Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego

Email Drukuj PDF

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego, której pierwsza edycja odbędzie się w roku 2016, została ustanowiona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nagroda będzie przyznawana w czterech kategoriach:

idei – w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze,

realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny,

wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym;

aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Jerzy Regulski był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim samorządom.

Drugą dziedziną, w której zasługi profesora Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna. Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury tej uczelni. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Do ostatnich tygodni swojego życia zajmował się problemami gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz rozwoju lokalnego.

Idea nagrody łączy te dwie, ściśle z sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcje profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli. Dlatego Nagroda imienia Jerzego Regulskiego łączyć będzie dwie dziedziny działań jej Patrona – troskę o ład przestrzenny oraz uhonorowanie jego twórców, których polem działania są polskie samorządy.

Laureatów, spośród zgłoszonych kandydatów, wyłaniać będzie Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Piotra Lorensa, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich w składzie: Marek Budzyński, architekt i urbanista, Politechnika Warszawska; Zygmunt Frankiewicz, inżynier, Prezydent Gliwic; Adam Kowalewski, architekt, Rada Fundatorów FRDL; Jeremi Mordasewicz, inżynier, przedsiębiorca, Konfederacja Lewiatan; Jacek Purchla, historyk sztuki i ekonomista, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie; Magdalena Staniszkis, urbanistka i architektka, Politechnika Warszawska; Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, Szkoła Główna Handlowa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Joanna Erbel, socjolożka; Joanna Regulska, geografka, Rada Fundatorów FRDL, córka Patrona Nagrody. W pracach Kapituły uczestniczą Małgorzata Herbich i Witold Monkiewicz ze strony FRDL oraz Tadeusz Markowski i Izabela Mironowicz ze strony TUP.

 

TUP i FRDL dziękuja koledze Michałowi Ciesielskiemu (oddział wrocławski) za pracę włożoną w opracowanie loga Nagrody.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie