Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarząd Główny

Informacja o powołaniu Sądu Konkursowego Dorocznej Nagrody TUP za magisterską pracę dyplomową 2011

Email Drukuj PDF

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich w dniu 28 stycznia 2011 roku powołany został Sąd Konkursowy Dorocznej Nagrody Towarzystwa Urbanistów Polskich za magisterską pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronionej w 2010 roku. W skład Sądu wchodzą:

 1. przewodniczący Jury - prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Łódź)
 2. sędzia referent - dr inż arch. Tomasz Majda (Warszawa)
 3. członek Jury - prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz (Kraków)
 4. członek Jury - prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa (Gliwice)
 5. członek Jury - inż. Wojciech Mickiewcz (Warszawa)
 6. członek Jury - przedstawiciel Izby Urbanistów
 7. członek Jury - przedstawiciel ZG Stowarzyszenia Architektów Polskich
 8. członek Jury - przedstawiciel sponsora
 9. sekretarz konkursu - mgr inż. arch. kraj. Anna Jaworska
 

Raport - Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej

Email Drukuj PDF

Projekt zainicjowany w październiku 2010 r. ma na celu promocję koncepcji zrównoważonego budownictwa w Polsce oraz współpracy między realizującymi ją firmami. Na potrzeby projektu powołana została koalicja na rzecz zrównoważonego budownictwa. W jej skład wchodzą przedstawiciele firm reprezentujących kolejne etapy cyklu życia inwestycji budowlanych od wytworzenia materiałów budowlanych, przez planowanie i projektowanie, realizację inwestycji, aż do zarządzania gotowym obiektem. W ramach projektu odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele branż biorących udział w tych wszystkich etapach powstawania inwestycji budowlanej. Seminarium poprzedzało spotkanie koalicji, podczas którego wypracowano wspólną definicję zrównoważonej inwestycji budowlanej, wskazano problemy najczęściej pojawiające się w trakcie procesu inwestycyjnego oraz omówiono możliwości efektywnej współpracy w każdej fazie projektu i realizacji zrównoważonego obiektu budowlanego.

Więcej…
 

Wręczenie nagród w konkursie na prace dyplomowe

Email Drukuj PDF

Wręczenie nagród Ceremonia wręczenia nagród w konkursie o doroczne nagrody TUP za magisterskie prace dyplomowe z urbanistyki i gospodarki przestrzennej obronione w 2009 r. odbyła się 16 października 2010 r. na Torwarze w Warszawie. Gospodarzem ceremonii były jesienne Targi MURATORA.  Ceremonii towarzyszyła wystawa nagrodzonych prac - dostępna przez cały czas trwania Targów. Nagrody ufundowała kancelaria Clifford Chance.

 

Clifford Chance

 

Rekomendowane zasady i zakres reformy praw gospodarki przestrzennej

Email Drukuj PDF

jako elementu zintegrowanego planowania rozwoju kraju

Stanowisko Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Przyjęte na XV posiedzeniu Komisji w dniu 26 listopada 2010 roku

Znaczenie ładu przestrzennego, jako nierozłącznego atrybutu rozwoju zrównoważonego rozumianego w szerokim, zintegrowanym ujęciu, dla warunków życia obywateli, funkcjonowania gospodarki i szans rozwojowych Państwa spowodowało, że w krajach cywilizowanych racjonalizacja procesów przestrzennych stała się jednym z najważniejszych zadań władz publicznych. Również w Polsce za racjonalność procesów przestrzennych, za ład przestrzenny decydujący o wartości, jakości i tożsamości polskiej przestrzeni odpowiedzialność ponosi Państwo i jego władze publiczne – rządowe i samorządowe. Ład przestrzenny ma szereg aspektów:

 

Tags: Opinia
Więcej…
 

Opinia ZG TUP do Założeń do projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych

Email Drukuj PDF

Najkrótszy krytyczny pogląd ws. projektowanych i poddanych konsultacjom społecznym „Założeń…” można by zamknąć w następującym stwierdzeniu: projekt ustawy miał dotyczyć tzw. pionowego podziału działki budowlanej (tj. ustanowienia odrębnej własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej), a nie proponowanego ustanowienia „odrębnej własności obiektów budowlanych”. Co najmniej od połowy lat 90. ub. wieku, wobec „przyspieszenia inwestycyjnego” widocznego zwłaszcza w dużych miastach, dyskutowano o konieczności wprowadzenia do obrotu prawnego (i ekonomicznego) takiego pewnego (i możliwie trwałego) tytułu do nieruchomości gruntowych, który umożliwiałby realizację zabudowy finansowanej m. in. na podstawie kredytów hipotekowanych na prawie do nieruchomości, „nad” lub „pod” nieruchomościami niezbywalnymi (w szczególności infrastrukturą drogową i kolejową). Planowane już wówczas zespoły zabudowy śródmiejskiej (także w fazie planów zagospodarowania przestrzennego) ustalały „przestrzenne” zasady „nawarstwiania się” struktur budowlanych i inżynierskich (w szczególności w nawiązaniu do terenów i obiektów infrastruktury kolejowej), okazywało się jednak, że ich realizacja napotyka na bariery finansowania, wynikające z faktu, że przestrzenie te mogły być udostępniane inwestorom – co najwyżej - na podstawie 30. letnich dzierżaw. Taki tytuł do nieruchomości nie pozwalał na zabezpieczenie finansowania zwłaszcza dla inwestycji dużych, trwałych, o długim okresie amortyzacji, w szczególności takich, których fragmenty (elementy takie jak lokale użytkowe lub mieszkania) można byłoby wydzielać i sprzedawać wraz z proporcjonalnym udziałem w nieruchomości gruntowej, z którą byłyby związane. Wówczas stało się oczywiste, że taka specyficzna „wirtualna” nieruchomość powinna mieć właściwie wszystkie prawne cechy tradycyjnie rozumianej nieruchomości gruntowej, w szczególności powinna być „zbywalna” z możliwością ustanawiania dla niej księgi wieczystej z wszystkimi jej atrybutami. Tego typu rozwiązania były zresztą od dawna znane „na Zachodzie” i (pomimo swoich krajowych specyfik) zwykle określane uogólnionym terminem „air rights” (tj. „praw do powietrza”). W Polsce poszukiwali takich rozwiązań zagraniczni inwestorzy nieruchomościowi, gotowi uczestniczyć w realizowaniu złożonych przedsięwzięć urbanistycznych, jednakże nie znajdowali w polskich przepisach odpowiedników narzędzi prawnych stosowanych dość powszechnie na zachodnich rynkach nieruchomości.

Tags: Opinia
Więcej…
 


Strona 23 z 25

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie