Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyniki projektu badawczego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W latach 2012-2015 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zrealizowany został projekt badawczy pt. „Komunikacja społeczna w procesie planowania przestrzennego.

Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji przestrzennych”. Projekt został  sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (decyzja nr
DEC‐2011/03/D/HS4/00806). Celem projektu było zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Polsce 10 lat po wejściu w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Strona internetowa projektu
http://kpp.arch.pwr.wroc.pl/prace/komunikacja_spoleczna/komunikacja.html
Opracowanie
Łukasz Damurski, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie