Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarząd

Lata organizacji konkursu o nagrodę TUP za najlepsze prace dyplomowe

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956

EDYCJA 2011 - informacja prasowa

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda
Małgorzata KORSAK
Temat: Projekt rewitalizacji starego miasta w Sulęcinie
Promotor: prof. dr hab. Hanka Zaniewska, dr inż. arch. Przemysław Biskupski
Wdział Architektury Politechniki Poznańskiej

Wyróżnienia
Anna SZCZEPANKIEWICZ, Ewa ZYZNAWSKA
Temat: Zagospodarowanie turystyczne otoczenia zamków jurajskich jako element ochrony krajobrazu
Promotor: doc. dr inż. arch. Jacek Rybarkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Lidia SKARZYŃSKA
Temat: Przestrzenie publiczne jako element kreujący wizerunek miasta
Promotor: dr inż. arch. Ewa Pachowska
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda
Monika PEŁKA
Temat: Program systemu terenów zieleni i rekreacji dla miasta Częstochowy
Promotor: dr inż. arch. Jacek Barski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienia
Michał BRODOWICZ

Temat: Przyczyny i wpływ zjawiska żywiołowego rozprzestrzeniania się zabudowy (urban sprawl) na rozwój przestrzenny miast na przykładzie aglomeracji łódzkiej, warszawskiej i krakowskiej
Promotor: dr Zbigniew Przygodzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna PISKOREK
Temat: Lokalizacja infrastruktury związanej z obsługą turystycznego ruchu rowerowego na terenie powiatu pszczyńskiego oraz jej wpływ na obciążenie tras rowerowych
Promotor: dr inż. Jerzy Sławski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

do góry

EDYCJA 2010 - informacja prasowa

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda
Szymon WÓJTOWICZ
Temat: Studium śródmiejskiej sieci przestrzeni publicznych w Katowicach
Promotor: dr hab. prof. Zbigniew Zuziak
Wdział Architektury Politechniki Krakowskiej

Wyróżnienie
Ewelina JANISZEWSKA
Temat: Zespół zabudowy w porcie rzecznym w kontekście rewitalizacji miasta Skwierzyna
Promotor: prof. arch. Dimitrije Mladenowić, prof. nzw dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda
Mariusz GANDZEL
Temat: Model ekoturystyki dla Powiatu Pszczyńskiego w ujęciu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego
Promotor: dr inż. arch. Barbara Stankiewicz
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienie
Alina WRONKA
Temat: Nekropolie jako alternatywna przestrzeń publiczna dla zieleni miejskiej dużych miast w zaspokajaniu potrzeb wypoczynkowych mieszkańców
Promotor: dr Zbigniew Przygodzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

do góry

EDYCJA 2009 - informacja prasowa

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda
Maciej KAUFMAN
Temat: Ostatni Długi Ogród
Promotor: dr inż. arch. Wojciech Targowski
Wdział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie I
Tomasz Piotr STANISŁAWCZYK
Temat: Studium przestrzenne placu miejskiego na przedłużeniu ulicy Świętojańskiej w Gdyni
Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie II
Monika MORAWIAK
Temat: Modelowa koncepcja zagospodarowania przestrzeni publicznej dworców i stacji kolejowych na linii Żywiec-Zwardoń;
Promotor: dr inż. arch. Michał Stangel
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Praca zauważona
Dawid SZCZERBA, Ewa WIĘCEK
Temat: Rozwój funkcji wypoczynku i lecznictwa uzdrowiskowego w Piwnicznej;
Promotor: dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, prof PK oraz dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner
Politechnika Krakowska

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda
Agnieszka SZAPATOWICZ
Temat: Rewitalizacja zespołu śródmiejskiej zabudowy wzdłuż ulicy Długiej w Słupsku
Promotor: dr Zdzisław Kamiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyróżnienia równorzędne
Agnieszka RÓŻEWSKA
Temat: Zarządzanie procesami rewitalizacji przyrodniczej miasta na przykładach wybranych ośrodków miejskich w Polsce
Promotor: dr Dominik Drzazga
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Bartosz MAŁOLEPSZY
Temat: Koncepcja Parku Kulturowego w Gnieźnie - aspekt przestrzenny i funkcjonalny
Promotor: prof. zw. dr hab. Leon Kozacki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do góry

EDYCJA 2008 - informacja prasowa

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda
Adrianna Barbara CIEŚLAK
Temat: Studium zagospodarowania przestrzennego historycznego centrum Góry Kalwarii;
Promotor: mgr inż. arch. Barbara Brzezińska-Kwaśny
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie I
Piotr Paweł FEDAK
Temat: Studium możliwości rozwoju przestrzeni publicznych Centrum Warszawy
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie II
Sylwia PYZIAK
Temat: Koncepcja rewitalizacji przestrzenno-krajobrazowej we wsi Wierzenica
Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja
Akademia Rolnicza im. Augusta Ciszewskiego w Poznaniu

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda
Lidia DUDZIEC
Temat: Zastosowanie narzędzi symulacyjnych do wskazania lokalizacji centrów logistycznych na Dolnym Śląsku;
Promotor: dr inż. Magdalena Mlek
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienie I
Ewa Malwina BORYCZKA
Temat: Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich;
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska
Uniwersytet Łódzki

Wyróżnienie II
Maciej LECHNIAK
Temat: Analiza przestrzennych i infrastrukturalnych powiązań między Poznaniem a otaczającymi gminami;
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do góry

EDYCJA 2007 - informacja prasowa

PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

Nagroda
Olga Maria MYSZKIEWICZ
Temat: Kampus Akademii Świętokrzyskiej
Promotor: dr inż. arch. Ewa Pachowska
Wdział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie I
Agnieszka Magdalena DUREJKO
Temat: Koncepcja stref pieszych w Gdańsku
Promotor: dr inż. arch. Daniel Załuski
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie II
Wojciech MUDROW
Temat: "Przystanek Koszalin" - rewitalizacja zespołu zabudowy usługowo-mieszkaniowej z uwzględnieniem Dworca PKP i PKS w Koszalinie
Promotor: dr inż. arch. Marian Weigt, prof. PP
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Prace zauważone
Magdalena PAJĄK i Piotr PUSZCZEWICZ
Temat: Wieloskalowy proces rewitalizacji miasta Bytomia
Promotor: dr inż. arch. Stanisław Lessear
Wydział Architektury Politechnika Śląskiej
Agata Danuta ADAMASZEK
Temat: Zagospodarowanie terenów podmiejskich Berlina Spandau na funkcje mieszkaniowe
Promotor: dr inż. arch. Szymon Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Nagroda
Aleksandra NIEBRZYDOWSKA
Temat: Ocena funkcjonowania przyrodniczego terenów osiedli mieszkaniowych na potrzeby kształtowania krajobrazu, na przykładzie fragmentów osiedli "Koło" i "Na Skraju" w Warszawie
Promotor: dr Ewa Kaliszuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wyróżnienia I
Tomasz SMOLIŃSKI
Temat:Wrocławskie ścieżki rowerowe. Projekt miejskiej infrastruktury rowerowej
Promotor: dr inż. arch. Jacek Barski
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Wyróżnienie II
Dariusz KIEDRZYŃSKI
Temat: Obiekty przemysłowe jako element zagospodarowania strefy śródmiejskiej Łodzi
Promotor: dr Stanisław Kozłowski
Uniwersytet Łódzki

Prace zauważone
Bartłomiej MIKULSKI
Temat: Optymalna wielkość ośrodków komunikacji miejskiej w mieście średniej wielkości
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Zipser
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Hanna BERNAT
Temat: Ochroa wartości wizualnych krajobrazu w procedurze ocen oddziaływania inwestycji na środowisko w Polsce i Anglii
Promotor: dr inż. Renata Giedych
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Od 2007 roku nagrodę TUP za najlepszą pracę dyplomową przyznaje się w dwóch kategoriach a o zgłoszeniu pracy decyduje promotor a nie uczelnia
do góry

EDYCJA 2006 - informacja prasowa

Nagrody równorzędne
Małgorzata GRZEGORZEWSKA
Temat: Zielony kierunek rozwoju miasta Hel
Promotor: dr inż. arch. Danuta Kochanowska, dr inż. arch. Gabriela Rembarz
Wdział Architektury Politechniki Gdańskiej

Anna ŻYŁKA-ŻEBRACKA
Temat: Studium urbanistyczno-architektoniczne dla udostępnienia obszarów położonychnad Małą Panwią do celów rekreacyjno-turystycznych
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienia równorzędne
Magdalena MATWIEJCZUK-DUDA
Temat:Studium możliwości zagospodarowania przestrzennego Powiśla północnego w Warszawie
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Łukasz MAŃSZEWSKI
Temat: Wpływ cywilnych portów lotniczych na ekonomiczny i przestrzenny rozwój miast
Promotor: prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

do góry

EDYCJA 2005

Nagroda
Aleksandra TOMKIEWICZ
Temat: Wyznaczanie obszarów oddziaływania rzeki Bytomki
Promotor: dr inż. arch. Wojciech Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Równorzędne Wyróżnienie
Maria LEBIEDOWICZ
Temat: Rewitalizacja zespołu zabudowy przemysłowej w Żyrardowie
Promotor: dr inż. arch. Jacek Szerszeń
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Równorzędne Wyróżnienie
Paulina DZIDEK
Temat: Transgraniczny obszar jeziora Stolsko – strategia rozwoju przestrzennego
Promotor: dr inż. arch. Lechosław Czernik
Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej

Wyróżnienie Honorowe
Alicja CYKALEWICZ-TYMBARSKA
Temat: Źródliskowa dolina Płoni – projekt rewitalizacji krajobrazu kulturowego
Promotor: dr inż. Lechosław Czernik
Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej

Wyróżnienie Honorowe
Kinga SOCHA
Temat: Nowe Miasto nad Pilicą
Promotor: dr inż. arch. Jacek Szerszeń
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie Honorowe
Łukasz HABEIRA, Dorota GUZOWSKA
Temat: Szydłów – podniesienie atrakcyjności turystycznej miasteczka
Promotor: prof. dr hab. arch. Barbara Bartkowicz
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

do góry

EDYCJA 2004

Nagroda
Maciej WIKTORSKI
Temat: Czarcia Woda w Łęczycy
Promotor: prof. dr Krzysztof Muszyński
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Dyplom honorowy
Kamila MELANIUK
Temat: Ocena terenów zieleni w obrębie wielorodzinnej zabudowy – konfrontacja założeń projektowych z opinią mieszkańców
Promotor: dr hab. Barbara Szulczewska
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dyplom Honorowy
Maciej CZEREDYS
Temat: Studium możliwości realizacji założenia alei Na Skarpie od Kabat do Bielan
Promotor: dr inż. arch. Andrzej Kiciński
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Dyplom Honorowy
Małgorzata SPYRA
Temat: Analiza i poszukiwanie możliwości zagospodarowania i zintegrowania terenów poprzemysłowych Zabrza, w skali regionu, miasta i dzielnicy
Promotor: dr inż. arch. Szymon Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

do góry

EDYCJA 2003

Nagroda
Bartosz GRZEGORCZYK
Temat: Studium zagospodarowania centrum Pabianic
Promotor: mgr inż. arch. Marek Lisiak
Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie I stopnia
Michał ADAMCZYK
Temat: Koncepcja zagospodarowania rejonu Dworca Gdańskiego w Warszawie
Promotor: mgr inż. arch. Tomasz Lechowski
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie I stopnia
Piotr SAWICKI
Temat: Ulica miejska – koncepcja zagospodarowania otoczenia ul. Prostej
Promotor: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie II stopnia
Kamila MĘDRZYCKA
Temat: Morfologiczny, społeczny i funkcjonalny wymiar przestrzeni miejskiej Wejherowa
dr hab. Iwona Sagan
Wydział Biolgii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

do góry

EDYCJA 2002

Nagroda
Anna CYGANEK
Temat: Rewitalizacja wsi Obory – projekt koncepcyjny Centrum Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej Wsi
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. A. Grygorowicz, dr arch. Elżbieta Raszeja

I Wyróżnienie
Marcin BEDNARCZYK
Temat: Rewaloryzacja Wierzbnika – Starego Miasta w Starachowicach
Promotor: arch. Andrzej Fabierkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

II Wyróżnienie
Magdalena TYMOSIEWICZ
Temat: Salon Warszawy – studium możliwości rozwoju i koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenów Powiśla i Portu Praskiego
Promotor: dr arch. Krzysztof Domaradzki
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

I Wyróżnienie Honorowe
Patryk WILD
Temat: Koncepcja przebudowy rejonu Osiedla Za Żelazną Bramą w Warszawie
Promotor: dr arch. Krzysztof Domaradzki
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

II Wyróżnienie Honorowe
Magdalena BONIN
Temat: Żyrardów – rewitalizacja terenów poprzemysłowych
Promotor: dr Danuta Kochanowska
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

do góry

EDYCJA 2000

Nagroda
Aneta TOMCZAK
Temat: Rehabilitacja zespołu staromiejskiego Brodnicy
Promotor: dr inż. arch. Ewa Muszyńska
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie
Anna Maria POLKOWSKA
Temat: Koncepcja zagospodarowania strefy centralnej miasta Węgrów
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jan M. Chmielewski
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie
Barbara SIWA, Małgorzata GWOŹDZIKIEWICZ
Temat: Możliwości układów kompozycyjnych ogrodów botanicznych na przykładzie Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego
Promotor: dr arch. Wojciech Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

do góry

EDYCJA 1999

Nagroda
Maciej KUJAWSKI
Temat: Projekt zagospodarowania rejonu dawnego dworca kolejowego w Gdańsku
Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Fabierkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

do góry

EDYCJA 1997

Nagroda
Małgorzata SENATORSKA
Temat: Koncepcja zagospodarowania terenów postoczniowych w Gdańsku
Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Fabierkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie honorowe
Jacek ROCHAL
Temat: Solec nad Wisłą - Studium historyczno-urbanistyczne, wytyczne konserwatorskie do planu zagospodarowania przestrzennego
Promotor: prof. dr inż. arch. Henryk Jaworski
Wydział Architektury Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie Równorzędne
Barbara JASZCZUK-SKOLIMOWSKA
Temat: Pelpin - Studium kształtowania przestrzennego gminy
Promotor: dr inż. arch. Feliks Pankau
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Wyróżnienie Równorzędne
Maria MORAWSKA
Temat: Ełk - Strefa łączności miasta z krajobrazem otwartym
Promotor: dr inż. Przemysław Wolski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego AR w Warszawie

Wyróżnienie Równorzędne
Elżbieta KWIATKOWSKA
Temat: Próba określenia tożsamości gdyńskiej dzielnicy mieszkaniowej Chylonia
Promotor: prof. dr haba. Jerzy J. Parysek

do góry

EDYCJA 1996

Nagroda roku
Marcin MALINOWSKI
Temat: Studium do planu zagospodarowania przestrzennego Zaborowa. Problematyka przestrzenna wobec obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych na przykładzie fragmentu otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego
Promotor: prof. dr hab. arch. Andrzej Gawlikowski
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie
Andrzej GORTELA
Temat: Studium zagospodarowani Kłodnicy w aspekcie przekształcenia GOPu
Promotor: dr inż. arch. Wojciech Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienie
Marek KUBISZ
Temat: Zagospodarowanie terenu jeziora w głównie
Promotor: dr inż arch. Elżbieta Muszyńska
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Wyróżnienie
Jarosław SERGIEJ
Temat: Weryfikacja układu drogowo-ulicznego dla stanu istniejącego i roku 2010 według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lęborka
Promotor: dr inż. Andrzej Zalewski
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

do góry

EDYCJA 1995

Nagroda roku
Katarzyna ANTOŃCZAK
Temat: Elementy zagospodarowania terenów zniszczonych przez przemysł na przykładzie Zabrza-Makoszowy
Promotor: dr arch. Wojciech Opania
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienie równorzędne
Agnieszka SZCZEPAŃSKA
Temat: Studium przekształceń przestrzeni miejskiej na przykładzie dzielnicy Szopienice w Katowicach
Promotor: prof. Nina Juzwa
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wyróżnienie równorzędne
Rafał BUJNOWSKI
Temat: Współczesna zabudowa mieszkaniowa w kwartałach wielkomiejskich zabytkowych zespołów urbanistycznych na przykładzie Olsztyna
Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Fabierkiewicz
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

do góry

EDYCJA 1991

Nagroda
Ewa DOLOT
Politechnika Warszawska

Wyróżnienie
Agnieszka WOŚKO
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1990

Nagroda
Bożena KOSMALA
Politechnika Śląska

Wyróżnienia równorzędne
Krzysztof PILECKI
Politechnika Szczecińska

Adam Krzysztof SZEJBA
Uniwersytet Gdański

do góry

EDYCJA 1989

Nagroda
Elżbieta BIELEWSKA i Iwona WARZOCHA-MATYJANOWSKA
Politechnika Szczecińska

Wyróżnienie I
Renata MIKIELEWICZ
Politechnika Łódzka

Wyróżnienia równorzędne II
Elżbieta ZIOŁA
Uniwersytet Gdański

Katarzyna HEBEL
Uniwersytet Gdański

do góry

EDYCJA 1988

Nagroda
Bernard KALLA
Politechnika Śląska

Wyróżnienia równorzędne
Małgorzata BARAŃSKA
Politechnika Warszawska

Jolanta SIWKO
Akademia Rolniczo-Techniczna Olsztyn

Katarzyna NOWIK
Uniwersytet Gdański

Małgorzata MATANIAK-PAKUŁA
Politechnika Śląska

Małgorzata STRÓŻEWSKA
Politechnika Łódzka

Agata ZACHARIASZ
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1986

Nagrody równorzędne
Wiesław JANKIEWICZ
Politechnika Łódzka

Piotr GUGAŁA
Politechnika Łódzka

Wyróżnienie
Radosław KOWALEWSKI
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1985

Nagrody równorzędne
Marek KOTOWSKI
Politechnika Warszawska

Andrzej KWAŚNICA
Politechnika Gdańska

Wyróżnienia I
Joanna SAJDAKOWSKA
SGGW AR Warszawa

Wyróżnienia równorzędne II
Renata RUSTECKA i Sławomir MALCZEWSKI
SGGW AR Warszawa

Grażyna SZYLLER i Tomasz SZYLLER
Politechnika Warszawska

Jacek PŁASKOTA
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1984

Nagroda I
Barbara MAKSZEWSKA-SĄSIADEK i Zbigniew SĄSIADEK
Politechnika Śląska

Nagroda II
Małgorzata HAAS
SGGW AR Warszawa

Wyróżnienia równorzędne
Jolanta KOLENDA
Politechnika Łódzka

Hanna NIKIEL
SGGW AR Warszawa

do góry

EDYCJA 1983

Nagrody równorzędne
Jolanta NITA-LASKOWSKA
Politechnika Warszawska

Kazimierz ŚRÓDKA
Politechnika Wrocławska

Ewa KOWALCZYK-BIAŁKO i Dorota SZMID-DROZDOWSKA
Politechnika Gdańska

Wyróżnienia równorzędne
Katarzyna KOTOWSKA
Politechnika Warszawska

Małgorzata KWIATKOWSKA
Politechnika Śląska

Adam MRÓZ i Witold NOWAK
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1981

Nagrody równorzędne
Jerzy RYSZKIEWICZ
Politechnika Warszawska

Marek GACHOWSKI
Politechnika Śląska

Marek SKURNÓG
Politechnika Łódzka

Wyróżnienia równorzędne
Sławomir KACZOROWSKI i Marek KOWALSKI .
Politechnika Śląska

Tomasz SIEMEK i Jerzy WIRKUS
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1979

Nagrody równorzędne
Jerzy STYSIAŁ
Politechnika Śląska

Bożena KOSTELECKA
Politechnika Łódzka

Julian KOŁODZIEJ
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia równorzędne I
Aleksandra SZAŁUCHA
Politechnika Gdańska

Tadeusz MYSZKA
Politechnika Gdańska

Wyróżnienia równorzędne II
Ewa GŁAZEK
Politechnika Warszawska

Grażyna KRYSTA-KORZENIECKA
Uniwersytet Śląski

do góry

EDYCJA 1978

Nagrody równorzędne
Władysław KOWALSKI
Politechnika Gdańska

Anna BEDNARZ i Anna WOŹNIAK
SGGW AR Warszawa

Wyróżnienia równorzędne I
Tadeusz SUSKI
Politechnika Warszawska

Jacek Michał SZMAGAJ
SGGW AR Warszawa

Anna DRWĘGA-GNIEWEK i Renata KOZUB
Politechnika Śląska

Wyróżnienia równorzędne II
Jacek LASKOWSKI
Politechnika Warszawska

Zofia KUREK
UMCS Lublin

do góry

EDYCJA 1977

Nagroda
Wojciech RADOMSKI
Politechnika Śląska

Wyróżnienia równorzędne
Tadeusz WÓJCIK
Politechnika Warszawska

Grażyna GRAJEK
Politechnika Śląska

Od 1977 roku do nagrody TUP za najlepszą pracę dyplomową pretendują nie tylko prace z wydziałów architektury politechnik lecz również z innych uczelni, wydziałów i instytutów krajowych.

do góry

EDYCJA 1976

Nagroda
Halina KARPIŃSKA
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia równorzędne
Barbara KUBACKA-MIKULSKA
Politechnika Szczecińska

Ludwik CHEŁKOWSKI
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1975

Nagroda I st.
Ewa KRZYŻANOWSKA
Politechnika Warszawska

Nagroda II st.
Piotr JANKOWSKI
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia równorzędne
Jadwiga KARSZNIA
Politechnika Gdańska

Lidia FOŁTYN i Ewa OLESZKIEWICZ
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1974

Nagroda I st.
Jerzy PODSTOLSKI

Nagrody równorzędne II st.
Marek PISKORSKI
Ewa GOFFRON

Wyróżnienia honorowe
Krystyna OSTYK-NARBUTT
Elżbieta LATEK
Barbara SAKOWSKA

do góry

EDYCJA 1972

Nagroda zbiorowa:
Ewa HEGER, Marek KUMELA, Jerzy PIECHNIK
Politechnika Krakowska

Wyróżnienia honorowe:
Eugeniusz JASTRZĘBOWSKI
Politechnika Warszawska
Andrzej KAPUŚCIK i Zbigniew POMAZ
Politechnika Gdańska

do góry

EDYCJA 1971

Nagroda I st.:
Wojciech KUBIK
Politechnika Warszawska

Nagrody równorzędne II st.:
Piotr MATUSZEWSKI
Politechnika Warszawska
Maciej CHOJNACKI
Politechnika Gdańska

Wyróżnienia honorowe:
Halina MICHALSKA
Politechnika Warszawska
Tomasz DĄBKOWSKI
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1970

Nagroda I st.:
Barbara WOJNOWSKA
Politechnika Gdańska

Nagroda II st.:
Andrzej MORAWSKI
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia honorowe:
Ewa BENDOWSKA
Politechnika Warszawska
Feliks PANKAU
Politechnika Gdańska

do góry

EDYCJA 1968/1969

Nagrody równorzędne II st.:
Jacek JEDYNAK
Politechnika Warszawska
Janusz CHARCZUK
Politechnika Gdańska

do góry

EDYCJA 1967

Nagroda I st.:
Antonina SMOLARZ-FIGLAROWICZ
Politechnika Gdańska

Nagroda II st.:
Anna KOZIOŁKIEWICZ
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1966

Nagrody równorzędne:
Barbara URBANIAK-KSIĄŻEK
Politechnika Krakowska
Aleksander CHYLAK
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1965

Nagrody równorzędne:
Marek GRUSZCZYŃSKI
Politechnika Wrocławska
Wiesław WIŚNIEWSKI
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia I st.:
Jadwiga GÓRNIAK i Marek SKORUPSKI
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia II st.:
Jerzy OLEJAK i Krzysztof HUMNICKI
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1964

Nagroda I st.:
Andrzej ZNOJKIEWICZ
Politechnika Warszawska

Nagroda II st.:
Krystyna MICKIEWICZ
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia I st.:
Ignacy BLADOWSKI
Politechnika Warszawska
Jan Maciej CHMIELEWSKI
Politechnika Warszawska

Wyróżnienia II st.:
Jerzy OKIŃSKI
Politechnika Wrocławska
Krystyna MIRSKA
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1963

Nagroda:
Bogdan MALISZ
Politechnika Warszawska

Wyróżnienie:
Mieczysław BUDZYŃSKI
Politechnika Krakowska

do góry

EDYCJA 1962

Nagroda:
Małgorzata ŁOWIŃSKA-KOZUBOWSKA
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1961

Nagrody równorzędne:
Wiesław JABŁOŃSKI
Politechnika Gdańska
Janusz MATYJASZKIEWICZ
Politechnika Warszawska

do góry

1958 - 1960 nagród nie przyznano

EDYCJA 1957

Nagrody równorzędne:
Wojciech SZCZYGIEŁ
Politechnika Krakowska
Maciej SZWEDZIŃSKI
Politechnika Warszawska

do góry

EDYCJA 1956

Nagroda:
Zdzisław HRYNIAK
Politechnika Warszawska

do góry

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie