Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki konkursu TUP na magisterskie prace dyplomowe obronione w 2014 r.

Email Drukuj PDF

logo

21 i 22 lipca odbyło się posiedzenie Jury KONKURSU O DOROCZNE NAGRODY TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2014 roku. W skład Jury weszli:
prof. dr hab. Tadeusz Markowski
dr inż. arch. Tomasz Majda
prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa
dr inż. arch. Elżbieta Muszyńska

Nagrodzono następujące prace

w kategorii "Projektowanie urbanistyczne":

Nagrodę przyznano Pani Marii Paulinie Walc za pracę pt.: "Genius Loci linii otwockiej. Koncepcja Parku Kulturowego-Edukacyjnego Świdermajer" wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Wośko-Czeranowskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
oraz
Pani Małgorzacie Dembowskiej za pracę pt.;"Trakt Praski. Połączenie lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy jako czynnik wspomagający proces rewitalizacji Pragi" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

W tej kategorii przyznane zostały trzy wyróżnienia równorzędne.

Pani Urszuli Kuczmie i Pani Karolinie Studenckiej za pracę pt.:"Weaving urban fabric - urban development of Suangang Quingsuihe in Shenzen 2015-2045" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Biedy oraz dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
oraz
Pani Annie Agacie Balawender za pracę pt.:"Sterfa handlowo-usługowa w nowych dzielnicach dużych miast w kontekście miejsca i klimatu. Projekt Pasaży Wilanowskich" wykonaną pod kierunkiem arch. Grzegorza Buczka na na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
a także
Pani Sarze Sacale za pracę pt.;"Typologia ubytków w tkance miejskiej na przykładzie śródmieścia Katowic wraz z modelowymi rozwiązaniami zabudowy uzupełniającej" wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Agaty Twardoch na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

 

w kategorii "Gospodarka przestrzenna":

Nagrodę przyznano Pani Weronice Annie Dragan za pracę pt.: "Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013" wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Henryka Runge na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
oraz
Pani Monice Birgiel za pracę pt.:"Elementy kompozycji urbanistycznej jako wartość tworząca obraz miasta - analiza przestrzeni wsi Józefosław i próba wykreowania obrazu miasta." wykonaną pod kierunkiem dr inż/ arch. Małgorzaty Mireckiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

W tej kategorii przyznane zostały dwa wyróżnienia równorzędne.

Panu Ryszardowi Ireneuszowi Nejmanowi za pracę pt.:"Strategia rozwoju dla partnerstwa "Czwórmiasto Małopolsko-Podkarpackie" z elementami idei miasta kreatywnego" wykonaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Gawryszewskiej na kierunku Gospodarka Przestrzenna Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
oraz
Pani Katarzynie Jonasz za pracę pt.:"Miejsce projektów rewitalizacyjnych w strukturze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2013. Projekt rewitalizacji wybranego obszaru" wykonaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Pawła Churskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wręczenie dyplomów odbędzie się w czasie V Kongresu Urbanistyki Polskiej 9 września 2015 w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy.

Pozostałych autorów zapraszamy do odbioru zgłoszonych prac w siedzibie TUP przy ul. Lwowskiej 5/100 w Warszawie w godzinach pracy biura, lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru.

Partnerem konkursu jest:     


 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie