Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Komunikat ZO TUP Opole 1/2013

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Komunikat ZO TUP Opole 1/2013

  1. W bieżącym roku przyjęto do Towarzystwa czterech nowych członków, a zatem Towarzystwo Urbanistów Polskich w Opolu liczy 29 członków. Struktura wykształcenia członków odpowiada zasadom statutowym, tzn. że Towarzystwo ma charakter społeczno-naukowy. Wśród naszych członków jest osiem osób z tytułami doktorów, doktorów habilitowanych oraz profesorów zwyczajnych różnych specjalności związanych z gospodarką przestrzenną. Niestety, na własną prośbę wystąpiło z naszych szeregów pięciu członków.
  2. Od 1 stycznia do końca czerwca odbyły się posiedzenia Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych (do których rekomendowani zostali członkowie Oddziału Opolskiego) w Opolu, Gogolinie, Białej, Wołczynie, Namysłowie, Turawie, Dąbrowie, Murowie. Poziom przedstawionych do zaopiniowania projektów był bardzo zróżnicowany. Przeważały opinie sugerujące uwzględnienie licznych uwag lub negatywne. Podstawowymi zjawiskami przestrzennymi jest lokalizacja farm wiatrowych. Niepokój budzi fakt, że tylko na Płaskowyżu Głubczyckim zlokalizowano ich ok. 1400. Nie ma to nic wspólnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wyraźnie zaznacza się tu brak koordynacji, która mogłaby mieć zastosowanie w pracach powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych, których brak.
  3. Członkowie Towarzystwa brali udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Zagwiździu.
  4. W dniu 27 czerwca 2013r. Prezes Maciej Mazurek uczestniczył w międzynarodowej konferencji „Koncepcja przestrzenna rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Czeskiego” zorganizowanej w Głogówku przez Uniwersytet Opolski, a dotyczącej Euroregionu Pradziad. Podzielił się swoim doświadczeniem w opracowywaniu planów miejscowych, co może mieć znaczenie praktyczne w przekazywaniu wyników badań na poziom samorządowy.
  5. W przygotowaniu jest kolejny numer „Przeglądu Urbanistycznego”, który będzie poświęcony problematyce opolskiej. Prezes Oddziału bierze czynny udział w tym przedsięwzięciu promując jego idee na spotkaniach z władzami samorządowymi. Przygotował artykuł, dzieląc się swoimi refleksjami z funkcjonowania Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w oparciu o 10-letnie doświadczenie.
  6. Zagospodarowanie ul. Krzywoustego w Nysie zakwalifikowało się do II etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce” – gratulacje dla władz Nysy.

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie