Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > XXVI Konkurs TUP o. Katowice rozstrzygnięty

XXVI Konkurs TUP o. Katowice rozstrzygnięty

Email Drukuj PDF

W czwartek 17.12.2015 o godzinie 13.00 w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43 odbył się drugi etap konkursu oddziału katowickiego TUP na najlepszą pracę studencką z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Do konkursu przystąpili finaliści pierwszego etapu, reprezentujący trzy uczelnie: Politechnikę Śląską (Wydział Architektury), Wyższą Szkołę Techniczną oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Konkurs został objęty patronatem honorowym: Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Patronat medialny objęło czasopismo "Archivolta" oraz portal internetowy "Urbnews".  W konkursie wzięło udział 12 prac.

XXVI konkurs TUP o. Katowice wygrały Monika Kubica i Karolina Szaton, autorki projektu p.t. "Krajobrazowy park linearny doliny Przemszy i Brynicy", promotor: dr hab. inż. arch. Szymon Opania; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Wyróżnienia zdobyły:

  • Agnieszka Mikołajczyk - praca p.t. "Miejski Park Produkcji Żywności. Projekt zagospodarowania terenów pokolejowych w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty" - promotor: dr inż. arch. Justyna Gorgoń; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
  • Anna Zagórska - praca p.t. "Wpływ zbiorników wodnych na wartość nieruchomości gruntowych na przykładzie Dąbrowy Górniczej" - promotor: dr Adam Polko; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Finalistami konkursu byli również (w kolejności wystąpień):

  1. Magdalena Kluczwajd - "Scalanie miasta. Optymalizacja przebiegu autostrady A4 przez śródmieście Katowic", promotor: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  2. Jan Lessaer - "Dawna Fabryka Drutu w Gliwicach - przekształcanie nie-miejsca", promotor: dr hab. inż. arch. Michał Stangel, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  3. Agnieszka Mikułka - "Rewitalizacja obiektów usług publicznych", promotor: dr Krzysztof Wrana, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  4. Adrian Lasocki - "Studium przekształceń Parku Zamkowego wraz z otoczeniem w Mysłowicach", promotor: mgr inż. arch. Zofia Piękoś, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
  5. Karolina Brzezina - "Czynniki kształtujące ceny nieruchomości. Studium przypadku miasta Rybnik", promotor: dr Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  6. Monika Kral - "Rewitalizacja byłej Huty Jedność w Siemianowicach Śląskich oraz adaptacja zachowanych obiektów poprzemysłowych", promotor: dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach;
  7. Sandra Wereszka, Arleta Nowak, Agnieszka Jurczak - "Murcki - ogród Katowic", opiekun pracy: dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  8. Klaudia Dulat - "Znaczenie scenariuszy ewolucji dla rozwoju oferty sportowo-rekreacyjnej: studium przypadku miasta Tychy", promotor: dr Artur Ochojski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  9. Jolanta Krosny - "Koncepcja rewitalizacji przyrodniczej osiedla wielkopłytowego "Piastów" w Pszczynie", promotor: mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach.

Jury konkursu obradowało w składzie:

Przedstawiciele Patronatów honorowych:

  • Bożena Gindera-Malicka - Śląski Urząd Wojewódzki, Oddział Nadzoru Urbanistycznego,
  • Katarzyna Łabarzewska - Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
  • Wojciech Student - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Pełnomocnik Prezydenta m. Rybnik ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.

Przedstawiciele Wydziałowych Komisji Konkursowych:

  • Krzysztof Kafka - Politechnika Śląska,
  • Piotr Gibas - Uniwersytet Ekonomiczny,
  • Andrzej Grzybowski - Wyższa Szkoła Techniczna.

Przedstawiciele oddziału katowickiego TUP:

  • Katarzyna Ujma-Wąsowicz - Prezes oraz przewodnicząca Jury,
  • Barbara Knapik.

Wszystkim Finalistom XXVI Konkursu TUP o. Katowice serdecznie gratulujemy!

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie