Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > List otwarty

List otwarty

E-mail Print PDF
There are no translations available.

List otwarty Towarzystwa Urbanistów Polskich

w sprawie lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego

- w odpowiedzi profesorowi Konradowi Kuczy-Kuczyńskiemu.

 

Szanowny Panie Profesorze!

 

Z upoważnienia Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich chcielibyśmy podziękować za skierowane do środowiska architektów i urbanistów wystąpienie dotyczące lokalizacji pomników na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie. Przede wszystkim pragniemy wyrazić pełne zrozumienie dla dezaprobaty Pana Profesora wobec powszechnie nieakceptowanych sposobów działania w tej sprawie.

Jako Towarzystwo Urbanistów Polskich jesteśmy szczególnie zaniepokojeni stosowaniem metody "faktów dokonanych" w odniesieniu do jednej z najważniejszych w Warszawie przestrzeni publicznych, a zarazem tak symbolicznego dla historii i kultury narodowej miejsca. Dla takich działań nie może być żadnym usprawiedliwieniem okoliczność, że przez wiele lat, mimo tak licznych, wymienionych przez Pana Profesora konkursów i opracowań, miejsce to nie doczekało się planu zagospodarowania przestrzennego, ani żadnej społecznie i profesjonalnie akceptowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. To trudne do zrozumienia zaniechanie (nb. dotyczące w Warszawie nie tylko pl. J. Piłsudskiego) powinno dać asumpt do pilnej zmiany tego stanu rzeczy, a nie do wykorzystywania dla doraźnych poczynań. Taka sytuacja prowokuje bowiem opinie, wygłaszane z dezynwolturą niegodną kontekstu całej sprawy, że temu miejscu "już i tak nic nie może zaszkodzić".

Rozumiejąc intencje listu Pana Profesora jako apel o wyrażanie niezgody na podejmowane w ostatnich tygodniach decyzje, pragniemy nadmienić, że w tej sprawie publicznie wypowiedział się już przedstawiciel naszego środowiska w osobie prezesa oddziału warszawskiego TUP (jego wypowiedź była cytowana w warszawskim wydaniu "Gazety Wyborczej"). Chcielibyśmy także przypomnieć, że cztery lata temu, w odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego Osi Saskiej, obejmującego też pl. J. Piłsudskiego, Zarząd Oddziału Warszawskiego TUP wystosował pismo do władz Warszawy, w którym napisał m.in.: "Uwzględniając wysoką rangę obszaru jako istotnego fragmentu dziedzictwa narodowego oraz dążąc do tego, aby przyjęte w planie miejscowym zasady rozwoju przestrzennego kształtowały się w atmosferze społecznego dialogu, a także w trosce o najwyższą jakość rozwiązań projektowych, wnioskujemy o zastosowanie szczególnej procedury jego sporządzania, uwzględniającej w szerszym zakresie elementy partycypacji społecznej oraz przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego".

Obawy, które legły u podstaw tego stanowiska niestety znajdują dzisiaj potwierdzenie. Zbudowanie na pl. J. Piłsudskiego pomnika smoleńskiego, którego projekt artystyczny uwzględniał zupełnie inny kontekst urbanistyczny, a którego gabaryty siłą rzeczy zdominują największą wartość symboliczną tego miejsca - Grób Nieznanego Żołnierza, a także pojawiające się w mediach zapowiedzi, że ma tam również znaleźć swoje miejsce pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego - muszą budzić niepokój, że doprowadzi to do architektoniczno-urbanistycznego i historyczno-kulturowego dysonansu tej najważniejszej przestrzeni publicznej Warszawy.

Mimo tego wszystkiego, co się w ostatnim czasie wydarzyło, chcemy mieć nadzieję, że wniosek Zarządu Warszawskiego TUP znajdzie kiedyś zrozumienie odpowiednich władz. Wówczas aktualna stanie się też zawarta w nim deklaracja naszego udziału w jego realizacji.

Ale zarówno przywołana tu wypowiedź, udzielona ad hoc dla potrzeb dziennikarskich, jak również nasze stanowisko sprzed lat, nie może stanowić alibi usprawiedliwiającego brak reakcji na apel Pana Profesora. Dlatego postanowiliśmy udzielić odpowiedzi w formie niniejszego listu otwartego.

 

Z poważaniem

Prof. arch. Piotr Lorens - Prezes ZG TUP

Bartłomiej Kolipiński - Prezes ZOW TUP

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie