Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Conferences > Zrównoważone planowanie

Zrównoważone planowanie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Seminarium w ramach projektu "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej"

Co powinien zawierać zrównoważony plan? Czy obecne przepisy wymagają zmian? Jaka powinna być rola stron w planowaniu?

Na ten temat debatowali 10 maja uczestnicy seminarium “Zrównoważone planowanie - wymóg objęcia planami miejscowymi wszystkich obszarów zurbanizowanych”, które odbyło się w Warszawie w ramach cyklu spotkań „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”, projektu zainicjowanego przez firmę Rd bud, Generalnego Wykonawcę.
Partnerami spotkań są Pilkington Polska, Buro Happold, Aga Light (Grupa Luxiona) oraz Grupa TUP. Seminarium przygotowywane było we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Pierwszą Warszawską Agendą 21.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży budowlanej: deweloperzy, architekci, inżynierowie projektanci, firmy budowlane i urzędnicy miejscy.
Ich zadaniem stało się wypracowanie rekomendacji dla ustawodawców, prawodawców i samorządowców, celem stworzenia planistycznych podstaw dla realizacji zrównoważonych inwestycji. Według uczestników spotkania zrównoważony plan powinien zawierać kompleksową inwentaryzację wszystkich elementów przestrzeni, wraz z planistyczną diagnozą i jednoznaczne definicje i pojęcia. Jego niezbędnym elementem powinna być również informacja na temat wielkości terenów zielonych i obszarów, które mogą być wyłączone z obowiązku planowania. Zrównoważony plan powinien zawierać również niezbędne wskaźniki, takie jak określenie funkcji, np. czy chodzi o zabudowę mieszkaniową lub usługową, a także wysokość zabudowy i jej intensywność. Dobrze jest, aby był szczegółowy, bo to ułatwia inwestorom prowadzenie inwestycji i skraca czas starań o uzyskanie pozwolenia na budowę. Najważniejsze jest jednak, aby był przede wszystkim konsekwentnie wdrażany. Wśród proponowanych zmian znalazły się również postulaty dotyczące przepisów prawa. Zdaniem przedstawicieli branży budowlanej obecne przepisy powinny zawierać jednoznaczną definicję zrównoważonego rozwoju i dopuszczać możliwość zrezygnowania z pobierania renty planistycznej dla terenów objętych zrównoważonym planowaniem. Kolejnym postulatem uczestników jest propozycja wzmocnienia roli studium zagospodarowania przestrzennego w stosunku do planów miejscowych i decyzji administracyjnych wydawanych przez lokalne urzędy. Ich zdaniem powinny istnieć również merytoryczne wytyczne w doborze projektantów przygotowujących plany zagospodarowania. Następnym postulatem jest też wzmocnienie roli lokalnej społeczności w procesie planowania. Ponadto, niezwykle ważne jest, aby była koordynacja pomiędzy planami miejscowymi i regionalnymi. Uczestnicy uznali, że planowanie to proces ciągły, który wymaga na każdym etapie konsultacji wszystkich zainteresowanych stron, zarówno przedstawicieli inwestorów, jak i lokalnych grup społecznych. Wszyscy powinni aktywnie uczestniczyć w planowaniu, co ułatwia to zadanie.
„Zrównoważone planowanie jest niezbędne aby zahamować procesy suburbanizacji, czyli rozlewania się miast na tereny rolne, leśne, cenne tereny rekreacyjne. Obecnie mamy w Polsce do czynienia z procesami, które choć w różnym stopniu, to jednak już dotknęły większość krajów europejskich, które jednak radzą sobie z patologią tzw.’urban sprawl;, realizując ideę zielonych pierścieni wokół miast. W Polsce niestety nadal dominuje rozrzutność w dysponowaniu przestrzenią w zgodzie z obowiązującym prawem”, podsumowuje Jolanta Pawlak, sekretarz Zarządu, Pierwsza Warszawska Agenda 21. Zdaniem Tomasza Majdy sekretarza generalnego Towarzystwa Urbanistów Polskich kryzys stanowienia prawa dotknął w jaskrawy sposób system planowania. Ponadto ciągłe próby "uproszczania procedur", skutkują przerzucaniem odpowiedzialności z urzędów na barki inwestorów i obarczeniem kosztami obecnego rozwoju naszych dzieci i wnuków. „Plany miejscowe są teoretycznie najpełniejszym wyrazem koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskim systemie planowania, ale m.in. przez swoją czasochłonność, koszty, a także ograniczenia jakie narzucają nie są najpopularniejszym narzędziem sterowania rozwojem. Niezależnie od konieczności korekt systemu planowania pozostają jednak najwłaściwszym narzędziem planistycznym.” – podkreśla Tomasz Majda.

Wkrótce zostanie przygotowana lista postulatów opracowanych podczas warsztatów.

Patronat medialny nad projektem objęli: Puls Biznesu, Architektura - Murator, Inwestycje Budowlane - Murator, portal informacyjny Murator PLUS; Ecomanger, Biznes i Ekologia oraz portal urbanistyka.info

Kolejne planowane seminaria z cyklu to:
7 VI  „Zrównoważone projektowanie - potrzeba integracji oraz nowoczesnych rozwiązań.”
7 IX „Zrównoważone prawo - potrzeba skoordynowania i ujednolicenia obecnych regulacji prawnych.”
20 X „Zrównoważone finansowanie - preferencje finansowe dla zrównoważonych inwestycji budowlanych.”

Produkcją seminariów, koncepcją merytoryczną oraz promocją projektu zajmują się firmy Bluevine Consulting oraz Fautor Sustainable Marketing.
www.prospectsinpoland.com
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie