKOWSKA  EWA

1980

113

ROSZKOWSKI  MAREK

1980

114

ROZBIEWSKI  BARTOSZ

2015

115

SABELA  BOHDAN

1966

116

SADOWSKI  JERZY

1980

117

SARNA  STEFAN

1976

118

SAWICKA  DOROTA

2003

119

SAWICKI  MAREK

2001

120

SAWICKI  PIOTR

2003

121

SCHWARTZ  LILIANA

1968

122

SIEROSZEWSKA-SOBOCKA MAŁGORZATA

1973

123

SIKORSKA MAŁGORZATA

1988

124

SIKORSKA  PAULINA

2009

125

SIKORSKI  ANDRZEJ

1973

126

SKORUPSKI  JACEK

1982

127

SŁAWIŃSKI  TOMASZ

1995

128

SŁONECKA  ANNA

1980

129

SOBIERAJSKI  GRZEGORZ

1970

130

SOCZYŃSKI  MIECZYSŁAW

1993

131

SOKOŁOWSKI ZBIGNIEW

2018

132

SOLAREK  KRYSTYNA

1994

133

SPRAWKA  MAŁGORZATA

2001

134

SROCZYŃSKA  MARTA

1996

135

STANISŁAWSKI  DARIUSZ

1973

136

STASIAK  ELŻBIETA

1979

137

STĘPIEŃ  AGATA

2005

138

STREMBICKA  DANUTA

1973

139

STRZAŁKOWSKA-MALASEK  WANDA

1990

140

SUCHORZEWSKI  WOJCIECH

1962

141

SUDRA  PIOTR

1978

142

SZCZYPIORSKA  MONIKA

2014

143

SZELIŃSKA  ELŻBIETA

2011

144

SZMYTT  ANNA

2013

145

SZTARK  BEATA

1985

146

SZULCZEWSKA  BARBARA

1976

147

SZUMAŃSKI  MAREK

1989

148

SZUMNA-TATOL  MONIKA

1995

149

SZWEDZIŃSKI  MACIEJ

1966

150

SZYMAŃSKI  BOHDAN

1967

151

ŚLESZYŃSKI  PRZEMYSLAW

2003

152

ŚLIWIŃSKA-ŁADZIŃSKA  WANDA

1970

153

ŚWIETLIK  MARCIN

1977

154

TABOR  SŁAWOMIR

1992

155

TARCHALSKA-NOWAKOWSKA  KRYSTYNA

1973

156

TEISSEYRE-SIERPIŃSKA  MAŁGORZATA

1978

157

TOBOŁA  HANNA

1968

158

TOPCZEWSKA  TERESA

1974

159

TRĘBACZ  PAWEŁ

2014

160

BOŻENNA TURANT-CHWALIBÓG

1987

161

TYSZKIEWICZ  ZOFIA

1980

162

WAGLOWSKA  RENATA

2001

163

WAGNER  WOJCIECH

2015

164

WESOŁOWSKA JUDYTA

2018

165

WILSKI  JULIUSZ

195

166

WISZNIEWSKA  ALEKSANDRA

2000

167

WIŚNIEWSKA  MIRIAM

1975

168

WIŚNIEWSKI  JERZY

1975

169

WOJTYSIAK  WOJCIECH

1965

170

WOLSKI  PRZEMYSŁAW

1980

171

WOŁOWSKI  TOMASZ

1976

172

WOŹNIAK  MAŁGORZATA

1979

173

WÓJCICKA   ALINA

1966

174

WRZESIEŃ  MAGDALENA

2015

175

WYPOREK   BOGDAN

1956

176

ZABOROWSKI  TOMASZ

2014

177

ZACHARIASZ  IGOR

2015

178

ZALEWSKI  ANDRZEJ

1987

179

ZANIEWSKA  HANNA

1970

180

ZAPALSKA  MARINA

1969

181

ZDUNEK WIELGOŁASKA JUSTYNA

2017

182

ZEMŁA   JANINA

1964

183

ZIÓŁKOWSKI  MAREK

2015

środa, 26 sierpnia 2009
Zasady etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym

Zapraszamy do lektury "Zasad etyki w działalności urbanistycznej i w planowaniu przestrzennym" na pisanych przez Zygmunta Pełczyńskiego. Jak pisze sam autor "Zawarte tu rozważania ogólne i przyjęte zasady szczegółowe wynikają z założenia, że celem społeczeństwa jest zapewnienie każdemu z jego członków możliwie najlepszych i możliwie zgodnych z jego potrzebami, warunków życia i rozwoju. Oznacza to przyjęcie najogólniejszej zasady że to CZŁOWIEK JEST CELEM SPOŁECZEŃSTWA, a nie odwrotnie." Zapraszamy serdecznie do lektury.

poniedziałek, 24 sierpnia 2009
Pytania wokół sporu o Rospudę
Konflikt o Rospudę przekroczył już ramy kontrowersji pomiędzy inwestorami a ekologami i stał się pretekstem wykorzystywanym w trakcie polemik politycznych. Media zaroiły się od „specjalistów”, którzy pewni swoich racji, przytaczają argumenty za i przeciw tej inwestycji. W tle ogólnopolskiego już sporu słychać pogróżki Komisji Europejskiej, grożącej nam surowymi represjami za naruszenie unijnych procedur. Powstają pytania: dlaczego – jest to pytanie formułowane przez media w imieniu ponoć większości społeczeństwa – sformułowano tak skandaliczną koncepcje przebiegu obwodnicy Augustowa, skoro są inne lepsze i tańsze możliwości?, jaka jest odpowiedzialność Rządu za zaistniałą sytuację? oraz czy fakt objęcia jakiegoś obszaru europejskim systemem Natura 2000 wyklucza inwestycje na tym terenie? I pytanie może najważniejsze: jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego przypadku, wobec perspektywy konieczności budowy w Polsce co najmniej 2000 km autostrad i kilku tysięcy dróg szybkiego ruchu – przy bezdyskusyjnej potrzebie zachowania naszych najcenniejszych walorów przyrodniczych?
niedziela, 23 sierpnia 2009 | Więcej
Model systemu planowania przestrzennego w Polsce - założenia

Zachęcamy Państwa do lektury dokumentu MODEL SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE - ZAŁOŻENIA opracowanego przez Prof.Barbarę Szulczewską, dyr.Bartłomieja Kolipińskiego oraz dr Janusza Radziejowskiego. Zespół pracował jako grupa ekspercka powołana przez Ministra Środowiska w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Zmian Systemu Gospodarki Przestrzennej w Polsce. Tezy zostały zaprezentowane i pozytywnie ocenione na posiedzeniu Zespołu w dniu 4 kwietnia 2009.

niedziela, 23 sierpnia 2009


Strona 119 z 121


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie