Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Nowy-stary lokal Oddziału katowickiego

Nowy-stary lokal Oddziału katowickiego

Email Drukuj PDF

Widok głównego pomieszczenia po usunięciu dotychczasowych ścianek działowychZarząd Oddziału katowickiego TUP podjął we wrześniu 2011 roku decyzję o przystąpieniu do remontu siedziby biura w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9. W październiku rozpoczęto prace remontowe, w porozumieniu z Kolegami z sąsiadujących z lokalem TUP siedzib Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Południowej Okręgowej Izby Urbanistów. Celem remontu jest przywrócenie estetyki pomieszczeń i zwiększenie ich funkcjonalności, w dostosowaniu do obecnych potrzeb TUP i pozostałych organizacji. W związku z remontem przejściowemu ograniczeniu ulegną możliwości organizowania większych spotkań w siedzibie Oddziału, co spowoduje konieczność ich czasowego przeniesienia poza siedzibę Towarzystwa – zwracamy uwagę Koleżankom i Kolegom na konieczność baczniejszego sprawdzania komunikatów o imprezach pod tym względem.

W ramach remontu planuje się podjęcie następujących działań:

1. Usunięcie pozostałości po nieczynnej od lat gablocie informacyjnej od strony klatki schodowej i przywrócenie tam istniejących wcześniej drzwi – z zachowaniem formy analogicznej do istniejących już drzwi na tym poziomie klatki schodowej (na rysunku są to drzwi pomiędzy pomieszczeniem 1 a klatką schodową 8). Ten zakres prac już wykonano - w pierwszej kolejności, gdyż umożliwia on funkcjonowanie biura TUP w czasie remontu. Przewiduje się też likwidację kraty w istniejących drzwiach wejściowych – ze względów bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach.

2. Przywrócenie dwuskrzydłowych drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1 i 2 – z wykorzystaniem istniejącego otworu.

3. Usunięcie przepierzeń z płyty wiórowej, tworzących schowek, zaplecze kuchenne, oraz wc obsługiwany pompą do ścieków – pomieszczenia te są obecnie zbędne, a stan przepierzeń kwalifikuje je do wymiany. Z istniejących przepierzeń pozostawiona zostanie tymczasowo jedynie „meblościanka” oddzielająca pomieszczenie TUP (2) od pomieszczenia SARP (6). W przyszłości planuje się wstawienie tam drzwi wieloczłonowych (przesuwnych) (B), ale to wymaga dość znaczącego wysiłku finansowego, więc uzgodniono, że zostanie podjęte w dalszej perspektywie, jako wspólne przedsięwzięcie z SARPem.

4. Zamocowanie tymczasowego przepierzenia z płyty gipsowej w istniejącym WC (3) dla oddzielenia go od strefy (4), gdzie od kilku miesięcy odbywają się roboty, związane z wymianą pionów instalacyjnych w budynku. Utrudnia to korzystanie z WC, więc tymczasowo zostanie wstawione tam przepierzenie. Zapewniony tym samym zostanie bezkolizyjny dostęp do przestrzeni pionu, dla kontynuacji prac remontowych w budynku.

5. Wstawienie drzwi do strefy szatni (5) z zapleczem sanitarno-kuchennym (3 i 7), które będzie można gruntownie wyremontować w późniejszym terminie, wspólnie z SARPem, po zakończeniu prac remontowych instalacji całego budynku, prowadzonej przez administratora nieruchomości. Takie rozwiązanie umożliwi korzystanie z kompleksu pomieszczeń przez obie organizacje, w zależności od uzgodnionego harmonogramu. Tymczasowo pozostanie tam jednak murowana ścianka, oddzielająca część SARP od części TUP - uniemożliwiająca dostęp do pomieszczenia 7 od strony TUPu. W związku z tym pomieszczenie 3 pełnić będzie jednocześnie wszystkie funkcje techniczne i sanitarne. Poddane ono będzie jednak gruntownej modernizacji, pod kątem przyszłego użytkowania jako "kuchenka".

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie