Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarząd

Oddział w Warszawie - Zarząd

Email Drukuj PDF

SPOTKANIA ZARZĄDU ODDZIAŁU ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA O GODZINIE 17.00

SPOTKANIA MAJĄ CHARAKTER OTWARTY.

 

Prezes

Marcin Świetlik

Wiceprezes

dr Paulina Sikorska

Sekretarz

dr Joanna Dziedzic - Bukowska

Skarbnik

Jacek Skorupski

Członkowie

Daniel Piotrowski

Anna Kosik - Kłopotowska

Judyta  Wesołowska


Marcin Świetlik Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1972) oraz Podyplomowego Studium Planowania Regionalnego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (1979).

Od 1973 r zatrudniony w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy. Ostatnio na stanowisku Kierownika Pracowni Centrum. Główny projektant licznych Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (n.p. Gminy Warszawa ? Centrum, m.Płocka, m.Przemyśla, gm. Zakroczym, gm.Tuszcz i inn) oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (n.p. Starego Mokotowa, rejonu Olbrachta, Fortu Bema ? 1 Etap, Zawad i Kępy Zawadowskiej, Natolina Zachodniego, m.Sokołowa Podlaskiego, m. Tłuszcza i inn.) Współprojektant Planu Regionalnego Trypolitanii, główny projektant Planu Regionalnego Fezzanu oraz planów dzielnic Trypolisu ? Suq Al. Juma i Hayy Al. Andalous (Libia).

Autor kierujący opracowań specjalistycznych n.p. Studium rozmieszczenia budynków wysokościowych na terenach śródmieścia Warszawy oraz Studium delimitacji Obszaru Chronionego Krajobrazu Skarpy Warszawskiej. Współautor poradnika Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz autor poradnika Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 
Laureat konkursów urbanistycznych na koncepcje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Płocka (I nagroda) i m.st. Warszawy (wyróżnienie).

Odznaczony m.in. Odznaką za Zasługi dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Złotą Odznaką Honorową TUP.


 

Paulina Sikorska, dr nauk technicznych w specjalizacji planowanie przestrzenne (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), a także absolwentka geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu funduszy europejskich na Wydziale Prawa i Administracji UMK, urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Rewitalizacji miast  -organizacji i finansowania realizowanych przez Szkołę Główną Handlowa i Uniwersytet Jagielloński. Członek Komisji Dialogu Społecznego do Spraw Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków, od lipca 2010 r. przewodniczącą tej Komisji. Odznaczona srebrną odznaką TUP.


  • Członek Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy (Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 532/2021 w sprawie powołania i określenia organizacji Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy  z dnia 12 kwietnia 2021 r.).
  • Członek Komitetu Rewitalizacji m.st. Warszawy
  • Przewodnicząca Komisji do spraw dóbr kultury współczesnej przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków. (Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy NR 1606/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 października 2019 r.).
  • W okresie 02.2021 - 06.2021 r. - Członek grupy eksperckiej przygotowującej propozycje rozwiązań do aktualizacji krajowej polityki miejskiej w tematyce kształtowanie przestrzeni.

Joanna Dziedzic-Bukowska - doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na uczelniach wyższych, trener. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Praca doktorska przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, pt. "Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego gminy". Dwunastoletni staż pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się kontrolą rozstrzygnięć wydawanych w procedurze planistycznej, zagospodarowaniu przestrzennym, ochronie środowiska oraz w procesie budowlanym. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i głos związanych z tematyką procesu inwestycyjno-budowlanego oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Współautorka "Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" oraz "Leksykonu budowlanego".


 

Daniel Piotrowski

 

Jacek Skorupski

 

 


Anna Kosik-Kłopotowska Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom na kierunku Architektura i Urbanistyka (1997).

Czynnie związana jako projektant z planowaniem przestrzennym i urbanistyką - od 1996 r. w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, następnie od 2006 r. w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju w Warszawie - obecnie na stanowisku kierownika Działu Planowania Przestrzennego. Główny projektant miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. zachodniej części Ursynowa Północnego, Żoliborza Południowego, okolic tzw. Ściany Wschodniej, rejonu ul. Kłobuckiej i inne) oraz współautor planów (Wilanowa Zachodniego, Marymontu I i II, obszaru w rejonie Pałacu Kultury i Nauki, planów dla terenów położonych w Markach- cz. I, II, III, IV, Siedlcach i inne).

Autor kierujący koncepcji w tym: "Wytycznych programowo-przestrzennych do projektu zagospodarowania Placu Bankowego, Placu Teatralnego oraz ulicy Senatorskiej" (MPPPiSR-2008/2009), "Koncepcji Urbanistycznej części Śródmieścia Radzymina" (2017), recenzji i wytycznych urbanistycznych wykonywanych na potrzeby CEWOK (2004), GUGiK (2014).

Do sierpnia 2014 zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie (ostatnia kadencja). W latach 2013-2017 Biegły Sądowy w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Od 2004 r. członek/przewodnicząca licznych Gminnych i Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych.


Judyta Wesołowska jest absolwentką Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie ukończyła Podyplomowe Studium Urbanistyk i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2009 roku pracuje jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i infrastruktury technicznej oraz prace badawcze w ramach grantów naukowych dot. wpływu inwestycji infrastrukturalnych na planowanie przestrzenne i społeczeństwo.

Poza pracą na uczelni opracowuje dokumenty planistyczne z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego będąc współautorem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i opracowań konkursowych koncepcji urbanistycznych. Współpracowała z Krajową Agencją Poszanowania Energii przy przygotowaniu opracowania ?Niskoemisyjność w planowaniu przestrzennym? dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jest Przewodniczącą Rady Fundacji na rzecz Młodych Naukowców działającej na rzecz poszerzenia interdyscyplinarności w badaniach naukowych.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie