Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

DYSKUSJA ŚRODOWISKOWA NA TEMAT PROJEKTU ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 26.05.2022 Zarząd OW TUP zorganizował dyskusję środowiskową (on-line) na temat projektowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmian Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej - ustawa pzp). W webinarium uczestniczyło ok. 40 osób z całej Polski. Głos zabrało 11[1] osób.

W wypowiedziach przeważał pogląd, że są potrzebne istotne zmiany w systemie planowania przestrzennego. Jedna osoba była zdecydowanie przeciwna głębokim zmianom dotychczasowej ustawy pzp. Jako pozytywy proponowanych zmian wskazywano na: przywrócenie planu ogólnego miasta /gminy jako przepisu gminnego, wyznaczanie w planach ogólnych strefy uzupełnień zabudowy - jako wyłącznego obszaru dopuszczenia decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie do decyzji o warunkach zabudowy terminu prekluzyjnego (5 lat) oraz dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach uproszczonej procedury sporządzania planów miejscowych.

Konkretne propozycje zmian ustawy pzp budziły jednak szereg obaw i wątpliwości. Wiele osób zwracało uwagę na to, że brak wnikliwej oceny skutków funkcjonowania dotychczasowej ustawy pzp utrudnia jednoznaczną ocenę potrzeby dokonywania niektórych proponowanych zmian. Powszechnie uznano za niewykonalny zakładany termin sporządzenia planów ogólnych dla wszystkich miast i gmin (do 2026 r). Będzie on niewykonalny dla projektantów (jest nas zbyt mało) jak i dla sporządzających plany! Jako istotne zagrożenie dla jakości planowania oceniono obniżenie wymagań dla pełnienia samodzielnych funkcji w planowaniu przestrzennym.

Przebieg dyskusji a także niektóre głosy wskazywały wprost na potrzebę wypracowania stanowiska TUP w sprawia kierunków reformowania systemu planowania przestrzennego - rozumianego jako element zarządzania rozwojem przestrzennym miast i gmin. Powinno to być poprzedzone oceną wpływu dotychczasowej ustawy pzp na kształtowanie ładu przestrzennego w Polsce.

Ewa Klimkowska - Sul /OW TUP/

Marcin Świetlik  /OW TUP/

Warszawa, 31.05.2022

 


[1] W kolejności: Grzegorz Buczek, Anna Rembowicz - Dziekciowska, Marceli Łasocha, Anna Kosik ? Kłopotowska, Tomasz Babicz, Jakub Pietruszewski, Jacek Bańduła, Zygmunt Ziobrowski, Damian Hajduk, Daniel Piotrowski i Marcin Świetlik

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie