Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Minister inwestycji i rozwoju powołał Główną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, przewodniczącym której został dr  arch.Tomasz Sławiński członek OW TUP.

 

Członkowie Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 • dr arch. Tomasz Sławiński - przewodniczący Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, architekt, urbanista, członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, specjalista w dziedzinie urbanistyki oraz planowania regionalnego. Autor kilkudziesięciu planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów obszaru metropolitalnego Warszawy i strategii rozwoju Warszawy oraz strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych prac naukowych z dziedziny historii, architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego oraz wielu tekstów publicystycznych;
 • arch. Jacek Banduła - architekt, urbanista, czynny zawodowo planista, wiceprezes Małopolskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich;
 • inż. Andrzej Dobrucki - prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członek honorowy Polskiej Izby Projektowania Budowlanego. Inżynier, posiada 40-letnie doświadczenie w branży budowalnej;
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiński - architekt, urbanista, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w latach 2012-2016, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego, jak również w zagadnieniach metropolitarnych. Główny konsultant i koordynator Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2004 i 2016;
 • arch. Jan Kempa - architekt, urbanista, członek SARP oraz Izby Architektów, były wiceprezes Izby Architektów, znawca zagadnień konserwatorskich w urbanistyce i architekturze;
 • mgr Bartłomiej Kolipiński - ekonomista, urbanista, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Były prezes Oddziału w Warszawie TUP. Współautor strategii rozwoju i planu zagospodarowania województwa mazowieckiego. Autor licznych opracowań i ekspertyz z zakresu prawnych i metodycznych aspektów planowania przestrzennego;
 • mgr Ryszard Kowalski - ekonomista, praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. polityki przestrzennej i mieszkaniowej. Od września 2002 roku prezes zarządu Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa;
 • prof. dr hab. arch. Tomasz Ossowicz - architekt, planista, autor oraz współautor licznych studiów rozwoju przestrzennego miast i regionów (m.in. Wrocławia, Poznania, Wałbrzycha, Karkowa, Bydgoszczy, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego) oraz współautor miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we Wrocławiu i Zielonej Górze;
 • prof. dr hab. arch. Aleksander Noworól - architekt i urbanista, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Wybitny specjalista w dziedzinie rozwoju terytorialnego, autor oraz współautor ponad 100 publikacji związanych z rewitalizacją i zarządzaniem rozwojem terytorialnym;
 • dr arch. Natalia Przesmycka - adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, czynny zawodowo architekt, specjalizuje się również w urbanistyce. Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów. Autorka ponad 30 publikacji naukowych;
 • arch. Katarzyna Rokicka-Müller - czynny zawodowo architekt, współwłaścicielka pracowni mamArchitekci. Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studiowała we Francji: L?Ecole d?Archietcture Languedoc-Roussilion, ukończyła również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej Ochrona Dziedzictwa Kulturowego oraz Historię Sztuki w Collegium Civitas. Współautorka licznych projektów architektonicznych w tym rewitalizacji dworca Wrocław Główny - inwestycja Euro 2012 realizowana w pracowni Grupa 5 Architekci;
 • prof. dr hab. arch. Krzysztof Skalski - architekt, urbanista, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego Cittaslow we Włoszech. Specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji obszarów zdegradowanych: centra miast historycznych, blokowiska, polityka miejsca, polityka mieszkaniowa. Autor ponad 100 z zakresu rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych;
 • dr hab. arch. Michał Stangel - architekt, urbanista, członek Izby Urbanistów, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, specjalizuje się w dziedzinie rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Autor ponad 40 opracowań urbanistycznych;
 • prof. dr hab. arch. Bolesław Stelmach - architekt, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów, dyrektor Narodowego Instytutu Urbanistyki i Architektury (utworzonego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzicowa Narodowego). Autor licznych realizacji na terenie całego kraju oraz wielu publikacji z zakresu architektury. Laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich;
 • arch. Mariusz Ścisło - prezes Stowarzyszenia Urbanistów Polskich SARP; posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnej, biurowej, obiektów i osiedli mieszkaniowych. Autor licznych opracowań studialno-urbanistycznych;
 • prof. dr hab. Przemysław Śleszyński - geograf, profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, specjalizuje się w dziedzinie planowania przestrzennego oraz demografii. Autor licznych publikacji z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz planowania przestrzennego;
 • dr hab. Marcin Wiącek - doktor habilitowany nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego; od 10 lat pracuje w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, legislacji i prawie administracyjnym; członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie