Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uroczystość w Szczecinku

Towarzystwo reprezentował podczas tych uroczystości wiceprezes i członek Jury Nagrody arch. Grzegorz A. Buczek. Podziękował Prezydentowi RP za objęcie Patronatu nad Konkursem, a Burmistrzowi Szczecinka Jerzemu Hardie-Douglasowi złożył gratulacje z powodu otrzymania Nagrody. W roboczej rozmowie Prezydent zdeklarował chęć kontynuacji swojego Honorowego Patronatu nad kolejnymi edycjami Konkursu, sugerując nawet celowość jego „wzmocnienia”. Do wypracowania szczegółów dalszej współpracy TUP z Kancelarią Prezydenta w tym zakresie wskazał Ministra R.O. Dziekońskiego. Jednocześnie Prezydent Komorowski wspomniał swoją ostatnią inicjatywę legislacyjną tj. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, który został już skierowany do Sejmu, a obecnie pracuje nad nim Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia tego projektu. Wiceprezes Buczek wspomniał o przekazaniu do Kancelarii Prezydenta opinii TUP, w której określono cele i założenia tego projektu za „ze wszech miar słuszne” i stwierdzono, że taka inicjatywa legislacyjna Prezydenta R.P. „zasługuje na uznanie i poparcie naszego środowiska” (tj. TUP). Wiceprezes Buczek wyraził przy tym gotowość Towarzystwa do uczestnictwa w procesie legislacyjnym dotyczącym tej inicjatywy.

 

Organizatorzy:
Partner konkursu:

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie