Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Rozstrzygnięcie konkursu na publikację

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kongres Urbanistyki PolskiejKONKURS NA PUBLIKACJĘ NA TEMAT: ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO
został rozstrzygnięty.

Prace oceniane były według zasad obowiązujących przy recenzowaniu publikacji naukowo-badawczych.
Decyzją Jury do publikacji wybrano artykuły:

 • Bolimowska Katarzyna, Studium Doktoranckie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: "Miasto a w nim sieć ulic miejskich jako przestrzeń publiczna o wielu różnorodnych funkcjach - obserwacje i wybrane przypadki ..."
 • Kazimierz Fiedorowicz, Jacek Fiedorowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach -"Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy"
 • Helena Freino, Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie - "Niegdyś miasto-ogród, dziś miasto zielone. W kierunku prospołecznej i prośrodowiskowej urbanistyki"
 • Błażej Kmieć, Tadeusz Kmieć, Krzysztof Wrana - "Zarządzanie miastem w chmurze - Cloud City"
 • Halina Landecka - "Budowanie miasta - praktyka ochrony dóbr kultury współczesnej"
 • Łukasz Pancewicz - "Urbanizm zamiast urbanistyki"
 • Tomasz Parteka, Anna Błażewicz-Stasiak, Wydział Architektury. Politechnika Gdańska - "Smart City - miasto oszczędne"
 • Krzysztof Rosenkiewicz, Doktorant Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznań - "Urbaniści w polskich miastach, czyli między owcami a wilkami"
 • Michał Stangel, Wydział Architektury Politechnika Śląska - "Konkurs urbanistyczny w procesie budowania miasta. Kraków - "Nowa Huta przyszłości" Wizja programowo-przestrzenna rozwoju wschodniej części Krakowa"
 • Magdalena Śliwa, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Opolski - "Udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego w praktyce"

Wybrane artykuły: Heleny Freino, Błażeja Kmiecia, Tadeusza Kmiecia, Krzysztofa Wrany, Krzysztofa Rosenkiewicza oraz Michała Stangela były prezentowane w formie posterów w czasie Kongresu Urbanistyki Polskiej w Lublinie. Informacje na temat druku wszystkich wyróżnionych artykułów w punktowanym wydawnictwie zostaną podane w terminie późniejszym.
Autorom wszystkich nadesłanych prac serdecznie dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom!

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie