Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
O nas > Program działania
Program działania

Tezy programowe 2009 - 2015

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Podstawy:

„Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni. Łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym potrzebom człowieka, chroniącym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współtworzącym piękno krajobrazu.

Jest organizacją społeczną, pracującą dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jest organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna.

W wyniku przemian politycznych i powstaniu innych organizacji zawodowych Towarzystwo stopniowo przekształca się w stowarzyszenie o charakterze społeczno - naukowym, gromadzące pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki.”

[Tu występuje zasadnicza różnica w porównaniu z innymi organizacjami, np. Izbą Urbanistów: TUP jest organizacją społeczną („pasjonaci”) a nie korporacyjną („zawodowcy”) – ma to wpływ na profil działania i związane z tym możliwości społecznego oddziaływania (większe niż ograniczona interesami swych członków Izba).]

Read more...
 

"Nasz TUP" - głos Oddziału Katowickiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Przez prawie 100 lat TUP był stowarzyszeniem higienistów, architektów, planistów, praktyków, czasem ludzi władzy, czasem spoza władzy, ale zawsze zaangażowanych społecznie. Nasz Statut został sformułowany dawno, był zmieniany dla dostosowania do czasów, okoliczności, warunków i uwarunkowań. Był jednak niezmiennie magnesem dla wielu pokoleń.

Byliśmy i „Jesteśmy organizacją społeczną, a nasze wysiłki podejmujemy dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jesteśmy organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność gospodarczą i polityczną oraz tworzoną wiedzę i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość polskiej przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjną i konkurencyjną we współczesnym świecie.” (www.tup.org.pl)

Nasz wspólny dorobek liczony kolejnymi pokoleniami jest niebagatelną wartością tego Towarzystwa. Naszego Towarzystwa. Jest wartością i dobrem nas wszystkich. Jest na pewno wartością, którą warto chronić.

Read more...
 

Refleksje nad przyszłością TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dyskusja na otwartym Zebraniu Zarządu Oddziału Katowickiego TUP w dniu 14 stycznia 2011 roku poświęcona przyszłości Towarzystwa może mieć dla naszego Oddziału istotne znaczenie. Wyłonił się z niej obraz TUP-u nowoczesnego, odwołującego się do tradycji ale żyjącego przyszłością. To wizja organizacji atrakcyjnej dla ludzi chcących czegoś dokonać także poza swą pracą zawodową lub traktujących zawód bardzo szeroko. Na gorąco można sformułować pewne syntetyczne uwagi, które wobec trwającej zespołowej pracy nad ostatecznym podsumowaniem oddziałowej dyskusji - proszę traktować jako robocze, osobiste refleksje prezesa Oddziału.

Read more...
 

Kulturotwórcza rola TUP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Na zaproszenie Macieja Borsy uczestniczyłem w otwartym spotkaniu Oddziału TUP w Katowicach (14 stycznia 2011r.), poświęconym m.in. dyskusji nad przyszłością Towarzystwa. Ciekawa dyskusja, dystansująca się od branżowego żargonu, rozwijała się wokół wątków nie związanych bezpośrednio z planowaniem przestrzennym, oscylując wokół ogólniejszych form społecznej komunikacji, daleko od problemów rynku zleceń, szkoleń i doradztwa. Dotyczyła relacji z urzędnikami, ogólnych problemów związanych z pragmatyzowaniem się rynku architektury w kraju, potrzeb obywatelskich, oraz konieczności podjęcia współpracy z szeregiem instytucji oraz inicjatyw o prospołecznym charakterze.

Read more...
 


Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie