Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Conferences > Sympozjum naukowe „Trendy zmian polsko-niemieckiego obszaru powiązań do 2041”

Sympozjum naukowe „Trendy zmian polsko-niemieckiego obszaru powiązań do 2041”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zaproszenie do nadsyłania abstraktów:

na temat: trendów zmian polsko-niemieckiego obszaru powiązań

z zakresu: wszystkich dyscyplin związanych z badaniami przestrzennymi

przez: badaczy niezależnie od posiadanego stopnia naukowego w języku: polskim lub niemieckim

o objętości: maksymalnie 5000 znaków ze spacjami

w terminie do: 16 stycznia 2016

 

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej opracowuje aktualnie dokument pt. „Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. Koncepcja ta wskaże zasadnicze kierunki rozwoju przestrzennego do 2030 roku w postaci syntetycznych prezentacji kartograficznych. Jej celem zewnętrznym jest zwrócenie większej uwagi na szczeblu narodowym i europejskim na polsko-niemiecki obszar powiązań. Cel wewnętrzny to umocnienie wspólnej tożsamości i wypracowanie propozycji konkretnych działań na tym obszarze. Bliższe informacje można znaleźć pod: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/Initiativen/2015/Verflechtungsraum2030/ Verflechtungsraum2030_node.html

 

W grudniu 2015 przedstawiona zostanie opinii publicznej wstępna wersja „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, która powinna zostać wzbogacona w formie dalszego dialogu. W tej dyskusji niezbędny jest udział przedstawicieli nauki! Niniejsze zaproszenie do nadsyłania abstraktów skierowane jest do badaczy – od profesora do studenta – pracujących zarówno na wschód, jak i na zachód od Odry i Nysy. Zachęcamy do przedstawienia w ramach sympozjum naukowego uwag i sugestii wynikających z własnej wiedzy i doświadczeń. Mogą one wykraczać poza zasadniczą problematykę zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, gospodarki, ludności i energetyki oraz poza horyzont czasowy 2030.

 

 

Co jest z Państwa punktu widzenia szczególnie istotne dla pomyślnego rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań? Połączenia kolejowe, edukacja, język, kultura…? Jakie wyniki badań, opinie społeczne, projekty i pomysły chcielibyście Państwo zaprezentować? Jaki jest ich zasięg przestrzenny? Jakie konsekwencje będą miały trendy zmian w perspektywie roku 2041, po półwieczu obowiązywania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”?

Najlepsze 25 abstraktów zostanie udostępnionych jako dwujęzyczny Online-Reader, a dziesięć wybranych zostanie przedstawionych w postaci rozszerzonych referatów na sympozjum naukowym w dniu 18 marca 2016 r. w Szczecinie, organizowanym przez Szkołę Wyższą w Neubrandenburgu i Uniwersytet Szczeciński.

Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone w formie pieniężnej: po 500 €, 250 €, 100 €.

 

Prosimy o zapamiętanie terminu sympozjum naukowego w Szczecinie 18 marca 2016 oraz nadsyłanie abstraktów o objętości nie przekraczającej 5000 znaków (ze spacjami) w języku polskim lub niemieckim w terminie do 16 stycznia 2016 z informacją o stopniu zawodowym lub naukowym za pośrednictwem poczty zwykłej lub e-maila na adres:

Anja Neubauer

Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik

Brodaer Str. 2, 17033 Neubrandenburg, Niemcy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie