Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Aktualności > pismo OW TUP w sprawie studium dla Warszawy

pismo OW TUP w sprawie studium dla Warszawy

Email Drukuj PDF

Sz.P.

Marlena Happach

Dyrektor

Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

w/m

 

Dot: konsultacji społecznych na etapie wniosków do nowego SUiKZ m.st. Warszawy

 

Szanowna Pani Dyrektor,

 

na wstępie pragniemy pogratulować koncepcji rozpoczęcia partycypacji społecznej nowego Studium już na bardzo wstępnym etapie prac, tj. w fazie składania wniosków do Studium. Jest to w pełni zgodne z tym, do czego namawialiśmy podczas konferencji "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym" zorganizowanej przez nas, na zlecenie BAiPP, w 2014 r. W związku z tym, pozwalamy sobie przypomnieć 2 nasze zasadnicze konstatacje dotyczące konsultacji społecznych na tym etapie prac.

 

Konsultacje na wstępnym etapie prac planistycznych powinny spełnić dwie zasadnicze funkcje:

  1. przybliżyć mieszkańcom (i innym interesariuszom) specyfikę Studium, w tym zwłaszcza jego miejsce w systemie strategicznego zarządzania rozwojem przestrzennym oraz dostarczyć informacje o zamierzanej organizacji partycypacji społecznej w procesie jego tworzenia,
  2. rozpoznać opcje mieszkańców i innych interesariuszy ? przy czym rozpoznanie to powinno dotyczyć zwłaszcza oceny obecnego stanu rozwoju przestrzennego miasta (nie odbierając równocześnie możliwości składania wniosków o charakterze prospektywnym).

Niestety, ani konsultacje społeczne zorganizowane w dniu 3.10.2018 r. ani informacje zamieszczone w Internecie nie spełniają tych oczekiwań w stopniu w pełni zadawalającym.

W trakcie spotkania konsultacyjnego, informacja o specyfice Studium nie była wystarczająca, a niektóre wypowiedzi panelistów były wręcz mylące. Dotyczy to także informacji zamieszczonych w Internecie.

W trakcie spotkania konsultacyjnego nie wszyscy przybyli mieszkańcy mieli szansę się wypowiedzieć, a ankieta zamieszczona w Internecie nie daje możliwości szerszej społecznej oceny aktualnej funkcjonalności struktury przestrzennej Miasta (z wyjątkiem tylko węzłów przesiadkowych - sic!).

Szanowna Pani Dyrektor,

pozwalamy sobie przekazać tych kilka uwag, ponieważ uważamy, że dobrze przeprowadzony proces konsultacji społecznych (a jeszcze lepiej - partycypacji społecznej) będzie miał kluczowe znaczenie dla ustaleń przyszłego Studium. W efekcie, mógłby spowodować, że nowe Studium będzie lepiej przystawać do oczekiwań mieszkańców.

Mając na uwadze, że odbędzie się jeszcze seria spotkań konsultacyjnych w dzielnicach, może nie jest za późno, aby dostarczyć mieszkańcom bardziej wyczerpującą informację o specyfice Studium i w ślad za tym o charakterze wniosków, jakie mogą być do niego skutecznie składane. Dotyczy to zwłaszcza dania szansy mieszkańcom (i innym interesariuszom) dokonania społecznej oceny stanu istniejącego i artykulacji płynących z tego wniosków.

 

 

Z poważaniem

 

Marcin Świetlik

Prezes OW TUP

 

PISMO W PDF

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie