Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Śląski
Aktualności

Zawód urbanisty w Trybunale Konstytucyjnym

Email Drukuj PDF

W dniu 24 marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności niektórych zapisów ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z wybranymi artykułami Konstytucji RP. Sprawa nosi sygnaturę K 19/14 - Ułatwienie dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych - zawód urbanisty. Na stronie internetowej dostępne są ubiegłoroczne dokumenty w tej sprawie: wniosek grupy sześciu posłów na Sejm, stanowisko Prokuratora Generalnego i stanowisko Sejmu. Sejm i prokurator wnoszą o oddalenie wniosku. Bardzo znamienny i wart zastanowienia w strukturach TUP przed nadchodzącym Walnym Zjazdem Delegatów (wrzesień 2015) jest fragment ze strony 19/20 pisma Prokuratora Generalnego (sygnatura PG VIII TK 83/14):

Likwidacja samorządu zawodowego urbanistów nie pozbawia (...) możliwości zrzeszania się członków tej grupy zawodowej w formie stowarzyszenia, związku lub towarzystwa urbanistów, które może wydawać stosowne rekomendacje lub certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług. W większości państw europejskich (poza Rumunią) urbaniści działają w zrzeszeniach, których formę prawną należałoby przyrównać do polskich stowarzyszeń. Organizacje te nie są samorządem, ponieważ zawód ten można wykonywać nie będąc ich członkiem - przy czym samo członkostwo jest bardzo prestiżowe, a tym samym popularne (zob. opinia do druku senackiego nr 611N III kadencja).

 

Warsztat Urbanistyki - Projektowanie Parametryczne

Email Drukuj PDF

Kolejne seminarium z serii "Warsztat Urbanistyki" zorganizował Urban Workshop wraz z Grupą Architektura Parametryczna. O innowacyjnych technologiach, projektowaniu parametrycznym, generatywnym, GIS-ie, zarządzaniu danymi i o tym jak sobie z nimi radzić mówiono, słuchano i dyskutowano w Katowickim oddziale Towarzystwa Urbanistów Polskich przy ul. Dyrekcyjnej 9, 12 marca 2015 r. o godzinie 18:00. Frekwencja wysoka, część audytorium przyjechała nawet z Krakowa. Spotkanie rejestrowano i będzie dostępne w sieci.

Więcej…
 

Szkolenie "Urban Workshop"

Email Drukuj PDF

Urban Workshop ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych oraz aktywistów miejskich zajmujących się szeroko rozumianą partycypacją społeczną, zarządzaniem miastem i innymi działaniami mającymi wpływ na przestrzeń miejską.

Celem szkolenia będzie zapoznanie i przygotowanie uczestników do wdrażania brytyjskiej metody Planning for Real (informacje o metodzie znajdują się na stronie internetowej http://planning4real.eu/ ) od lat stosowanej w Europie.

Szkolenie odbędzie się 25 – 27 lutego w Katowicach, w oddziale Towarzystwa Urbanistów Polskich przy ul. Dyrekcyjnej 9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator przygotował wstępną weryfikację zgłoszeń na podstawie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/1Vp53G8Lh4EfKW6bdK7wDCpl1k0jCJc7LWWP2N77THkw/viewform

 

Więcej…
 

Konsultacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Email Drukuj PDF

Trwa proces konsultacji projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PRZP), przygotowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne. Sześciomiesięczne konsultacje rozpoczęte 22 grudnia 2014r. zakończą się w dniu 22 czerwca 2015r. Plany te zostały opublikowane na stronie www.powodz.gov.pl w zakładce plany. Uwagi można zgłaszać za pomocą elektronicznej ankiety zamieszczonej na tej stronie internetowej lub poprzez wypełnienie papierowych ankiet dostępnych w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i wszystkich Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

Ponad 2500 ekspertów opracowało 12 Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, łącznie dla 14481 km rzek w Polsce. Z planami tymi można zapoznać się (oprócz internetu) w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) oraz w każdym Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW). Można też wziąć udział w konferencjach regionalnych i w spotkaniach konsultacyjnych - najbliższa konferencja 3 lutego 2015 w Warszawie, a w Gliwicach 9 czerwca, natomiast spotkania konsultacyjne na Śląsku odbędą się 19 lutego w Gliwicach i 26 lutego w Katowicach. Aby sprawdzić terminy pozostałych konferencji oraz spotkań konsultacyjnych wystarczy wejść na: www.powodz.gov.pl/pl/konsultacje-terminy

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym mają otworzyć nowy rozdział w spojrzeniu na ochronę przeciwpowodziową w Polsce. Wprowadzają podejście strategiczne, by zarządzać bardziej kompleksowo, w sposób skoordynowany w dorzeczach. Umożliwić to ma unikanie przypadkowości inwestycji i ograniczania się do działań doraźnych. Więcej o idei tych planów przeczytać można w syntetycznej broszurze, wydanej przez KZGW http://www.powodz.gov.pl/images/edukacja/Broszura27012015.pdf

 

Opłatek w Katowicach

Email Drukuj PDF

Uroczyste i jednocześnie merytoryczne „spotkanie opłatkowe” Katowickiego Oddziału TUP odbyło się w poniedziałek, 22 grudnia 2014 roku. Zaczęło się od godziny 16:30, ale drzwi były otwarte do późnego wieczora. Był oczywiście opłatek i modne w tym sezonie jabłka. Uczestniczyło ponad 30 osób, także spoza Towarzystwa. Oprócz serdeczności, integracji i życzeń przewidziano też bogaty program merytoryczny:

16:30 - Koło Młodych przy Oddziale Katowickim TUP zaprezentowało swe tegoroczne działania dla wdrożenia metody planowania partycypacyjnego „Planning for Real”; właśnie zakończyliśmy inauguracyjną sesję treningową z udziałem twórcy metody, p. Margaret Wilkinson z Anglii, przygotowywane jest wdrożenie szerszego systemu szkoleń i certyfikacji – Koło Młodych zaprezentowało też nową „markę” dla tych działań – „Urban Workshop - Warsztat Urbanistyki”;

17:00 - goście Oddziału Robert Lach i Artur Jach przenieśli nas w świat zaawansowanych technologii: BIG DATA - prezentacja możliwości trójwymiarowych zobrazowań „LIDAR-owych” dla analiz przestrzennych; LIDAR to skaner laserowy wraz z kamerą cyfrową -przenoszony przez samolot, działa bardzo precyzyjnie i nie jest tak zależny od warunków pogodowych jak technologia map satelitarnych; chmura punktów idąca w miliardy stwarza poważne problemy technologiczne przy przeglądaniu i obróbce - pokazano jak to robić na zwykłym notebooku;

17:30 - kol. Leszek Litwin zaprezentował system pozwalający na użycie telefonów komórkowych (smartfonów) do konsultacji społecznych i badania preferencji przestrzennych mieszkańców; cyfrowa część społeczeństwa może już używać tej technologii, gdy jeszcze dołączą do niej „analogowi” to być może taka będzie przyszłość konsultowania planów przestrzennych?

18:00 - kol. prof. Zbigniew Kamiński, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przedstawił prace nad aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego; obecnie obowiązujący plan powstał przed dekadą, a nasz Gość był jego głównym autorem; teraz zgodnie z przepisami plan należy zaktualizować, więc…

Więcej…
 


Strona 8 z 28

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie