Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Miasto Dostępne

MIEJSCE I TERMIN OBRAD

Politechnika Warszawska  - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa (Rejon Placu Politechniki),

21 września 2016 r.

 

PATRONAT NAUKOWY

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk

 

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wydział Geodezji I Kartografii Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

 

PARTNER STRATEGICZNY

Port Praski Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:

 1. Omówienie idei projektowania uniwersalnego.
 2. Prezentacja dorobku naukowego, przegląd dobrych praktyk oraz dyskusja na temat problematyki kształtowania miast dostępnych dla wszystkich.
 3. Przybliżenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie kształtowania przestrzeni i obiektów architektonicznych.
 4. Prezentacja metod i efektów kształcenia, stosowanych na różnych uczelniach polskich, w celu przybliżenia idei projektowania przestrzeni i obiektów dostępnych dla wszystkich.

REFERATY, MATERIAŁY NA WYSTAWĘ, POSTERY:

 1. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym wydawnictwie Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.
 2. Na wystawie prezentowane będą projekty studenckie (format dowolny) oraz postery.

WAŻNE TERMINY:

 • termin nadsyłanie zgłoszeń wystąpień, wystaw, posterów  i abstraktów: 30 lipca 2016 r.
 • termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji: 10 września 2016 r.
 • powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję: 15 sierpnia 2016 r.
 • przedstawienie programu konferencji: 20 sierpnia  2016 r.
 • potwierdzenie możliwości udziału w konferencji (drogą mailową): 15 września 2016 r.
 • przekazanie tekstów artykułów do publikacji: 10 października 2016 r.

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczne jest przesłanie zgłoszenia do udziału w konferencji i otrzymanie potwierdzenia zapewniającego miejsce na sali obrad.

Komunikat | Program

Formularz rejestracyjny [pdf]

Formularz rejestracyjny [docx]

Kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami należy wysłać na jeden z dwóch podanych sposobów:

 • w wersji elektronicznej na adres (skan podpisanej karty): Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • w wersji papierowej na adres: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Katedra Urbanistyki I Gospodarki Przestrzennej, 00-659 Warszawa,

ul. Koszykowa 55 (z dopiskiem: KONFERENCJA „MIASTO DOSTĘPNE”)

Po zakończeniu konferencji mogą zostać wydane zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane wystąpieniem z własnym referatem powinny przesłać streszczenie referatu w języku polskim i angielskim wraz z kartą zgłoszeniową w terminie do 30 lipca 2016 r. (objętość streszczenia do 1-2 str. maszynopisu, czcionka Arial, 12p). Do streszczenia należy dołączyć notkę biograficzną.

Sekretariat: mgr inż. Katarzyna Rabęda, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa, ul. Koszykowa 55, Pokój 207, Tel.: 22 621 82 81, lub:  22 234 5090 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

 

Tags: Konferencja
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie