Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Monografie

PROCEDURA WYDAWNICZA

Tekst publikacji naukowej zostaje przyjęty do wydania po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych, przygotowanych przez recenzentów wybranych przez TUP. Recenzenci wybierani są z innych ośrodków naukowych niż autor monografii, a w przypadku monografii wieloautorskich, w których ten wymóg nie jest możliwy do spełnienia, spośród osób nie zaangażowanych w przygotowanie pracy.

Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora. W przypadku braku specjalistów w danym temacie z tytułami samodzielnych pracowników naukowych TUP może odstąpić od tego warunku i zamówić recenzje u osób z tytułem doktora.

Recenzję sporządza się zgodnie z formularzem recenzji

W przypadku, gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu lub dokonania w nim poprawek, TUP przekazuje autorowi uwagi wynikające z recenzji oraz wyznacza termin odniesienia się do nich. Tekst poprawiony przez autora i zaakceptowany przez recenzenta zostaje poddany procesowi redakcyjnemu.

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zasady Etyki Publikacyjnej zostały opracowane bazując na wytycznych Komitetu Do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) i praktyce innych Wydawnictw.

 1. Decyzje wydawnicze podejmowane są przez Kolegium Wydawnicze, lub delegowanego przez nie członka.
 2. Decyzja o przyjęciu propozycji wydawniczej podejmowana jest na podstawie zgodności w/w pracy z profilem tematycznym wydawnictwa. Propozycję wydawniczą cechować musi także oryginalność opracowania i przydatność dla dziedziny nauki, do której się odwołuje.
 3. Prace autorskie i zawarte w nich treści do czasu opublikowania pozostają poufne ? nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim z wyłączeniem tych osób, które bezpośrednio związane są z procesem wydawniczym (w tym m.in. recenzentom i potencjalnym recenzentom, autorom, współautorom, redaktorom, randzie naukowej).
 4. Redakcja zobowiązana jest do zapewnienia dwóch anonimowych, niezależnych recenzji pracy, wykonanych przez recenzentów, w stosunku do których ? zgodnie z najlepszą wiedzą Redakcji - nie zachodzi konflikt interesów względem autora i przedłożonych do publikacji przez niego badań.
 5. Nieprzyjęte do publikacji prace, nie mogą być udostępniane w całości lub części przez wydawnictwo bez pisemnej zgody autorów.
 6. Autor zobowiązany jest do przedłożenia oryginalnej pracy. Niedopuszczalne jest składanie do propozycji druku prac, które są plagiatem lub autoplagiatem w całości lub w części. Podanie źródeł cytowań i klarowne ich oznaczenie, jest konieczne.
 7. Praktyki takie jak ghostwriting i guestauthorship są zakazane, a ich wykrycie skutkuje odrzuceniem pracy.
 8. Publikacja powinna być przygotowana wg wytycznych technicznych ustalonych przez Wydawnictwo w procesie publikacyjnym.
 9. Szczegółowe warunki publikacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Wydawnictwem, a Autorem (Autorami) pracy.
 10. Recenzent zobowiązany jest do sporządzenia obiektywnej i zgodnej ze swą najlepszą wiedzą recenzji wydawniczej.
 11. Recenzent zobowiązany jest do wykonania recenzji w terminie ustalonym wspólnie z Wydawnictwem. W przypadku niemożności wykonania recenzji w terminie, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, oraz ustalenia dalszego postępowania.

Kontakt: Tomasz Majda, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

seria BIBLIOTEKA URBANISTY | INNE MONOGRAFIE

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie