Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Sprawy członkowskie

Członkostwo w Towarzystwie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec zajmujący się zawodowo lub społecznie pracami związanymi z gospodarką przestrzenną.
Członka przyjmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji dwóch członków wprowadzających.
Członkiem wprowadzającym może być członek Towarzystwa posiadający co najmniej 3-letni staż członkowski.
Członkiem honorowym może być osoba, która wybitnie zasłużyła się dla Towarzystwa lub przyczyniła do rozwoju wiedzy w zakresie gospodarki przestrzennej. Godność członka honorowego zwalnia członka Towarzystwa z obowiązku płacenia składek.
Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub zarząd oddziału. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa, a w przypadku osoby prawnej za pośrednictwem swojego przedstawiciela zgłaszać wnioski do władz Towarzystwa zgodnie z zawartym porozumieniem.

Przyjęcie członka wspierającego wymaga uchwały Zarządu Głównego lub zarządu oddziału

Do pobrania: Regulamin Przyjmowania Członków, Deklaracja członkowska, Formularz osobowy, Formularz dla zarządu oddziału

Nr konta: 20 2030 0045 1110 0000 0273 0780

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie