Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News > Aktualności > Miasto idealne – miasto zrównoważone

Miasto idealne – miasto zrównoważone

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wraz z instytucjami partnerskimi: Lasami Państwowymi (LP), Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) i Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP) prowadzi projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.


Projekt podejmuje niezwykle ważne zagadnienie jakim jest gwałtowny rozwój miast w XXI wieku. Planowanie przestrzenne jest kluczem do właściwego koordynowania różnych funkcji terenów miejskich, tak aby ich rozwój nie był bezładny i dewastujący środowisko ale by spełniał kryteria zrównoważonego rozwoju. Niestety, planowanie przestrzenne jest wciąż obszarem zaniedbywanym a skutki jego braku przejawiają się boleśnie na każdym kroku powodując, że miasto nie jest przyjazne ludziom i przyrodzie. Podobnie wciąż niedoceniane są usługi ekosytemowe jakie zieleń miejska i otaczające miasta lasy świadczą na rzecz ochrony klimatu i likwidacji miejskich wysp ciepła.

Działania podejmowane w ramach projektu stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń, dyskusji
i przedstawiania tych zagadnień z wielu perspektyw prezentowanych przez specjalistów z różnych środowisk zawodowych. W ramach realizacji projektu odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim wystawa fotograficzna organizowana przez Lasy Państwowe „Lasy wokół miast – elementem stabilizacji środowiska oraz miejscem edukacji i rekreacjibędąca jednym z wydarzeń towarzyszących Szczytowi Klimatycznemu COP19.

Następnymi działaniami projektu są:

  • Dwa dwudniowe warsztaty „Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych w kontekście adaptacji do zmian klimatu” organizowane przez IGPIM www.igpim.pl
  • Cykl seminariów „Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce. Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych w kontekście adaptacji do zmian klimatu” organizowanych przez UCBS www.ucbs.uw.edu.pl . Seminaria będą odbywały się w semestrze letnim 2013/2014 w każdy czwartek w godzinach 16-18.
  • Ogólnopolska konferencja „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych w kontekście adaptacji do zmian klimatu” z udziałem wybitnych specjalistów. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim jesienią 2014r. Organizatorem jest UCBS i TUP. Z okazji konferencji zostanie wydany specjalny numer czasopisma „Przegląd Urbanistyczny” www.przegladurbanistyczny.pl .

Patronat nad konferencją objął Polski Komitet ds. UNESCO oraz Unia Metropolii Polskich.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach projektu. Szczegółowe informacje będą się ukazywać na stronach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem www.ucbs.uw.edu.pl oraz Partnerów Projektu. Możliwy jest również kontakt z koordynatorem projektu Anną Batorczak This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie