Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KPP2012 - Szczecin - Park przy ul. Przygodnej

podmiot zgłaszający:
Gmina Miasto Szczecin

podmiot władający:
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

adres przestrzeni:
Teren parku znajduje się w pobliżu zachodniej granicy miasta, na styku bardzo zaludnionych osiedli (Pogodno, Świerczewo, Gumieńce, Krzekowo).

uzasadnienie:
Park przy ul. Przygodnej w Szczecinie powstał na terenie obejmującym dawną szkółkę miejską drzew i krzewów ozdobnych, po której pozostały rzędy wyrośniętych drzew, gęsto rozmieszczonych w kwaterach. Teren parku o powierzchni 2,2 ha został zagospodarowany przez Miasto w 2011 r. jako ogólnodostępny park publiczny z urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Zrealizowane przedsięwzięcie jest przykładem pozytywnej zmiany funkcji użytkowej terenów zielonych w mieście i stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców dotychczasowych i rozbudowujących się osiedli mieszkaniowych w tym rejonie miasta. Infrastruktura parku umożliwia realizację zróżnicowanych form wypoczynku czynnego i biernego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rożnych przedziałach wiekowych.

Autorzy projektu zagospodarowania:

mgr inż. arch. Sławomir Adrabiński, Pracownia Projektowa „Grupa MGM”

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie