Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Nowe technologie w gospodarce przestrzennej

Nowe technologie w gospodarce przestrzennej

Email Drukuj PDF

W piątek 13 stycznia 2012 roku od godz. 10:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu (pl. Jana III Sobieskiego 3) odbyła się konferencja „Nowe technologie w gospodarce przestrzennej”, zorganizowana przez Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. W konferencji swój udział zapowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej p. Janusz Żbik. Niestety ze względu na inne obowiązki (w tym dniu uzgadniano przejęcie zagadnień planowania przestrzennego na szczeblu wojewódzkim przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) odczytane zostało jedynie obszerne przesłanie Ministra do uczestników konferencji. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział około stu osób.

W dzisiejszych czasach, rola informacji w procesie planowania rozwoju ewoluuje z tradycyjnego ujęcia, gdzie była podstawą decyzji projektowych urbanisty, w kierunku ujęcia procesowego, w którym stanowi jedną z najważniejszych składowych systemu decyzyjnego – w którym istotne funkcje pełni monitoring przestrzenny, wspierając realizację idei planowania zintegrowanego, ciągłego, czy też „kroczącego”, jak to określano w przeszłości.

Ilość i pochodzenie informacji stanowią jeden z istotnych wyznaczników zmian w procesie planowania. Pozornemu nadmiarowi informacji towarzyszy jej niedosyt, jeśli chodzi o kompletność i wiarygodność. Techniczna łatwość dostępu do informacji powoduje paradoksalnie wysoki koszt jej pozyskania ze względu na konieczność selekcji. Procesy wzrostu roli czynników informacyjnych w gospodarce przestrzennej są jednak nieuniknione, a wprowadzona ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej może pomóc w ich wykorzystaniu, dla dobra polskiej przestrzeni i ku zadowoleniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej zagospodarowywanie.

Informacja o zasobach przestrzeni, nie tylko decyduje o zachowaniach podmiotów publicznych ale może też wpływać na decyzje podmiotów gospodarczych, czy też decyzje obywateli. Ułatwić może też pracę urbanistom, czy władzom miast, o ile poznają i będą umieli wykorzystać nowe technologie związane z informacją przestrzenną. Bo realizacja integracyjnej funkcji planowania przestrzennego napotyka na trudności, ze względu na niską świadomość nowych możliwości wśród podmiotów zaangażowanych w procesy rozwoju lub zagospodarowania przestrzeni. Jeśli publiczny dostęp do informacji przestrzennej ulegnie zwiększeniu – jej wpływ na zachowania podmiotów gospodarczych będzie jeszcze silniejszy i bardziej bezpośredni.

Z tego typu intensyfikacją dostępu do informacji mamy do czynienia obecnie. Wynika to z jednej strony z rozwoju możliwości technicznych, przy jednoczesnej zmianie wzorca zachowań czy oczekiwań społecznych, traktujących dostęp do informacji jako istotne prawo obywatela. W tych warunkach można zatem informację przestrzenną traktować jako kluczowy czynnik rozwoju, ale też wyznacznik przemian modelu planowania przestrzennego, którego znaczenie będzie rosło wraz z postępem technicznym i społecznym.

Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja w Bytomiu, zorganizowana z inicjatywy Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest ona rozwinięciem seminarium „Branżowy profil meta danych w zagospodarowaniu przestrzennym – doświadczenia krajowe i zagraniczne; drogi harmonizacji zbiorów danych”, jakie odbyło się w Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2011 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy organizacyjnej współpracy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej.

Ramowy program konferencji:

9.30 – 10.00        Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15     Otwarcie Konferencji – p. Piotr Koj, Prezydent Bytomia, p. Ferdynand Morski, Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, p. Maciej Borsa, Prezes TUP Katowice

10.15 – 10.30     Przesłanie do uczestników: p. Janusz Żbik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

10.30 – 10.50     Kierunki wdrażania inicjatywy INSPIRE w gospodarce przestrzennej – p. Izolda Buzar, Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

10.50 – 11.10     Technologie informacyjne jako wyzwania dla systemu planowania przestrzennego
dr inż. arch. Maciej Borsa, SGH Warszawa, ISPiK Gliwice, TUP Katowice

11.10 – 11.30     Przerwa kawowa

11.30 – 11.50     Otwarty regionalny system informacji przestrzennej w strukturze e-administracji województwa śląskiego - p. Beata Wanic, Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

11.50- 12.10       Dostępność i harmonizacja danych przestrzennych w warsztacie planistycznym – p. Przemysław Malczewski, kierownik Zespołu Informacji Przestrzennej i Przetwarzania Danych Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu

12.10 – 12.30     Wykorzystanie satelitarnego monitoringu zasobów przestrzeni w praktyce planistycznej – p. Bartosz Kulawik, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

12.30 – 12.50     Harmonizacja danych w planowaniu przestrzennym – projekt standardów dla województwa mazowieckiego – p. Anna Dudziuk-Dudzik, GISPartner Wrocław

12.50 – 13.10     System informacji przestrzennej w praktyce działania administracji lokalnej – przykład Urząd Miasta Kielce – p. Jacek Jania, ISPiK Gliwice

13.10 – 13.30     Harmonizacja danych w planowaniu przestrzennym – projekt dla powiatu wrocławskiego
p. Antoni Łabaj, Dyrektor Zarządzający SmallGIS Kraków

13.30 – 13.45     Przerwa kawowa

13.45 – 14.00     Wyniki Projektu Plan4All dla wdrażania INSPIRE  i GMES  w planowaniu przestrzennym - p. Robert Lach, Konsulting Geoprzestrzenny GEOSPACE

14.00 – 14.15     Doświadczenia Miasta Bytom we wdrażaniu INSPIRE – p. Wojciech Jeszka, Naczelnik Wydziału Geodezji, p. Bartosz Malczyk, Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego, UM Bytom

14.15 – 14.30     Wdrażanie INSPIRE w planowaniu przestrzennym i wynikające stąd wyzwania dla administracji lokalnej; akademia GIS dla urbanistów – dr inż. arch Maciej Borsa, Prezes TUP Katowice

14.30 – 15.00     Dyskusja, podsumowanie

ok. 15.00             Lunch

 

>>> do pobrania:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 GISdayTUP.jpg
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie