Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Katowicach
Aktualności

Dokumentowanie śląskiej urbanistyki

Email Drukuj PDF

W środę 29 grudnia 2010 roku o godz. 11:00 w siedzibie Oddziału TUP w Katowicach ul. Dyrekcyjna 9  odbyło się pierwsze specjalne posiedzenie zespołu podejmującego opracowanie dokumentacji dorobku urbanistyki Górnego Śląska. Grupa ta dotąd organizowała się w ramach Klubu Seniora. Tym razem udział w spotkaniu uczestniczyło kilku nowych gości, m.in. Prof. Irma Kozina z Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne robocze spotkanie Zespołu - 4 stycznia 2011 roku w trakcie spotkania Seniorów.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Zespołem serdecznie zapraszamy!

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Email Drukuj PDF

Do 2 marca 2011 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W ich ramach zaplanowano trzy konferencje: 21 lutego 2011 r. w Zielonej Górze na temat współpracy transgranicznej, 23 lutego 2011 r. w Lublinie dotyczącą obszarów peryferyjnych i problemowych oraz 28 lutego 2011 r. w Bydgoszczy na temat „policentrycznej metropolii sieciowej” i współpracy miast. KPZK 2030 może stać się wkrótce głównym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 

Przegląd urbanistyczny - już drugi numer

Email Drukuj PDF

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym tomem periodyku wydawanego pod egidą Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich we Wrocławiu. Tom II kontynuuje przyjęty wcześniej model prezentowanej problematyki i również poświęcony jest szerokiej prezentacji problemów i doświadczeń samorządów w sferze urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej oraz prezentuje interesujące przykłady z praktyki urbanistycznej, omówienia ważniejszych dokumentów dotyczących dziedziny i informacji z kraju i z zagranicy. Zawiera również bogaty zbiór autorskich tekstów nt. aktualnych problemów gospodarki przestrzennej, ujmowanych w ogólnopolskiej i międzynarodowej perspektywie.

Wstępnie informujemy, że przygotowywane jest spotkanie Katowickiego Oddziału TUP z redaktorem Przeglądu kol. Januszem Korzeniem, poświęcone współpracy przy promocji zagadnień przestrzennych Górnego Śląska. Wstępnie jego datę ustalono na 8 marca 2011 roku.

Więcej…
 

Michał Buszek architektem miasta Katowice

Email Drukuj PDF

Kilkuletnia kampania śląskich środowisk zawodowych architektów i urbanistów w sprawie utworzenia stanowiska „architekta miasta” i powołania na nie kompetentnej osoby zakończyła się sukcesem. W wyniku porozumienia z prezydentem miasta Piotrem Uszokiem nasze organizacje przedstawiły kilka kandydatur, z którymi podjął rozmowy prezydent i spośród których wybrał osobę, z którą chciałby współpracować. Nasze Towarzystwo zaproponowało kol. Tadeusza Kmiecia, SARP kol. Stanisława Podkańskiego, a Izba Architektów trzy kandydatury: kol. Stanisława Podkańskiego, kol. Aleksandra Skupina i swego przewodniczącego – kol. Michała Buszka. Izba Urbanistów nie wskazała żadnej osoby. W dniu 2 lutego 2011 roku prezydent Katowic ogłosił swój wybór – architektem miasta będzie kol. Michał Buszek.

►►►więcej na ten temat

Więcej…
 

Zrównoważone systemy transportowe - pierwsze z cyklu szkoleń

Email Drukuj PDF

W dniu 14 grudnia w katowickim "archibarze" (na parterze pod siedzibą TUP) odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu planowania przestrzennego, jakie Katowicki Oddział TUP organizuje w porozumieniu ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów. Dotyczyło ono zagadnień układu komunikacyjnego i zrównoważonych systemów transportowych w gminach. Zgromadziło ono około 40 osób - reprezentujących gminy zrzeszone w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz członków TUP.

Więcej…
 


Strona 26 z 27

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie