Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zaproszenie do obchodów ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP w Oddziale Krakowskim

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Urbanistów Polskich

W styczniu bieżącego roku 2013 przypada 90-ta rocznica założenia naszego Towarzystwa, a obecny rok Uchwałą Zarządu Głównego TUP został uznany Rokiem Jubileuszowym, który pragniemy uczcić pogłębioną działalnością merytoryczną w różnych formach.
Pierwszym elementem obchodów Roku Jubileuszowego w naszym Oddziale będzie zapowiadany wstępnie z końcem ubiegłego roku cykl spotkań w ramach OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW, poświęcony prezentacji i dyskusji kolejnych warstw problemowych nowego opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa.
Uzgodniony z Panią Wiceprezydent Elżbietą Koterbową i Kierownictwem Biura Planowania Przestrzennego program obejmuje cykl 4 spotkań o następującej tematyce i harmonogramie:

  1. „GŁÓWNE IDEE I ZASADY ROZWOJU KRAKOWA – przyjęte cele i wizja rozwoju w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” – termin: 23 stycznia 2013 r.
  2. „STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA KRAKOWA – zasady krystalizacji struktury, główne elementy i ich relacje, zasady kompozycji – zróżnicowanie i tożsamość, w tym: warunki życia mieszkańców – środowisko mieszkaniowe, jego przebudowa i rozwój” – termin: 6 lutego 2013 r.
  3. „OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO KRAKOWA – w świetle jego wartości i zagrożeń” – termin: 13 lutego 2013 r.
  4. „SYSTEMY KOMUNIKACJI DLA KRAKOWA – rodzaje transportu i ich efektywność oraz pozostałe rodzaje elementów infrastruktury technicznej” – termin: 20 marca 2013 r.

W spotkaniach uczestniczyć Będzie Pani Wiceprezydent Elżbieta Koterbowa, przedstawiciele Zespołu opracowującego Zmianę Studium oraz pracownicy Biura Planowania Przestrzennego, w zależności od poruszanej problematyki.
Organizatorem spotkań jest Zarząd Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, a spotkania w ramach OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW, jak dotychczas, będą się odbywały w podanych terminach, we środy, o godzinie 18.00, w sali „N”, na parterze Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24.
Przed każdym spotkaniem FORUM DYSKUSYJNEGO, przypomnienie tematyki i terminu zostanie rozesłane, jak dotychczas, pocztą elektroniczną. Osoby, które nie dysponują Internetem mogą otrzymywać zawiadomienia telefonicznie, po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zapraszając serdecznie do udziału w podanym cyklu spotkań, Zarząd Oddziału TUP pragnie poinformować, że następne spotkania FORUM w ramach obchodów ROKU JUBILEUSZOWEGO są planowane w kwietniu i maju bieżącego roku, na temat obecnie opracowywanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Ponadto, w październiku przewidujemy zorganizowanie Konferencji Naukowej, poświęconej założycielom i pierwszym działaczom Towarzystwa Urbanistów Polskich w Krakowie – Wielkim Profesorom naszego Wydziału Architektury i Ich dokonaniom.
Pragnąc godnie uczcić ROK JUBILEUSZOWY TUP pogłębioną refleksją merytoryczną na temat kształtowania przestrzeni – zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do współpracy i udziału w organizowanych wydarzeniach.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania zaproszenie w formacie PDF

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie