Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wydarzenia > Szkolenia > Szkolenie - zrównoważone systemy transportowe

Szkolenie - zrównoważone systemy transportowe

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Katowicki Oddział TUP zawarł porozumienie ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w sprawie wspólnej organizacji szkoleń z zakresu planowania przestrzennego. Pierwsze z cyklu szkoleń dotyczyć będzie zagadnień układu komunikacyjnego i zrównoważonych systemów transportowych w gminach. Odbędzie się ono w dniu 14 grudnia 2010 roku (wtorek), od godz. 10.00, w siedzibie TUP, Katowice ul. Dyrekcyjna 9.

Tematyka wychodzi naprzeciw potrzebom określenia niezbędnego zakresu gromadzonych danych i sposobów ich przetwarzania dla optymalnego zorganizowania szeroko pojętej obsługi obszaru gminy systemem komunikacyjnym. Szczególnie dotyczy to zasad określania kierunków rozwoju układu drogowego oraz racjonalnego etapowania inwestycji w tym zakresie, przy uwzględnieniu lokalnych możliwości finansowych oraz procedur pozyskiwania funduszy unijnych. Szkolenie ma przybliżyć te zagadnienia, jako elementów harmonizowania i racjonalizacji rozwoju gminy. Do udziału zaproszone zostały osoby bezpośrednio odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną i komunalną, inwestycje oraz zarządzanie układem drogowym (komunikacją) w urzędach miast i gmin będących członkami Związku, a także lokalne zarządy dróg - jeżeli statutowo zajmują się nie tylko zagadnieniami dotyczącymi utrzymania sieci drogowej. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych członków naszego Oddziału – mogą oni brać udział w szkoleniu bez opłaty.

Szkolenie poprowadzą kol. kol. Jan Gregorowicz oraz Piotr Trybuś, współtworzący katowicką firmę projektową „INKOM” S.C., od blisko 20 lat zajmują się problematyką systemu komunikacyjnego aglomeracji katowickiej, wykonując m. in. pomiary i badania ruchu oraz opracowując prognozy jego zmian dla obu autostrad - A1 oraz A4, dróg ekspresowych - S1, S86 oraz S69 a także wielu innych dróg na terenie województwa śląskiego i rejonów ościennych. Są oni autorami studiów komunikacyjnych dla szeregu gmin województwa oraz projektantami zagadnień komunikacyjnych opracowywanych w ramach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych. Są też konsultantami w zakresie planowania rozwoju układów komunikacyjnych gmin i subregionów i członkami kilku gminnych oraz wojewódzkiej komisji urbanistycznej. Są też projektantami szeregu koncepcji oraz autorami studiów wykonalności inwestycji drogowych o zróżnicowanym zakresie kategorii i klas.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do dnia 10 grudnia br. faksem na nr 32 2510 985 lub pocztą elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: Monika Lebek – Specjalista ds. wspierania rozwoju gospodarczego, nr tel: (32) 2510 945, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

►►►do pobrania: karta zgłoszenia wraz z programem

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie