Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katowice Branch > Aktualności > Planiści śląskich gmin w TUP

Planiści śląskich gmin w TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Na wtorek 22 marca 2011 roku o godz. 12.00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego, Architektury i Gospodarki Gruntami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Tym razem, wyjątkowo, odbyło się ono w siedzibie Katowickiego Oddziału TUP przy ulicy Dyrekcyjnej 9. Nasz Oddział przygotował też program spotkania. W uzgodnieniu ze Związkiem na spotkanie zaprosiliśmy nie tylko członków Komisji ale też wszystkich członków Oddziału, zainteresowanych poruszaną tematyką. Spotkanie otworzył dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - Ferdynand Morski. Potem, między innymi, wspólnie z kol. Janusz Korzeniem – redaktorem naczelnym Przeglądu Urbanistycznego, zastanawialiśmy się nad możliwościami współpracy z tym wydawnictwem, w kontekście starań Zarządu Oddziału o wydanie poświęcone naszemu regionowi.

►►►pobierz program spotkania

To nie koniec artykułu...

W pierwszej części posiedzenia prezes Oddziału Katowickiego kol. Maciej Borsa (ISPiK Gliwice, SGH Warszawa) przedstawił Zmiany metod planowania i potencjalne pola nowych działań w dziale administracji gospodarka przestrzenna, wynikające z wdrażania ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz innych pokrewnych przepisów. Następnie Przemysław Malczewski z Zespołu Informacji Przestrzennej i Przetwarzania Danych Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu omówił Tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej na przykładzie obszaru funkcjonalnego Wrocławia.

W drugiej części spotkania kol. Janusz Korzeń, b. prezes Zarządu Głównego TUP, znany z działalności dziennikarskiej i wydawniczej (niegdyś Architektura, potem Urbanista, obecnie "naczelny" Przeglądu...) przedstawił możliwości popularyzacji problematyki przestrzennej i dorobku planistycznego śląskich samorządów w zeszytach Przeglądu Urbanistycznego. Liczymy, że w wyniku tego spotkania dopracujemy się scenariusza śląskiej edycji periodyku.

Było też miejsce na krótką informację i dyskusję nt. prac Zespołu Roboczego przygotowującego „Rekomendacje środowiskowe dla metropolitalnego systemu organizacji zarządzania rozwojem przestrzennym” oraz na temat konkursu TUP na najlepszą przestrzeń publiczną.

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie